PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Innowacje na poziomie mikro- i makroekonomicznym | 70--82
Tytuł artykułu

Bariery społeczno-psychologiczne w innowacyjności negocjatorów w procesie podejmowania decyzji. Przegląd literatury przedmiotu i badań empirycznych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozdział jest przeglądem psychologicznych, socjologicznych oraz wy-wodzących się z nauk o zarządzaniu, koncepcji i empirycznych badań dotyczących błędów poznawczych będących barierami w stosowaniu innowacyjnych technik oraz rozwiązań w negocjacjach. Przegląd został dokonany według następujących kategorii: (a) teorie, które uznają nieuchronność heurystyk w procesie podejmowania decyzji, (b) teorie, które podejmują próbę wskazania możliwości zminimalizowania, a nawet zniwelowania wpływu heurystyk na podejmowane decyzji oraz (c) teorie, które oferują alternatywne rozwiązania. Studia literaturowe dotyczą przed wszystkim badań procesu negocjacji, ale także innych procesów zarządczych. Celem teoretycznej analizy jest wskazanie psychologicznych i społecznych barier, które mają wpływ, tak na proces, jak też wynik negocjacji. Punktem wyjścia dla prezentowanych rozważań jest socjologiczna teoria interakcjonizmu symbolicznego. Przyjęcie takiego podejścia wynika ze stosunkowo częstego definiowania negocjacji jako interakcji społecznej, ale także z faktu, że to podejście uwzględnia zarówno czynniki kontekstu negocjacji, jak i wzajemne relacje pomiędzy stronami negocjacji wykorzystujące techniki komunikowania werbalnego i niewerbalnego oraz wywierania wpływu (fragment tekstu)
Słowa kluczowe
PL
EN
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Albin C. (2001), Justice and Fairness in Interantional Negotiation, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Alloy L.B., Abramson L.Y. (1979), Judgment of Contingency in Depressed and Nondepressed Students: Sadder but Wiser? "Journal of Experimental Psychology: General", Vol. 108, s. 441-485.
 • Bateman T.S., Zeithaml C.P. (1989), The Psychological Context of Strategic Decisions: A Model and Convergent Experimental Findings, "Strategic Management Journal", Vol. 10(1), s. 59-74.
 • Bazerman M.H., Chung D. (2005), Focusing in Negotiation [w:] L. Thompson (red.), Frontiers of Social Psychology: Negotiations, Psychological Press, Nowy Jork.
 • Blumer H. (2007), Interakcjonizm symboliczny, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków.
 • Bodenhausen G.V., Kramer G.P., Suesser K. (1994), Happiness and Stereotypic Thinking in Social Judgment, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 66(4), s. 621-632.
 • Budzyńska-Daca A., Modrzejewska E. (2018), Retoryka negocjacji. Scenariusze, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Caputo A. (2013), A Literature Review of Cognitive Biases in Negotiation Processes, "International Journal of Conflict Management", Vol. 24(4), s. 374-398.
 • Cialdini R.B. (2009), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk.
 • Dinnar S., Susskind L. (2018), The Eight Big Negotiation Mistakes that Entrepreneurs Make, "Negotiation Journal" October, Vol. 34(4), s. 401-413.
 • Doliński D. (2005), Techniki wywierania wpływu społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Donohue W.A., Diez M.E., Stahle R.B. (1983), New Directions in Negotiation Research [w:] R. Bostrom (red.), Communication Yearbook 7, Sage, Beverly Hills, CA, s. 249-279.
 • Fischer R., Ury W., Patton B. (1991), Getting to Yes. Negotiating an Agreement without Giving in, Random Century Australia, Sydney.
 • Flower A. (1991), Jak skutecznie negocjować? Petit, Warszawa.
 • Gigerenzer G., Todd P.M., ABC Research Group (1999), Simple Heuristics That Make Us Smart, Oxford University Press, Oxford.
 • Gilovich T., Griffin D., Kahneman D., red. (2002), Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Goffman E. (1981), Człowiek w teatrze życia codziennego, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Goffman E. (2006), Rytuał interakcyjny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jackson S.E., Dutton J.E. (1988), Discerning Threats and Opportunities, "Administra-tive Science Quarterly", Vol. 33, s. 370-387.
 • Kahneman D. (2003), A Perspective on Judgment and Choice: Mapping Bounded Rationality, "American Psychologist", Vol. 58(9), s. 697-720.
 • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 • Kahneman D., Slovic P., Tversky A., red. (1982), Judgment under Uncertainty: Heuris-tics and Biases, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Kandel E.R. (2020), Zaburzony umysł. Co nietypowe mózgi mówią o nas samych, Copernicus Center Press, Kraków.
 • Kersten G.E., Wachowicz T. (2016), Systemy wspomagania negocjacji [w:] E. Roszkowska, T. Wachowicz, Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 169-195.
 • Kersten G.E., Roszkowska E., Wachowicz T. (2018), Wpływ błędów przetwarzania informacji w systemach wspomagania negocjacji na porozumienie końcowe, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 508, s. 79-88.
 • Klayman J., Ha Y.W. (1987), Confirmation, Disconfirmation, and Information in Hypothesis Testing, "Psychological Review", Vol. 94(2), s. 211-228.
 • Malhotra D., Bazerman M.H. (2007), Negotiation Genius: How to Overcome Obstacles and Achieve Brilliant Results, Bantam Books, Nowy Jork.
 • Malhotra D., Bazerman M.H. (2008), Psychological Influence in Negotiation: An In-troduction Long Overdue, "Journal of Management", Vol. 34(3), s. 509-531.
 • Mastenbroek W. (1997), Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Merton R.K. (1982), Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Michnik J., Wachowicz T. (2016), Definicja i strukturyzacja problemu negocjacyjnego [w:] E. Roszkowska, T. Wachowicz, Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 47-78.
 • Park J., Banaji M.R. (2000), Mood and Heuristics: The Influence of Happy and Sad States on Sensitivity and Bias in Stereotyping, "Journal of Personality and Social Psychology", Vol. 78(6), s. 1005-1023.
 • Pruitt D.G.I., Carnevale P.J. (1993), Negotiation in Social Conflict, Open University Press, Buckingham.
 • Putnam L.L., Roloff M.E. (1992), Communication Perspective on Negotiation [w:] L.L. Putnam, M.E. Roloff (red.), Communication and Negotiation, Sage, Newbury Park, s. 1-20.
 • Roszkowska E. (2011), Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Roszkowska E. (2016), Budowa systemu ocen ofert negocjacyjnych za pomocą metod wielokryterialnych [w:] E. Roszkowska, T. Wachowicz (red.), Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 79-125.
 • Roszkowska E., Wachowicz T. (2014), The Multi-Criteria Negotiation Analysis Based on the Membership Function, "Studies in Logic, Grammar and Rhetoric", Vol. 37(50), s. 195-217.
 • Rządca R.A. (2003), Negocjacje w interesach. Jak negocjują organizacje, PWE, Warszawa.
 • Rubin J.Z., Brown B.B. (1975), The Social Psychology of Bargaining and Negotiation, Academic Press, Orlando, Fl.
 • Simmel G. (2005), Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Simon H.A. (1957), Administrative Behavior, Macmillan, New York, NY.
 • Sondak H., Neale M.A., Mannix E.A. (2013), Managing Uncertainty in Multiparty Negotiations [w:] M. Olekalns, W.L. Adair (red.), Handbook of Research on Negotiation, Edward Elgar Publisher, Cheltenham, s. 283-307.
 • Szopa M. (2016), Dwa oblicza negocjacji [w:] E. Roszkowska, T. Wachowicz, Negocjacje. Analiza i wspomaganie decyzji, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15-46.
 • Tabernacka M. (2009), Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Thaler R.H., Sunstein C.R. (2017), Impuls. Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia, dobrobytu i szczęścia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Thompson L. (2001), The Mind and Heart of the Negotiator, Prentice Hall, New Jersey.
 • Tversky A., Kahneman D. (1973), Availability: A Heuristic for Judging Frequency and Probability, "Cognitive Psychology", Vol. 5(2), s. 207-232.
 • Wachowicz T. (2006), E-negocjacje. Modelowanie, analiza i wspomaganie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Zajac E.J., Bazerman M.H. (1991), Blind Spots in Industry and Competitor Analysis: The Implications of Interfirm (Mis)perceptions for Strategic Decisions, "Academy of Management Review", Vol. 16, s. 37-56.
 • Zartman I.W. (1988), Common Elements in the Analysis of the Negotiation Process, "Negotiation Journal", Vol. 4(1), s. 31-43. ?
 • Ziółkowski M. (1998), Interakcja [w:] Encyklopedia Socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa, s. 349-353.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.