PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 18, z. 1 Central and Eastern Europe: Geopolitics and Security Issues | 117--139
Tytuł artykułu

Polish Energy Strategy - in the Quest for Economy. Reflections on the Polish Energy Policy in the Perspective of Endogenous Growth Theory and Global Trends within the Context of Visegrad Cooperation

Warianty tytułu
Polska strategia energetyczna - w pogoni za ekonomią. Refleksje nad polską polityką energetyczną w perspektywie teorii wzrostu endogenicznego i globalnych trendów w kontekście współpracy wyszehradzkiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Strategie to zazwyczaj plany długoterminowe. Problemy pojawiają się jednak, gdy dotyczą one najbardziej istotnych kwestii życia społecznego czy bezpieczeństwa ekonomicznego, zwłaszcza w kontekście konieczności dokonywania wyborów w warunkach ograniczonych zasobów. Inną kwestię stanowią dylematy związane z realizacją celów indywidualnych w warunkach globalnej współzależności. Jedną z kluczowych potrzeb państw narodowych jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, dlatego rządy silnie koncentrują się na ustanowieniu stabilnej, trwałej i użytecznej strategii ekonomicznej. W tym wypadku istotne są czynniki, które będą w stanie zapewnić efektywność energetyczną, stabilność gospodarczą i bezpieczeństwo, a jednocześnie zrównoważony rozwój na arenie zarówno krajowej, jak i globalnej. W związku z powyższym w niniejszym opracowaniu analizowane są przyczyny konieczności przeprowadzenia reformy systemowej rynku energii w Polsce z uwzględnieniem argumentacji ekonomicznej. Szczególną uwagę poświęca się przy tym teoriom wzrostu gospodarczego, zwłaszcza endogenicznego, argumentując jednocześnie, że aby osiągnąć zrównoważony wzrost gospodarczy i rozwój społeczny w długim okresie, rozsądne byłoby jednoczesne skoncentrowanie się w większym stopniu na kapitale ludzkim i technologiach. Poza tym więcej korzyści przyniesie współpraca międzyrządowa w ramach grup regionalnych, takich jak Grupa Wyszehradzka, oraz na poziomie ponadnarodowym, unijnym. To przekonanie jest motywowane pryncypiami teorii wyboru publicznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Strategies are usually long-term plans. However, many problems appear if they are considered essential issues of social life and economic security, especially considering the need to make choices concerning conditions of limited resources. Another issue is the dilemma of achieving individual goals in the conditions of global interdependencies. One of the key requirements of nation-states is to ensure energy security; therefore, governments are strongly focused on establishing a stable, enduring, and useful energy strategy. Therefore, the point of importance is factors that will be able to ensure energy efficiency, economic stability, security, and in parallel, sustainable developmentboth on the national and global levels. Drawing from the above, this study investigates the reasons for the indispensability to carry out an energy market systemic reform in Poland with consideration of economic argumentation. The theories of economic growth, especially of endogenous kind, is taken into consideration. It is also argued that to achieve sustainable economic growth and social development in the long run, it would be reasonable to simultaneously concentrate on human capital and technologies. More advantages will be gained through intergovernmental cooperation, within regional groups such as the Visegrad Group and at the supranational EU level. This conviction is motivated by the principles of public choice theory. (original abstract)
Twórcy
 • Wroclaw University
Bibliografia
 • Abdollahi, H., 'Investigating Energy Use, Environment Pollution, and Economic Growth in Developing Countries', Environmental and Climate Technologies, no. 24, 2020, https://doi.org/10.2478/rtuect-2020-0016.
 • Atkinson, R.D., Court, R.H., Ward, J.M., The State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the States, Progressive Policy Institute Technology & New Economy Project, 1999, http://www2.itif. org/1999-state-new-economy-index.pdf, https://doi.org/10.2139/ssrn.1323828.
 • Bozuwa, J., Energy democracy: taking back power, The Next System Project 2019, https://thenextsystem.org/sites/default/files/2019-03/EnergyDemocracy-2-star-Final.pdf.
 • Bretan, J., Poland overtakes Germany as EU's biggest coal generator, https:// notesfrompoland.com/2020/07/23/poland-overtakes-germany-as-eus-biggest-generator-of-electricity-from-coal/.
 • Cabada, L., 'The Visegrad Cooperation in the Context of Other Central European Cooperation Formats', Politics in Central Europe, vol. 14, no. 2, 2018, https://doi.org/10.2478/pce-2018-0014.
 • Dahl, M., Skomorokhova Y., 'The Balance of Power in the European Union after Brexit', Studia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia, vol. 62, issue 3, 2017, https://doi.org/10.24193/subbeuropaea.2017.3.12.
 • Edmond, Ch., Chart of the day: Is 2019 the beginning of the end for coal in Europe?, https://www.weforum.org/agenda/2019/07/coal-generation-production-europe-2019-fall-renewable-lignite/.
 • Euracoal, The voice of coal in Europe, https://euracoal.eu/info/country-profiles/poland/.
 • Eurostat data, Share of renewable energy in gross final energy consumption, https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language =en&pcode=t2020_31&plugin=1.
 • Eurostat, Production of primary energy decreased between 2008 and 2018, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609561

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.