PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 18, z. 1 Central and Eastern Europe: Geopolitics and Security Issues | 99--115
Tytuł artykułu

Challenges and Threats to the Security of the Visegrad Group Countries: Intensification of Relations with the United States as a Means to Overcome Risks?

Warianty tytułu
Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państw wyszehradzkich. Intensyfikacja relacji ze Stanami Zjednoczonymi sposobem na ich przezwyciężenie?
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Od objęcia przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych w styczniu 2017 r. nastąpiła wyraźna intensyfikacja relacji z państwami Europy Środkowej, mająca na celu m.in. przeciwdziałanie problemom i niebezpieczeństwom stojącym przed sojusznikami. Celem artykułu jest analiza wyzwań i zagrożeń, jakie Donald Trump kreśli przed Europą Środkową. Wskazuje na: 1) konieczność wzmocnienia NATO i większego zaangażowania europejskich sojuszników; 2) zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego; 3) przeciwdziałanie zagrożeniom płynącym ze strony dwóch potęg: Rosji i Chin. Dokonana zostanie próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu wyzwania i zagrożenia zidentyfikowane przez amerykańskiego prezydenta są istotne dla poszczególnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Na wstępie artykułu wskazane zostaną charakterystyczne dla polityki zagranicznej Donalda Trumpa elementy, które mają wpływ na relacje z państwami V4. Następnie przeanalizowane zostaną stosunki USA z poszczególnymi państwami pod kątem wyżej wskazanych wyzwań i zagrożeń. W artykule postawiono tezę, że Polska - jako jedyna z Grupy Wyszehradzkiej - podobnie jak USA postrzega wszystkie trzy wyzwania i zagrożenia, a w konsekwencji współpracuje ze Stanami Zjednoczonymi w tej materii. Praca stanowi analizę porównawczą powstałą w oparciu o analizę treści i narracji.(abstrakt oryginalny)
EN
Since January 2017, when Donald Trump assumed the post of US president, there has been a visible intensification of relations between the United States and the countries from Central Europe, aimed at, for example, counteracting challenges and threats faced by the allies. The objective of the article is to analyze challenges and threats to Central Europe, identified by Donald Trump. He points to the necessity: 1) to strengthen NATO and increase the engagement of European allies; 2) to ensure energy security; 3) to counteract threats from two superpowers - Russia and China. The text addresses how important the challenges and threats identified by the American president have been for individual Visegrad states. The article begins by presenting characteristic features of the foreign policy conducted by Donald Trump's administration which influence relations between the US and the Visegrad countries. It then analyzes the relations between the US and individual states regarding the previously presented challenges and threats. The article's thesis is that Poland is the only Visegrad country to perceive all three challenges and threats in a way similar to the US, and thus cooperates with the US in this matter. The work is a comparative analysis based on content and narrative analysis. (original abstract)
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Baksa, B., Pál, B. Szászi, Á., Varga, G., 'The Value of Central Europe on Donald Trump's Map: Cooperation and Divergence on Regional Issues (1)', KKI Policy Brief, E-09, 2020, https://kki.hu/wp-content/uploads/2020/01/E- 2020-09_C-EUR-Trump_1.pdf.
 • Brusenbauch Meislová, M., 'Relations between the United States and the Czech Republic: From Honeymoon to Hangover?', in: The Relations Of Central European Countries With The United States, ed. A. Péczeli, Bu-dapest: Dialóg Campus, 2019.
 • Chojan, A., 'The United States On The Three Seas Initiative', Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, vol. 3, 2019, https://doi.org/10.36874/riesw.2019.3.5.
 • Dębiec, K., 'A crisis in the Czech Republic's relations with China and Russia', OSW Analyses, 2 October 2019, https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2019-10-02/a-crisis-czech-republics-relations-china-and-russia.
 • Ižák, Š., SIS vo výročnej správe za rok 2018 upozorňuje na pôsobenie ruských a čínskych spravodajských služieb na Slovensku, 30 June 2019, http://antipropaganda.sk/sis-vo-vyrocnej-sprave-za-rok-2018-upozornuje-na-posobenie-ruskych-cinskych-spravodajskych-sluzieb-na-slovensku/, https://doi.org/10.17846/cl.2019.12.1.59-75.
 • Jóźwiak, V., 'Hungarian-Russian Economic Relations', Bulletin PISM, no. 105 (1853), 2019, https://www.pism.pl/publications/HungarianRussian_Economic_Relations.
 • Jóźwiak, V., 'The Role of Defence Cooperation in Hungary's Relations with the U.S.', Bulletin PISM, no. 52 (1298), 2019, https://www.pism.pl/publications/The_Role_of_Defence_Cooperation_in_Hungary_s_Rela-tions_with_the_U_S.
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP, Joint declaration made by Poland and the United States of America with regard to 5G, 2 September 2019, https://www.premier.gov.pl/en/news/news/joint-declaration-made-by-poland-and-the-united-states-of-america-with-regard-to-5g.html.
 • Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Future of the Transatlantic Bond Opening statement by DMFA Tomáš Petříček, 13 September 2018, https://www.mzv.cz/file/3000322/Future_of_the_Transatlantic_Bond. pdf.
 • Norris, P., Inglehart, R., Cultural Backlash. Trump, Brexit, and Authoritarian Populism, New York: Cambridge University Press, 2018, https://doi.org/10.1017/9781108595841.
 • Ogrodnik, Ł., 'Slovakia's Relations with the United States', Bulettin PISM, no. 164 (1912), 2019, https://pism.pl/publications/Slovakias_Relations_with_ the_United_States.
 • Rada, P., 'The V4-US Relation and the American Foreign Policy towards Central and Eastern Europe', in: Central Europe and the Visegrad Cooperation: Historical and Policy Perspectives, ed. P. Stepper, Budapest: Antall József Tudásközpont, 2018.
 • The Hungarian Government, Hungarian Foreign Minister and U.S. Secretary of State to hold talks in Washington, 29 May 2018, https://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungarian-foreign-minster-and-u-s-secretary-of-state-to-hold-talks-in-washington, https://doi.org/10.1093/ww/9780199540884.013.u165892.
 • The Hungarian Government, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Péter Szijjártó: Hungary and the United States have confirmed their strategic alliance, 31 May 2018, https://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/hungary-and-the-united-states-have-confirmed-their-strategic-alliance.
 • The Hungarian Government, Prime Minister Orban: The major powers should have an interest in Hungary's success, 14 February 2019, https://www.kormany.hu/en/the-prime-minister/news/the-major-powers-should-have-an-interest-in-hungary-s-success/.
 • The White House, Joint Declaration on Defense Cooperation Regarding United States Force Posture in the Republic of Poland, 12 June 2019, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-declaration-defense-cooperation-regarding-united-states-force-posture-republic-poland/.
 • The White House, Joint Statement by President Donald J. Trump and President Andrzej Duda of the Republic of Poland, 18 September 2018, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-president-andrzej-duda-republic-poland/.
 • The White House, Joint Statement by President of the United States Donald J. Trump and Prime Minister of the Czech Republic Andrej Babis, 7 March 2019, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-united-states-donald-j-trump-prime-minister-czech-republic-andrej-babis/.
 • The White House, Joint Statement from the President of the United States Donald J. Trump and Prime Minister of the Slovak Republic Peter Pellegrini, 3 May 2019, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/ joint-statement-president-united-states-donald-j-trump-prime-minister-slovak-republic-peter-pellegrini/.
 • The White House, President Donald J. Trump Is Unleashing American Energy Dominance, 14 May 2019, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-unleashing-american-energy-dominance/.
 • The White House, Remarks by President Trump and Prime Minister Viktor Orban of Hungary before bilateral meeting, 13 May 2019, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-prime-minister-orban-hungary-bilateral-meeting/.
 • The White House, Remarks by President Trump to the People of Poland, 6 July 2017, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-people-poland/.
 • The White House, The Inaugural Address by Donald Trump, President, United States of America Delivered at the U.S. Capitol, Washington, D.C., Jan. 20, 2017, https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/the-inaugural-address/.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609551

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.