PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Vol. 18, z. 1 Central and Eastern Europe: Geopolitics and Security Issues | 161--176
Tytuł artykułu

Local Border Traffic as a Liberalization of the Schengen Legal Regime in the Regional Dimension with Particular Regard to the EU-Ukraine Border

Warianty tytułu
Mały ruch graniczny jako liberalizacja reżimu granicznego Schengen w wymiarze regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem granicy unijno-ukraińskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Mały ruch graniczny ma podstawy prawne w acquis Schengen i jest związany z unijną swobodą przepływu osób, z której - po spełnieniu określonych warunków - mogą korzystać także obywatele państw trzecich. Przedmiotem artykułu jest analiza prawna reżimu Schengen w kontekście współpracy transgranicznej z wybranymi państwami trzecimi na wschodniej granicy zewnętrznej UE. Tezą badawczą jest wskazanie, że mały ruch graniczny stanowi wyjątek od reżimu Schengen i jednocześnie określa wymiar regionalny strefy. Analizy zostaną oparte na kontekście praktycznym, jakim jest działanie małego ruchu granicznego na przykładzie wschodniej zewnętrznej granicy UE, szczególnie granicy unijno-ukraińskiej, która jest jednocześnie zewnętrzną granicą UE i strefy Schengen. W tym kontekście zostanie zbadany wpływ złagodzonego reżimu Schengen na przepływ osób przez zewnętrzną granicę UE-Ukraina, który pozwoli wskazać jego etapowość, ze szczególnym znaczeniem roli małego ruchu granicznego jako etapu przejściowego pomiędzy ruchem wizowym a bezwizowym. W artykule wykorzystano porównawczo dane statystyczne dotyczące obu form liberalizacji systemu prawnego Schengen na granicy z Ukrainą. Jednocześnie, biorąc pod uwagę mały ruch graniczny na granicy UE-Ukraina, warto postawić tezę, że mały ruch graniczny jest coraz częściej zastępowany przez ruch bezwizowy, a ponadto stał się pierwszym krokiem do wprowadzenia ruchu bezwizowego, co jest dalszą liberalizacją reżimu Schengen.(abstrakt oryginalny)
EN
Local border traffic has a legal basis in the Schengen acquis and is related to the EU's free movement of persons, which, subject to certain conditions, is also available to third-country nationals. The subject of the article is the legal analysis of the Schengen regime in the context of cross-border cooperation with selected third countries on the external eastern border. The research thesis is proving that local border traffic is an exception to the Schengen regime and at the same time defines the regional dimension of the Schengen area. These analyses will be based on the practical context, which is the operation of the local border traffic on the example of the external eastern border of the European Union, particularly the EU-Ukraine border, which is also the external border of the EU and the Schengen area. In this context, the impact of the liberalized Schengen regime on the movement of people across the EU-Ukraine external border will be examined, which will indicate its phased nature with particular emphasis on the role of local border traffic as a transition phase between visa and visa-free traffic. The article uses comparative statistical data on both forms of liberalization of the Schengen legal regime on the border with Ukraine. At the same time, considering the local border traffic on the EU-Ukraine border, it is worth putting forward a thesis that the local border traffic is increasingly being replaced by visa-free travel. In addition, the LBT became the first step to introduce a visa-free regime, which is further liberalization of the Schengen regime. (original abstract)
Twórcy
  • the John Paul II Catholic University of Lublin
Bibliografia
  • Allmendinger, P., Chilla, T., Sielker, F., 'Europeanizing territoriality - towards soft spaces?', Environment and Planning A, no. 46 (11), 2014, https://doi.org/10.1068/a130037p.
  • Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Cabinet of Ministers of Ukraine on rules on local border traffic, signed in Kiev on 28 March 2008 [Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 r., Dziennik Ustaw 2009.103.858, version from 22 January 2016].
  • Cesarz, M., 'The evolution of Polish Visa Policy after entering the EU and the Schengen Area', in: How Borderless is Europe? Multi-disciplinary approach to European Studies, ed. I. Tarrosy, Pecs: Publikon, 2015.
  • Commission Staff Working Paper, Developing the Acquis on 'Local Border Traffic', Brussels, 9 September 2002 SEC(2002) 947, https://www.eumonitor.nl/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vi7jgstgtftw
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609573

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.