PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 35 | 65--74
Tytuł artykułu

Introdukcija vidov roda Cercis L. v Nacionalnom Dendroparke «Sofievka» NAN Ukrainy i perspektivy ikh ispolzovani.

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wprowadzenie gatunków z rodzaju Cеrcis L. w Narodowym Parku Dendrologicznym "Sofijewka" NAS Ukrainy i jego wykorzystanie.
Introduction of Species of the Genus Cеrcis L. in the «Sofiyevka» National Dendroparkat at NAS of Ukraine and Their Use.
Języki publikacji
UK
Abstrakty
Celem artykułu jest przeanalizowanie okresu formowania się kolekcji gatunków Cercis L. wprowadzonych do Narodowego Arboretum "Sofijewka" Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, aby poznać ich strukturę wiekową, wskaźniki biometryczne, rozmieszczenie na plantacjach i perspektywach ich wykorzystania. Metody: Powstanie kolekcji gatunków Cercis posadzonych w Arboretum Narodowym "Sofijewka" Narodowej Akademii Nauk Ukrainy zostało zbadane przy użyciu źródeł literackich i katalogów roślin. Na plantacjach przeprowadzono inwentaryzację roślin, określenie wskaźników podatkowych i analizę struktury wiekowej. Przedmiotami badań były: С. canadensis L., C. siliquastrum L., C. chinensis Bunge, C. griffithii Boiss., C. ocidentalis Torr. oraz ukwiecona forma dekoracyjna - C. siliquastrum Albida‚ C.K. Schneid. Wyniki: Tworzenie kolekcji roślin z gatunku Cercis posadzonych w Narodowym Arboretum "Sofijewka" Narodowej Akademii Nauk Ukrainy rozpoczęło się w 1851 r. Systematycznie prace wprowadzające do arboretum rozpoczęły się dopiero w 1886 r., Kiedy znany ogrodnik, profesor V. V. Paszkiewicz szeroko wprowadził do kultury nowe egzotyczne drzewa i krzewy. W 1905 r. sadzono i hodowano w parku w celu sprzedaży rośliny C. canadensis i C. siliquastrum. Raport z 1960 r. przypomina również obecność tych gatunków w nasadzeniach parku. W 1996 r. w parku wyrósł tylko jeden gatunek - C. canadensis. W przyszłości prace wprowadzające związane z gatunkami rodzaju Cercis długo nie były prowadzone w parku i dopiero w 2001 r. prace te były kontynuowane. Wnioski: Obecnie w Arboretum "Sofijewka" kolekcja gatunków z rodzaju Cercis jest reprezentowana przez pięć gatunków i jedną formę dekoracyjną. Bezpośrednio w celu stworzenia kompozycji parkowych posadzono 127 roślin z różnych taksonów Cercis w połączeniu z gatunkami drzew iglastych i liściastych, a także samotnymi tasiemcami i małymi grupami. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to analyze the period of formation of the collection of the Cercis L. species introduced in the «Sofyivka» National dendrological park at the National Academy of Sciences of Ukraine, to determine their age structure, biometric indicators, distribution in the plantations and the prospects for their use. Methods. The formation of a collection of Cercis species planted in the «Sofyivka» dendrological park at the National Academy of Sciences of Ukraine was studied with the use of literary sources and catalogs of plants. The inventory of plants, determination of taxation indicators and analysis of the age structure were carried out in the plantations. The subjects of the studies included: С. canadensis L., C. siliquastrum L., C. chinensis Bunge, C. griffithii Boiss., C. ocidentalis Torr, and a flowered decorative form - C. siliquastrum' Albida 'C.K. Schneid. Results. The formation of a collection of plants of the Cercis species planted in the «Sofyivka» National dendrological park at the National Academy of Sciences of Ukraine began in 1851. Systematically, introduction work in the arboretum began only in 1886, when a well-known gardener, Professor V.V. Pashkevich Shirokov introduced new exotic trees and shrubs into the culture. In 1905, C. canadensis and C. siliquastrum were planted in the nursery, for sale to the population,. A 1960 report also recalls the presence of these species in the plantings of the park. In 1996, only one species grew in the park - C. canadensis. Introduction works related to species of the Cercis genus were not performed in the park for a long time, and they only resumed in 2001. Conclusions. Now the collection of species of the Cercis genus is represented by five species and a single decorative form in the «Sofyivka» dendrological park. In order to create park compositions, 127 individuals of different Cercis taxa were planted, in combination with coniferous and hardwood species, as well as solitary tapeworms and small groups. (original abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Narodowy Park Dendrologiczny "Sofiyivka" NAS Ukrainy
Bibliografia
 • Базинер Ф., Краткое описание Царицына сада близ г. Умани Киевской губернии. Журн. М-ва гос. Имущества, СПб., 1851 № 4, ч. 11., c. 79 - 84.
 • Губеладзе Е., Биоэкология распространенных в Имеретии некоторых медоносных древесных бобовых растений и их использование, Автореф. дис. канд. с.-х. наук:спец. 01.06.13. «Лекарственные и эфиромасличные культуры», Тбилиси 2006, 20 c.
 • Каталог деревьев и кустарников Уманского Царицына сада на 1905 г, Типография И. Цейтлина, Умань 1905, 50 с.
 • Колдар Л., Інтродукція видів роду Cercis L. у Правобережний Лісостеп України та перспективи використання їх у зеленому будівництві, Монографія.УВПП, Умань 2006, 158 с.
 • Колдар Л., Біоморфологічні особливості рослин Сercis chinensis Bunge в умовах інтродукції у Національному дендропарку «Софіївка» НАН України. "Інтродукція рослин, Академперіодика", Київ 2010, № 2, c. 15 -19.
 • Косенко І., Храбан Г., Мітін В., Гарбуз В., Дендрологічний парк «Софіївка». Наук. думка, Київ 1996, 190 с.
 • Косенко І., Пилип'юк В., Софіївка. Національний дендрологічний парк, ПАЛИВОДА А.В., Київ, 26-28.
 • Лапин П., Древесные растения Главного ботанического сада АН СССР, Наука, Москва 1975, 210 с.
 • Панасенко Т., Історія формування осередків культивованої дендрофлори Полтавщини, "Інтродукція рослин" 2005, № 4. c. 71- 72.
 • Рева М., Питання біології акліматизованих рослин, Вид-во АН УРСР, Київ 1963, c. 2 - 5.
 • APG IV, An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the ordersand families of flowering plants: The Angiosperm Phylogeny Group, "Botanical Journal of the Linnean Society" 2016, Vol. 181. № 1., p. 1- 20, DOI:10.1111/boj.12385.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609371

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.