PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym | 38--54
Tytuł artykułu

Współczesne kierunki badań nad innowacyjnością firm rodzinnych w naukach o zarządzaniu

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Chcąc właściwie planować badania dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw rodzinnych i jednocześnie, aby mieć możliwość porównania wyników badań w różnych krajach, niezbędna jest znajomość aktualnej problematyki badań prowadzonych w tym obszarze. Dlatego też celem bieżącego postępowania badawczego stało się rozpoznanie wiodących kierunków współczesnej eksploracji problematyki związanej z innowacyjnością firm rodzinnych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Mając na względzie rodzaj podjętych badań, zrezygnowano ze sformułowania hipotez i ograniczono się do postawienia pytań badawczych: Jakie są główne kierunki badań empirycznych nad innowacyjnością przedsiębiorstw rodzinnych? Jakie nowe nieeksplorowane dotąd problemy pojawiają się w badaniach nad innowacyjnością przedsiębiorstw rodzinnych? (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Astrachan J.H. (2010), Strategy in Family Business: Toward a Multidimensional Research Agenda, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 1(1), s. 6-14.
 • Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L.R. (2012), Socioemotional Wealth in Family Firms: Theoretical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Re-search, "Family Business Review", Vol. 25(3), s. 258-279.
 • Bratnicka-Myśliwiec K. (2019), Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice.
 • Carney M., Zhao J., Zhu L. (2019), Lean Innovation: Family Firm Succession and Patenting Strategy in a Dynamic Institutional Landscape, "Journal of Family Business Strategy", Vol. 10(4), https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S18778585173008 39?token=D8183AC935FE8D1AA601A712BDD6CE01E79ED8E581C8EF3279A2 5ED14A6FBC36D0F8571C89BC29EA4038A90DFC7EFC1E (dostęp: 14.10.2020).
 • Classen N., Carree M., Van Gils A., Peters B. (2014), Innovation in Family and Non-Family SMEs: An Exploratory Analysis, "Small Business Economics", Vol. 42(3), s. 595-609.
 • Crossan M.M., Apaydin M. (2010), A Multi-Dimensional Framework of Organizational Innovation: A Systematic Review of the Literature, "Journal of Management Studies", Vol. 47(6), s. 1154-1191.
 • Daspit J.J., Chrisman J.J., Sharma P., Pearson A.W., Long R.G. (2017), A Strategic Management Perspective of the Family Firm: Past Trends, New Insights, and Future Directions, "Journal of Managerial Issues", Vol. 29(1), s. 6-29.
 • Dawson A., Mussolino D. (2014), Exploring What Makes Family Firms Different: Discrete or Overlapping Constructs in the Literature? "Journal of Family Business Strategy", Vol. 5(2), s. 169-183.
 • Diéguez-Soto J., Manzaneque M., Rojo-Ramírez A.A. (2016), Technological Innovation Inputs, Outputs, and Performance: The Moderating Role of Family Involvement in Management, "Family Business Review", Vol. 29(3), s. 327-346.
 • Dionisio M., Vargas E.R. de (2020), Corporate Social Innovation: A Systematic Literature Review, "International Business Review" ,Vol. 29(2), s. 1-12.
 • Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gómez-Mejía L.R., Haynes K.T., Núñez-Nickel M., Jacobson K.J., Moyano-Fuentes J. (2007), Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-Controlled Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mills, "Administrative Science Quarterly", Vol. 52(1), s. 106-137.
 • Habbershon T.G., Williams M., MacMillan I.C. (2003). A Unified Systems Perspective of Family Firm Performance, "Journal of Business Venturing", Vol. 18(4), s. 451-465.
 • Huang H., Lyu C., Zhu X. (2019), Second Generation Involvement and Corporate Innovation: Evidence from China, "Nankai Business Review International", Vol. 10(4), s. 526-545.
 • Kellermanns F.W., Eddleston K.A., Sarathy R., Murphy F. (2012), Innovativeness in Family Firms: A Family Influence Perspective, "Small Business Economics", Vol. 38(1), s. 85-101.
 • Kraśnicka T., Głód W., Wronka-Pośpiech M. (2018), Management Innovation, Pro -Innovation Organisational Culture and Enterprise Performance: Testing the Mediation Effect, "Review of Managerial Science", Vol. 12(3), s. 737-769.
 • Kraśnicka T., Ingram T., Bratnicka K. (2016), Stan i kierunki dalszych badań nad zjawiskiem przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", z. 93(1957), s. 285-297.
 • Kraśnicka T., Ingram T., Głód G. (2019), Rodzinność polskich przedsiębiorstw - stymulator czy przeszkoda innowacyjności, "Przegląd Organizacji", nr 7, s. 22-31.
 • Kraśnicka T., Steinerowska-Streb I. (2019), Family Involvement, and Innovation of Family Enterprises, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 136, s. 289-303.
 • Kraus S., Pohjola M., Koponen A. (2012), Innovation in Family Firms: An Empirical Analysis Linking Organizational and Managerial Innovation to Corporate Success, "Review of Managerial Science", Vol. 6(3), s. 265-286.
 • Marczak S. (2015), Ocena zaangażowania społeczeństwa w tworzenie danych prze-strzennych w Polsce na przykładzie projektu OpenStreetMap, "Roczniki Geoma-tyki", t. XIII, z. 3(69), s. 239-253.
 • Matzler K., Veider, V., Hautz, J., Stadler, C. (2015), The Impact of Family Ownership, Management, and Governance on Innovation. "Journal of Product Innovation Management", Vol. 32(3), s. 319-333.
 • McLarty B.D., Holt D.T. (2019), A Bright Side to Family Firms: How Socioemotional Wealth Importance Affects Dark Traits-Job Performance Relationships, "Family Business Review", Vol. 32(4), s. 378-395.
 • Miles M.B., Huberman M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.
 • Moores K. (2009), Paradigms and Theory Building in the Domain of Business Families, "Family Business Review", Vol. 22(2), s. 167-180.
 • Oslo Manual (2018), Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm (dostęp: 8.04.2020).
 • Pichlak M. (2012), Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych, Difin, Warszawa.
 • Podręcznik Oslo (2008), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wydanie trzecie, wspólna publikacja OECD i Eurostatu, Warszawa.
 • Rößl D., Fink M., Kraus S. (2010), Are Family Firms Fit for Innovation? Towards an Agenda for Empirical Research, "International Journal Entrepreneurial Venturing", Vol. 2(3/4), s. 366-380.
 • Sharma P., Chrisman J.J., Gersick K.E. (2012), 25 years of Family Business Review: Reflection on the Past and Perspectives for the Future, "Family Business Review", Vol. 25(1), s. 5-15.
 • Short J.C., Sharma P., Lumpkin G.T., Pearson A.W. (2016), Oh, the Places We'll Go! Reviewing Past, Present, and Future Possibilities in Family Business Research, "Family Business Review", Vol. 29(1), s.11-16.?
 • Steinerowska-Streb I. (2015), Bariery finansowe w działalności polskich przedsiębiorstw rodzinnych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", tom XVI, zeszyt 7, część II, s. 351-369.
 • Steinerowska-Streb I., Wziątek-Staśko A. (2019), Innovations in Family Firms. A Study of Owner-Managers' Knowledge Development, "Journal of Family Business Management", Vol. 10(3), s. 247-264.
 • Surdej A., Wach K. (2010), Przedsiębiorstwa rodzinne wobec sukcesji, Difin, Warszawa.
 • Weismeier-Sammer D. (2014), The Role of Familiness for Family Business Innovativeness, "International Journal of Entrepreneurial Venturing", Vol. 6(2), s. 101-117.
 • Weismeier-Sammer D., Frank H., Schlippe A. von (2013), Untangling 'Familiness' A Literature Review and Directions for Future Research, "The International Journal of Entrepreneurship and Innovation", Vol. 14(3), s. 165-177.
 • Zellweger T.M., Nason R.S., Nordqvist M. (2012), From Longevity of Firms to Transgen-erational Entrepreneurship of Families: Introducing Family Entrepreneurial Orientation, "Family Business Review", Vol. 25(2), s. 136-155.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609467

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.