PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 5 (136) | 131--146
Tytuł artykułu

Managing the Work Effectiveness of Innovators : a Research Report

Warianty tytułu
Zarządzanie efektywnością pracy innowatorów - raport z badań
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zarządzanie efektywnością pracy pracowników - potencjalnych innowatorów stanowi ważne wyzwanie dla polskich menedżerów. Innowacja jako efekt pracy stanowi tło przedstawionego artykułu. Celem opracowania jest wskazanie efektywnych sposobów pobudzania innowacyjności pracowniczej, które zidentyfikowano w wyniku badań przeprowadzonych w 186 przedsiębiorstwach. Konfrontacja podejścia pracodawców z firm innowacyjnych i nieinnowacyjnych oraz opinii 1005 pracowników pozwoliła zweryfikować efektywność proinnowacyjnych instrumentów zarządczych. Badania w szczególności nasunęły wniosek, że dla włączenia pracowników w procesy innowacji w firmie nie wystarczą instrumenty finansowe, chociaż są one informacją o preferencjach przedsiębiorstwa i są doceniane przez innowatorów. Ankieta pozwoliła zidentyfikować faktyczne powody podejmowania aktywności przez innowatorów. Okazuje się, że tylko nieco więcej niż połowa innowatorów uznaje nagrody finansowe za ważny powód swojej aktywności w tym kierunku. Większe niż przewidywane przez pracodawców jest znaczenie wyrazów uznania ze strony kierownictwa i współpracowników, ale jako najważniejszy czynnik zidentyfikowano satysfakcję z wymyślania i robienia czegoś nowego oraz dbałość o dobro firmy. Najbardziej efektywnym proinnowacyjnym działaniem firm okazuje się więc dbałość o kształtowanie zaangażowania pracowników w sprawy firmy. W badaniach pracowników potwierdza się obserwacja zachowań pracodawców - firmy innowacyjne (a szczególnie posiadające strategię proinnowacyjną) takie działania podejmują dość intensywnie. (abstrakt oryginalny)
EN
Performance management in the case of employees-potential innovators, is an important challenge for Polish managers. Innovation as an effect of work serves as the background for the presented article. Its goal is to indicate effective ways of stimulating worker innovation that were identified as a result of research conducted among 186 companies. The confrontation of employers from innovative and non-innovative companies as well as the opinions of 1,005 employees makes possible the verification of the effectiveness of pro-innovation management instruments. A conclusion that particularly came to light was that financial instruments are not enough to engage workers in company innovative processes, although they do provide information about the preferences of the business and are appreciated by innovators. A survey questionnaire facilitated the uncovering of actual reasons for undertaking activity by innovators. The most effective pro-innovation activity on the part of the company turns out to be care over the shaping of employee engagement in company matters. Research among workers confirms observations of employer behavior. Innovative companies (especially those with pro-innovation strategies) undertake such efforts rather intensely. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Labor and Social Studies
Bibliografia
 • Anderson N., Potočnik K., and Zhou J. (2014), Innovation and Creativity in Organizations: A State-of-the-Science Review, Prospective Commentary, and Guiding Framework, Journal of Management, 40 (5), pp. 1297-1333.
 • Baczko T. and Puchała-Krzywina E., Scientific Editors (2013), Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 r. [Report on the innovativeness of the Polish economy in 2012], Warsaw, Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences.
 • Borkowska S., Editor (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności [The role of HRM in creating innovation], Warsaw, C. H. Beck.
 • Borkowska S. (2009), Human Resources Management and Innovation in the Business Organization, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], vol. 67, no. 2, pp. 9-29.
 • Borkowska S., Editor (2007), Systemy wysoce efektywnej pracy [High Performance Work Systems], Warsaw, Institute for Labor and Social Studies.
 • Buchelt B. (2017), Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego [The concept of a system for the effective management of the work of medical personnel], Scientific Papers, A Special Series: Monographs, no. 254, Cracow, Cracow University of Economics Press.
 • Dorenbosch L., Engen van M. L., and Verhagen M. (2005), On-the-Job Innovation: The Impact of Job Design and Human Resource Management through Production Ownership, Creativity and Innovation Management, vol. 14, no. 2, pp. 129-141.
 • Drucker P. F. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady [Innovation and entrepreneurship: Practice and principles], Warsaw, PWE Polish Economic Publishers.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 [Innovative company activities over the years 2008-2010] (2012), Informacje i Opracowania Statystyczne [Statistical information and papers], Warsaw, GUS Statistics Poland, Office of Statistics in Szczecin.
 • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2016-2018 [Innovative company activities over the years 2016-2018] (2019), Informacje i Opracowania Statystyczne [Statistical information and papers], Warsaw, GUS Statistics Poland, Office of Statistics in Szczecin.
 • Jawor-Joniewicz A. (2009), Information and Communication Systems in Pro-Innovation Companies, Human Resource Management, no. 2.
 • OECD (2005), Oslo Manual - Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Paris, OECD.
 • Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody [Managing human resources: Strategies, processes, and methods], Warsaw, PWE Economic Publishers.
 • Ramamoorthy N., Flood P. C., Slattery T., and Sardessai R. (2005), Determinants of Innovative Work Behaviour: Development and Test of an Integrated Model, Creativity and Innovation Management, vol. 14, no. 2, pp. 142-150.
 • Sajkiewicz B. (2010), Motivating for Innovativeness, in Borkowska S. (Editor), Creating Innovation in the Organization: The Role of Human Resource Management, pp. 110-122, Warsaw, Institute of Labor and Social Studies.
 • Sajkiewicz B. and Woźniakowski A. (2009), Pro-Innovation Remuneration: Institute of Labor and Social Studies Research, Human Resource Management, no. 2, pp. 39-54.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.