PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | nr 4 | 45--67
Tytuł artykułu

An Empirical Study of the Effects of Demographic Factors on Economic Growth in Advanced and Developing Countries

Warianty tytułu
Badanie empiryczne wpływu czynników demograficznych na wzrost gospodarczy w krajach rozwiniętych i rozwijających się
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule zaproponowano zaktualizowane podejście do badania wpływu czynników demograficznych na wzrost gospodarczy. Wstępna hipoteza zakładała, że czynniki te w istotny sposób wpływają na proporcje produkcji, determinując kierunki rozwoju. Ramy instytucjonalne uwzględniały przewidywalne zmiany dynamiki produkcji. W artykule zbadano, wykorzystując niezbilansowane dane panelowe, istotne statystycznie związki między zmiennymi demograficznymi a wzrostem gospodarczym dla krajów OECD (z wyłączeniem Kolumbii) oraz Armenii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Kazachstanu, Rumunii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy w latach 1990-2017. Badanie miało na celu podkreślenie związku między kształtowaniem się zmiennych demograficznych (np. tempa wzrostu populacji w wieku produkcyjnym i tempa wzrostu średniej długości życia) a wzrostem gospodarczym. Badanie było próbą odpowiedzi na pytanie czy wpływ czynników demograficznych na gospodarkę był taki sam dla badanych krajów rozwiniętych i rozwijających się. W omawianym okresie znaczny wzrost oczekiwanej długości życia niekorzystnie wpłynął na dynamikę realnego PKB per capita. Badanie empiryczne wykazało, że oczekiwana długość życia jest silnie powiązana z nominalnym PKB per capita. W krajach rozwiniętych ten wskaźnik demograficzny był znacznie wyższy niż na rynkach wschodzących. Okazało się, że wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym radykalnie zmniejszył również dynamikę produkcji, ale związek ten nie był silny. Aby uzyskać pozytywne efekty zarządzania publicznego w perspektywie długoterminowej, należy uwzględnić ramy instytucjonalne. Główne zmienne demograficzne powinny być odpowiednio prognozowane i skalibrowane pod kątem potencjalnych endogenicznych czynników ekonomicznych. Dla osiąganych wskaźników wzrostu gospodarczego ważne są zarówno inwestycje publiczne, jak i prywatne. Autorzy sugerują wyważone podejście do polityki makroekonomicznej w zakresie uwarunkowań zarówno demograficznych, jak i instytucjonalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this article, an updated approach to investigate the effects of demographic factors on economic growth is proposed. The initial hypothesis was that these factors significantly affected production proportions, determining development vectors. The predictable shifts in production dynamics are considered for the institutional framework. The article investigates the statistically significant relationships between the demographic variables and economic growth for the sample of the OECD countries (excluding Columbia) and Armenia, Belarus, Bulgaria, Croatia, Georgia, Kazakhstan, Romania, the Russian Federation, and Ukraine, from 1990 to 2017; unbalanced panel data was used. The investigation aimed to highlight the intrinsic interconnection between the changes in demographic variables (e.g., the working-age population growth rate and the average life expectancy growth rate) and economic growth. Our investigation focused on the issue of whether demographic influence on economics was the same for advanced and developing countries in the sample. Over the period, a significant increase in life expectancy adversely affected the real GDP per capita growth rate. However, the empirical study pointed out that life expectancy was strongly linked to nominal GDP per capita. In advanced countries, the demographic indicator was considerably higher than in emerging markets. We found that the rise in the working-age stratum of the nation's population radically reduced the output dynamics as well, but that interconnection was not robust. The institutional framework should be taken into account in order to achieve a favorable performance of public governance in the long-run. The main demographic variables should be properly forecasted and calibrated for potential endogenous economic triggers. Both public and private investments are important when considering the economic growth rates that are achieved. We propose a balanced approach to macroeconomic policy regarding both demographic and institutional determinants. (original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
45--67
Opis fizyczny
Twórcy
 • Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
 • Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
 • Chernihiv National University of Technology, Chernihiv, Ukraine
 • Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kryvyi Rih, Ukraine
 • Vasyl' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine, student
Bibliografia
 • Acemoglu, D., Johnson, S. (2007), Disease and development: the effect of life expectancy on economic growth, "Journal of Political Economy", 115 (6), pp. 925-985. https://doi.org/10.1086/529000
 • Acemoglu, D., Restrepo, P. (2017), Secular stagnation? The effect of aging on economic growth in the age of automation, "American Economic Review", 107 (5), pp. 174-179. https://doi.org/10.1257/aer.p20171101
 • Ahmad, M., Khan, R.E.A. (2019), Does demographic transition with human capital dynamics matter for economic growth? A Dynamic Panel Data Approach to GMM, "Social Indicators Research", 142 (2), pp. 753-772. https://doi.org/10.1007/s11205-018-1928-x
 • Ahsan, H., Haque, M.E. (2017), Threshold effects of human capital: Schooling and economic growth, "Economics Letters", 156, pp. 48-52. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2017.04.014
 • Barro, R.J., Lee, J.W. (2013), A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010, "Journal of Development Economics", 104, pp. 184-198. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2012.10.001
 • Barro, R.J., Sala-i-Martin, X. (2003), Economic growth, 2nd ed., MIT Press, Massachusetts, https://mitpress.mit.edu/books/economic-growth-second-edition (accessed: 21.11.2019).
 • Bloom, D.E., Canning, D., Sevilla, J. (2001), Economic growth and the demographic transition, NBER Working Paper Series 8685, National Bureau of Economic Research, Cambridge, USA. https://doi.org/10.3386/w8685
 • Bloom, D.E., Canning, D., Sevilla, J. (2003), The demographic dividend: A new perspective on the economic consequences of population change, Rand Corporation, Santa Monica, Canada. https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1274.html
 • Bloom, D.E., Canning, D., Fink, G., Finlay, J.E. (2007), Does age structure forecast economic growth?, "International Journal of Forecasting", 23 (4), pp. 569-585. https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2007.07.001
 • Bloom, D.E., Canning, D., Fink, G., Finlay, J.E. (2009), Fertility, female labor force participation, and the demographic dividend, "Journal of Economic Growth", 14 (2), pp. 79-101. https://doi.org/10.1007/s10887-009-9039-9
 • Boucekkine, R., De la Croix, D., Licandro, O. (2002), Vintage human capital, demographic trends, and endogenous growth, "Journal of Economic Theory", 104 (2), pp. 340-375. https://doi.org/10.1006/jeth.2001.2854
 • Cervellati, M., Sunde, U. (2015), The economic and demographic transition, mortality, and comparative development, "American Economic Journal: Macroeconomics", 7 (3), pp. 189-225. https://doi.org/10.1257/mac.20130170
 • Cooley, T.F., Henriksen, E., Nusbaum, C. (2019), The Growth-Cost of Demographic Change in Europe, "Review of Economic Dynamics", 1352, pp. 1-30. https://economicdynamics.org/meetpapers/2019/paper_1352.pdf (accessed: 1.12.2019).
 • Cuaresma, J.C., Doppelhofer, G., Huber, F., Piribauer, P. (2018), Human capital accumulation and long-term income growth projections for European regions, "Journal of Regional Science", 58 (1), pp. 81-99. https://doi.org/10.1111/jors.12339
 • Faggian, A., Partridge, M., Malecki, E.J. (2017), Creating an environment for economic growth: creativity, entrepreneurship or human capital?, "International Journal of Urban and Regional Research", 41 (6), pp. 997-1009. https://doi.org/10.1111/1468-2427.12555
 • Fernihough, A. (2017), Human capital and the quantity-quality trade-off during the demographic transition, "Journal of Economic Growth", 22 (1), pp. 35-65. https://doi.org/10.1007/s10887-016-9138-3
 • Galor, O. (2012), The demographic transition: causes and consequences, "Cliometrica", 6 (1), pp. 1-28. https://doi.org/10.1007/s11698-011-0062-7
 • Hansen, C.W., Lønstrup, L. (2015), The rise in life expectancy and economic growth in the 20th century, "The Economic Journal", 125 (584), pp. 838-852. https://academic.oup.com/ej/article-abstract/125/584/838/5077886?redirectedFrom=fulltext (accessed: 1.12.2019).
 • Hanushek, E.A. (2016), Will more higher education improve economic growth?, "Oxford Review of Economic Policy", 32 (4), pp. 538-552. https://doi.org/10.1093/oxrep/grw025
 • Koziuk, V., Dluhopolskyi, O. (2018), Resource curse: The role of weak institutions and cronysectors, "Ideology and Politics Journal", 1 (9), pp. 68-104.
 • Kozlovskyi, S., Baidala, V., Tkachuk, O., Kozyrska, T. (2018), Management of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine, "Montenegrin Journal of Economics", 14 (4), pp. 175-190. http://dx.doi.org/10.14254/1800-5845/2018.14-4.12
 • Kozlovskyi, S., Grynyuk, R., Baidala, V., Burdiak, V., Bakun, Y. (2019), Economic Security Management of Ukraine in Conditions of European Integration, "Montenegrin Journal of Economics", 15 (3), pp. 137-153. http://dx.doi.org/10.14254/1800-5845/2019.15-3.10
 • Kozlovskyi, S., Bilenko, D., Kuzheliev, M., Lavrov, R., Kozlovskyi, V., Mazur, H., Taranych, A. (2020), The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19, "Global Journal of Environmental Science and Management", 6, Special Issue (Covid-19), pp. 95-106. http://dx.doi.org/10.22034/GJESM.2019.06.SI.09
 • Lee, R.D. (2001), Demographic change and fiscal policy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Lee, R.D. (2003), The demographic transition: three centuries of fundamental change, "Journal of Economic Perspectives", 17 (4), pp. 167-190. https://doi.org/10.1257/089533003772034943
 • Lucas Jr., R.E. (2015), Human capital and growth, "American Economic Review", 105 (5), pp. 85-88. https://doi.org/10.1257/aer.p20151065
 • Malmberg, B. (1994), Age structure effects on economic growth - Swedish evidence, "Scandinavian Economic History Review", 42 (3), pp. 279-295. https://doi.org/10.1080/03585522.1994.10415889
 • McGrath, P. (2016), The Relationship between Human Capital and Economic Growth in Ireland. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2872739
 • Nagarajan, N.R., Teixeira, A.A. Silva, S.T. (2016), The impact of an ageing population on economic growth: an exploratory review of the main mechanisms, "Análise Social", 218, pp. 4-35. https://www.jstor.org/stable/43755167
 • Pasichnyi, M. (2017), Empirical study of the fiscal policy impact on economic growth, "Problems and Perspectives in Management", 15 (3), pp. 316-322. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(3-2).2017.01
 • Pasichnyi, M., Kaneva, T., Ruban, M., Nepytaliuk, A. (2019), The impact of fiscal decentralization on economic development, "Investment Management and Financial Innovations", 16 (3), pp. 29-39. http://dx.doi.org/10.21511/imfi.16(3).2019.04
 • Pelinescu, E. (2015), The impact of human capital on economic growth, "Procedia Economics and Finance", 22, pp. 184-190. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00258-0
 • Romer, P.M. (1990), Endogenous technological change, "Journal of Political Economy", 98 (5, Part 2), pp. S71-S102. https://doi.org/10.1086/261725
 • Sanchez-Romero, M., Lee, R.D., Prskawetz, A. (2018), Redistributive effects of different pension structures when longevity varies by socioeconomic status in a general equilibrium setting. Population Association of America, Manuscript, pp. 1-56. https://www.econstor.eu/handle/10419/203628 (accessed: 1.12.2019).
 • Teixeira, A.A., Queirós, A.S. (2016), Economic growth, human capital and structural change: A dynamic panel data analysis, "Research Policy", 45 (8), pp. 1636-1648. https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.04.006
 • The European Commission Database (2019), https://ec.europa.eu/eurostat/data/database (accessed: 21.11.2019).
 • The International Monetary Fund Database (2019), https://www.imf.org/en/Data (accessed: 21.11.2019).
 • The OECD Data (2019), https://stats.oecd.org/ (accessed: 21.11.2019).
 • The World Bank Open Data (2019), https://data.worldbank.org/ (accessed: 21.11.2019).
 • Uddin, G.A., Alam, K., Gow, J. (2016), Population age structure and savings rate impacts on economic growth: Evidence from Australia, "Economic Analysis and Policy", 52, pp. 23-33. https://doi.org/10.1016/j.eap.2016.08.002
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609343

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.