PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 115 | 203--226
Tytuł artykułu

Dorobek piśmienniczy jednostek naukowych z grupy nauk ekonomicznych w świetle oceny parametrycznej z roku 2017

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Scientific Publishing Achievements of Polish Scientific Institutions from the Group of Economic Sciences in View of the Parametric Appraisal Conducted by the Ministry of Science And Higher Education In 2017
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot badań: Proces ewaluacji jednostek naukowych poza ich oceną umożliwia dokonanie przeglądu piśmiennictwa naukowego, stworzenie rankingów piśmiennictwa, jego ocenę, a także ocenę aktualnego dorobku w aspekcie kolejnej ewaluacji. W artykule zaprezentowano informacje o polskim dorobku piśmienniczym jednostek naukowych sklasyfikowanych jako ekonomiczne. Cel badawczy: Celem badania jest wskazanie najpopularniejszych w dziedzinie nauk ekonomicznych czasopism, wydawnictw i konferencji naukowych oraz określenie ich znaczenia w kolejnym procesie ewaluacji (2021). Pozwala to na wyciągnięcie wstępnych wniosków dotyczących realizacji polityki naukowej w zakresie nauk ekonomicznych. Metoda badawcza: Materiał opracowany został na podstawie danych z ankiet jednostek, które oceniane były w procesie parametryzacji w roku 2017. Stosując metody analityczne, wyodrębniono informacje o dorobku piśmienniczym pracowników jednostek naukowych z dziedziny nauk ekonomicznych. Dane o czasopismach, wydawnictwach i konferencjach zostały uszeregowane metodą rankingowania. Wzięto pod uwagę różnorodne zapisy danych przez sprawozdających, które to zapisy zostały ujednolicone na potrzeby artykułu. Wyniki: Z analizy wynika, że znaczna część najcenniejszego dorobku piśmienniczego w badanej dyscyplinie straci znaczenie w ewaluacji. Zwrócono uwagę na konieczność dostosowania się do nowych zasad ewaluacji w celu podniesienia znaczenia dorobku naukowego. Wskazano, że reprezentatywność analizowanych publikacji w dorobku naukowym badanych dyscyplin jest tylko częściowa. (abstrakt oryginalny)
EN
Background: The process of appraising scientific institutions provides the possibility to review and rank their scientific publications, and makes it possible to assess the current publications in the aspect of the next appraisal. The article analyzes the scientific publications of scientific institutions classified as economic. Research purpose: The purpose of the research is to indicate the most popular journals, publishers, and scientific conferences in the economic disciplines, defining their significance in the next appraisal in 2021. It makes it possible to draw preliminary conclusions regarding the implementation of scientific policy in the field of economic sciences. Methods: The material was developed on the basis of data from scientific institutions that were assessed in the parametric appraisal in 2017. Using analytical methods, information on the literary output of researchers from the economic disciplines was extracted. Data on journals, publishers, and conferences were ranked. Various data records by the reporting agents were taken into account, which were unified for this work. Conclusions: The analysis shows that a large part of the most valuable literary output in the studied disciplines will lose its relevance in the next evaluation. There is a need to adapt to new appraisal principles in order to increase the importance of scientific achievements. It was pointed out that the publications under study in the field of economics are not fully representative.(original abstract)
Rocznik
Tom
115
Strony
203--226
Opis fizyczny
Twórcy
 • Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy
Bibliografia
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie składów grup wspólnej oceny (GWO), http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_05/090eedd 5c86810fa089225 e985418956.pdf; stan na 28.10.2019 r.
 • Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. o kategoriach naukowych przyznanych jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/ oryginal/2018_10/0a5e15c 139f6206c8e4925411d7cf751.pdf; stan na 24.10.2019 r.
 • Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalony na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016, 2017, http://www.bip.nauka.gov.pl/wykaz-czasopism-naukowych/ komunikat-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-wraz-z-liczba-punktow-przyznanych-za-publikacje-naukowe-w-tych-czasopismach-ustalony-na-podstawie-wykazow-ogloszonych-w-latach-2013-2016.html; stan na 28.10.2019 r.
 • Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych [komunikat MNiSW z dn. 20.12.2019], 2019, https://www.gov.pl/web/nauka/nowe-rozszerzone-wykazy-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych-oraz-wydawnictw-monografii-naukowych; stan na 21.12.2019 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych [Dz.U. z 2011 r., nr 179, poz. 1065].
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1818].
 • Antonowicz D., Dahlig-Turek E., Marcinkowska M., Pach A.R., Pilc A., Rafajłowicz E., Rymsza B., Skoczeń B.,Zabel M., Kategoryzacja jednostek naukowych 2017, Przegląd Nauk 2016/3, s. 8-11.
 • Chyży K., Ryńska E., Dahlig-Turek E., Pilc A., Szoka M., Antonowicz D., Skoczeń B., Marcinkowska M., Drogosz J., Fijałkowski S., Brzeziński P., Zabel M., Kategoryzacja jednostek naukowych 2013-2016 po odwołaniach, Forum Akademickie 2019/9, s. 29-32.
 • Kulczycki E., Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2017/1 (49), s. 63-78.
 • Kulczycki E., Drabek A., Rozkosz E.A., Publikacje a zgłoszenia ewaluacyjne, czyli zniekształcony obraz nauki w Polsce, Nauka 2015/3, s. 35-58.
 • Skoczeń B., Nowa dynamika ewaluacji i kategoryzacji dyscyplin, Forum Akademickie 2019/5, s. 20-25.
 • Skoczeń B., Fijałkowski S., Jackowski S., Marcinkowska M., Pilc A. Zabel M., Kategoryzacja jednostek naukowych 2017, Forum Akademickie 2018/2, s. 30-33.
 • http://www.kpnir.pwr.wroc.pl; stan na 2.11.2019 r.
 • https://konstytucjadlanauki.gov.pl; stan na 21.12.2019 r.
 • https://pannaukowiec.wordpress.com; stan na 2.11.2019 r.
 • https://www.gov.pl; stan na 21.12.2019 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.