PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 115 | 227--242
Tytuł artykułu

Wpływ otwartych danych publicznych na potencjał innowacyjny przedsiębiorstw w świetle badań pilotażowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Sector Data Impact on Innovative Potential of the Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiot badań: Artykuł podejmuje kwestie wpływu otwartych danych publicznych na różne aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, analizowane z uwzględnieniem modelu otwartych innowacji. Cel badawczy: Wstępna ocena wpływu otwartych danych publicznych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Metoda badawcza: Badanie ankietowe rozpoznawcze (dobór celowy). Wyniki: Ostateczne konkluzje wskazują na realny wpływ zasobów otwartych danych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw oraz na ich rozwój. Badania będą kontynuowane z uwzględnieniem większej populacji badawczej.(abstrakt oryginalny)
EN
Background: The article deals with the problem of public sector data influencing different areas of enterprise activities, analyzed in the context of the open innovation model. Research purpose: The initial analysis concerning public sector data impacts the innovation activities of the enterprises. Methods: An exploratory questionnaire survey (targeted selection). Conclusions: The final conclusions prove that public sector data may have a real impact on innovation activities and the development of enterprises. The scope of the surveys will be the subject of further research.(original abstract)
Rocznik
Tom
115
Strony
227--242
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Dyrektywa 2013/37/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (wersja przekształcona), Dz.U. L 172/56 z 26.06.2019, s. 56-83.
 • Attard J., Orlandi F., Auer S., Data Driven Governments: Creating Value Through Open Government Data, w: A. Hameurlain, J. Küng, R. Wagner, A. Anjomshoaa, P. Hung, D. Kalisch, S. Sobolevsky, Transactions on Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems XXVII: Special Issue on Big Data for Complex Urban Systems, 2016.
 • Barry E., Bannister F., Barriers to open data release: A view from the top, Information Polity 2014/19/1,2.
 • Berends J., Carrara W., Engbers W., Vollers H., Re-using open data. A study on companies transforming Open Data into economic & societal value, Part of the European Data Portal project, European Union, Brussels 2017.
 • Bonina M.C., New business models and the value of Open Data: definitions, challenges and opportunities, Projekt NEMODE, 2013, http://www.nemode.ac.uk/?page_id=564
 • Carrara W., San Chan W., Fischer S., van Steenbergen E., Creating Value through Open Data: Study on the Impact of Re-use of Public Data Resources, Part of the European Data Portal project, European Union, Brussels 2015.
 • Cecconi G., Radu C., Open Data Maturity in Europe. Report 2018, The European Commission, Directorate General of Communications Networks, Content Technology, European Union, Brussels 2018.
 • Chan C.M.L., From Open Data to Open Innovation Strategies: Creating e-Services Using Open Government Data, Materiały konferencyjne 2013 46th Hawaii International Conference on System Sciences, 2013.
 • Chesbrough H.W., Open innovation : the new imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts 2003.
 • Chesbrough H., Bogers M., Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation (April 15, 2014), w: H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (red.), New Frontiers in Open Innovation, Oxford University Press, Oxford 2014.
 • Corrales-Garay D., Mora-Valentín E.-M., Ortiz-de-Urbina-Criado M., Open Data for Open Innovation: An Analysis of Literature Characteristics, Future Internet 2019/11, s. 77.
 • Eckartz S., van den Brock T., Ooms M., Open government innovation capabilities: Towards a framework of how to innovate with open data, 15th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2016, Guimarães, Portugal, H.J. Scholl, O. Glassey, M. Janssen et al. (red.), Springer International Publishing, Switzerland, September 5-8, 2016.
 • Golińska-Pieszyńska M., Batorowicz B., Otwarte dane jako źródło innowacyjności przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie 2018/132, Gliwice.
 • Golińska-Pieszyńska M., Batorowicz B., Wpływ otwartych danych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie 2018/132, Gliwice.
 • Iwaniak A., Kaczmarek I., Strzelecki M., Łukowicz J., Publikowanie danych przestrzennych jako linked open data, Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Rocznik Geomatyki 2014/XII/1 (63), s. 67-79.
 • Jetzek T., Avital M., Bjørn-Andersen N., Data-driven innovation through open government data, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, May 2014/9, Issue 2.
 • Kucera J., Chlapek D., Benefits and risks of open government data, Journal of Systems Integration 2014/5 (1), s. 30.
 • Ministerstwo Cyfryzacji, Program otwierania danych publicznych, Załącznik do uchwały nr 107/2016 Rady Ministrów z dnia 20 września 2016 r.
 • OECD, Rebooting public service delivery: How can open government data help to drive innovation?, OECD Comparative Study, 2016.
 • Pawełoszek I., Wieczorkowski J., Open Government Data and Linked Data in the Practice of Selected Countries, Conference: 18th European Conference on Digital Government ECDG 2018, At Santiago de Compostela, Spain 2018.
 • Ponte D., Enabling an Open Data Ecosystem, ECIS 2015 Research-in-Progress Papers. Paper 55, Twenty-Third European Conference on Information Systems (ECIS), Münster, Germany 2015.
 • Ubaldi B., Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives, OECD Working Papers on Public Governance, Organization for Economic Co-operation and Development, 2017.
 • Zuiderwijk A., Helbig N., Gil-García J.R., Janssen M., Special Issue on Innovation through Open Data - A Review of the State-of-the-Art and an Emerging Research Agenda: Guest Editors' Introduction, Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, ISSN 0718- -1876 Electronic Version, may 2014/9/2/I-XIII, Universidad de Talca, Chile 2014.
 • Zuiderwijk A., Janssen M., Davis C., Innovation with open data: Essential elements of open data ecosystems, Information Polity 2014/19.
 • http://www.geoportal3.pl/; stan na 27.11.2019 r.
 • https://dane.gov.pl/; stan na 27.11.2019 r.
 • https://okfn.org/; stan na 27.11.2019 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609567

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.