PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 23 | nr 4 | 129--148
Tytuł artykułu

Investment in Human Capital Within the Creative Economy Formation : Case of the Eastern and Central Europe Countries

Warianty tytułu
Inwestycje w kapitał ludzki jako element kształtowania gospodarki kreatywnej : przypadek Europy Środkowo-Wschodniej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest określenie wpływu inwestycji w kapitał ludzki na kształtowanie gospodarki kreatywnej. Biorąc pod uwagę fakt, że kapitał ludzki jest dziś uważany zarówno za czynnik rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego krajów, jak i za warunek tworzenia gospodarki kreatywnej, a w konsekwencji zmian modernizacyjnych we współczesnej gospodarce, konieczne jest dokonanie analizy obszaru inwestycji w kapitał ludzki. Niniejsze badanie opierało się na analizie szeregu wskaźników dla krajów Europy wschodniej (Ukraina i Mołdawia) i środkowej (Polska, Czechy, Rumunia, Węgry i Litwa): całkowite wydatki na edukację, którego analiza umożliwiła określenie poziomu finansowania edukacji w kraju; średni koszt na ucznia/studenta, który pozwolił autorom zidentyfikować trendy w wydatkach według organizacji finansujących; udział całkowitych wydatków na edukację w PKB w zależności od poziomu wykształcenia, co umożliwiło określenie priorytetów i wystarczalności finansowania systemu edukacji; wskaźnik alokacji kosztów według organizacji finansujących; wskaźnik rozwoju społecznego, który mierzy poziom życia, umiejętności czytania, wykształcenie i długość życia. Analizie poddano również dane determinujące poziom globalnego wskaźnika innowacyjności, ponieważ podstawą jego obliczeń są w szczególności wskaźniki oceny kapitału ludzkiego i działalności badawczo-rozwojowej (edukacja, szkolnictwo wyższe, badania i rozwój) oraz dóbr kreatywnych (wartości niematerialne i prawne, produkty i usługi kreatywne, kreatywność online).
Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie, że we współczesnych warunkach rozwoju społeczeństwa głównym czynnikiem rozwoju gospodarki kreatywnej jest kapitał ludzki, a rozwój kapitału ludzkiego zależy od poziomu wykształcenia i rozwoju nauki w kraju. Zidentyfikowano główne obszary inwestycji w kapitał ludzki, w tym koszty edukacji i nauki. Dane empiryczne pokazują, że ukierunkowanie inwestycji na rozwój kapitału ludzkiego przyczynia się do tworzenia gospodarki kreatywnej, poprawia konkurencyjność kraju, a jednocześnie zapewnia odpowiednie tempo rozwoju społeczno-gospodarczego.
Dla rozwoju kapitału ludzkiego jako czynnika tworzenia kreatywnej gospodarki konieczne jest zapewnienie odpowiednich inwestycji - podniesienie poziomu wydatków na edukację, rozwój kompetencji zawodowych i talentów ludzkich. Tworzenie gospodarki kreatywnej wymaga dalszej reformy ukraińskiego systemu edukacji, która będzie w stanie zapewnić odpowiedni poziom specjalistycznego szkolenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to determine the link between investing in human capital and the formation of the creative economy. Given that human capital is considered both a factor in the socio-economic development of countries and a prerequisite for the formation of the creative economy and consequently, for the modernization changes in today's economy, there is a need to study the areas of investment in human capital.
The study is based on an analysis of a number of indicators in Eastern Europe (Ukraine and Moldova) and Central Europe (Poland, the Czech Republic, Romania, Hungary, and Lithuania): total expenditure on education, the analysis of which made it possible to determine the level of education funding in each country; the average cost per pupil/student, which allowed us to identify trends in spending by funding organizations; the share of total expenditure on education in GDP, depending on the level of education, which made it possible to determine the priority and sufficiency of education system funding; the cost allocation indicator by funding organizations; and the human development index, which measures living standards, literacy, education, and longevity. The study also focuses on analyzing data that determine the global innovation index, since its calculation is based on the assessment indicators of human capital and research (education, tertiary education, research, and development) and creative outputs (intangible assets, creative goods, and services, online creativity).
Based on the results of the research, it was concluded that human capital is the main factor that boosts the creative economy, and enhancing human capital depends on the level of education and scientific progress in a country. Empirical evidence shows that directing investment in human capital contributes to the formation of the creative economy, improving the competitiveness of countries, and at the same time, ensuring the appropriate rates of their socio-economic development. (original abstract)
Rocznik
Tom
23
Numer
Strony
129--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • State Scientific Institution "Institute of Educational Analytics", Kyiv, Ukraine
 • State Scientific Institution "Institute of Educational Analytics", Kyiv, Ukraine, doktorant
 • Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, doktorantka
 • University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine, doktorantka
 • State Scientific Institution "Institute of Educational Analytics", Kyiv, Ukraine, doktorantka
Bibliografia
 • Becker, G. (1964), Human Capital, Columbia University Press, New York.
 • Bilan, Y., Vasilyeva, T., Kryklii, O., Shilimbetova, G. (2019), The creative industry as a factor in the development of the economy: dissemination of European experience in the countries with economies in transition, "Creativity Studies", 12 (1), pp. 75-101. https://doi.org/10.3846/cs.2019.7453
 • Creative Economy Outlook (2018), Trends in international trade in creative industries. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ditcted2018d3_en.pdf (accessed: 19.07.2020).
 • Diebolt, C., Hippe, R. (2019), The long-run impact of human capital on innovation and economic development in the regions of Europe, "Applied Economics", 51 (5), pp. 542-563. https://doi.org/10.1080/00036846.2018.1495820
 • Dubik, E., Mityakov, S. (2013), Ynvestycyy v chelovecheskyj kapytal na raznih stadyyah zhyznennogo cykla, "Kreatyvnaya ekonomyka - Creative Economy", 9 (81), pp. 3-13. https://cyberleninka.ru/article/n/investitsii-v-chelovecheskiy-kapital-na-raznyh-stadiyah-zhiznennogo-tsikla/viewer [in Russian].
 • Fischer, S., Dornbusch, R., Schmalensee, R. (1988), Introduction to Macroeconomics, McGraw-Hill Book Company, New York.
 • Florida, R. (2002), The Rise of the Creative Class: And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Basic Books, New York.
 • Grachev, S.A., Gundorova, M.A., Moshnov V.A. (2016), Ynvestycyy v chelovecheskyj kapytal. Ucheb. Posobye, Yzd-vo VlGU, Vladymyr [in Russian].
 • Harrison, L., Huntington, S. (2000), Culture Matters: How Values Shape Human Progress, Basic Books, New York.
 • Herman, E., Suciu, M.C. (2019), Towards a smart, inclusive and sustainable development. Investment in human capital and innovation. An empirical analysis, Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Volume 13, Issue 1. https://doi.org/10.2478/picbe-2019-0070
 • Howkins, J. (2001), The Creative Economy: How People Make Money From Ideas, The Penguin Press, New York.
 • Informaciya shhodo finansuvannya osvity i nauky v Ukrayini (2017). http://zet.in.ua/statistika-2/byudzhet/informaciya-shhodo-finansuvannya-osviti-i-nauki-v-ukra%D1%97ni (accesssed: 18.12.2019) [in Ukrainian].
 • Kuznets, S. (2001), Biographical Memoirs: Volume 79, The National Academy of Sciences of the United States of America, Washington D.C. https://www.nap.edu/read/10169/chapter/13 (accesssed: 18.12.2019).
 • Posnova, T.V. (2018), Kreatyvnyj lyudskyj kapital yak faktor rozvytku innovacijnoyi ekonomiky, "Modern Economics", 7, pp. 148-157. https://modecon.mnau.edu.ua/is sue/7-2018/UKR/posnova.pdf (accesssed: 15.11.2019) [in Ukrainian].
 • Salikhov, B. (2017), Kreatyvnij kapytal v ekonomyke znanyj. Monografya, ITK "Dashkovy K", Moscow [in Russian].
 • Schultz, T. (1971), Investment in Human Capital. The Role of Education and of Research, The Free Press, New York.
 • Shkurupiy, O.V. (2007), Investyciyi v intelektualno-kreatyvnyj kapital: analogy ta vidminnosti. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/35136/33-Shkurupiy.pdf?sequence=1 (accesssed: 10.11.2019) [in Ukrainian].
 • Szara, K. (2019), Technology as a stimulus for the development of creative capital at the local level on the example of municipalities of the Podkarpackie Voivodeship, "Ekonomia i Prawo - Economics and Law", 18 (4), pp. 499-514. https://doi.org/10.12775/EiP.2019.033
 • The Creative Economy Report. The Challenge of Assessing the Creative Economy: towards Informed Policy-making (2008). https://unctad.org/system/files/official-document/ditc20082cer_en.pdf (accesssed: 25.11.2019).
 • The Global Innovation Index (2017). https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo _pub_gii_2017.pdf (accesssed: 25.11.2019).
 • The World Economic Forum (2019). https://www.weforum.org (accesssed: 1.12.2019).
 • Throsby, D. (2014), Economics and culture, Cambridge University Press, United Kingdom.
 • Vakhovich, I., Chul, O. (2014), Rozvytok kreatyvnyh industrij: regionalnyj vymir. Monografiya, Vezha-Druk, Luczk [in Ukrainian].
 • What a performance! Stellar employment boom continues for the UK's Creative Industries (2017). https://www.gov.uk/government/news/what-a-performance-stellar-employment-boom-continues-for-the-uks-creative-industries (accesssed: 11.11.2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609381

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.