PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 115 | 243--263
Tytuł artykułu

Decomposition of Unemployment Rates in Poland According to Voivodeships in the Years 2013-2018

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Dekompozycja stóp bezrobocia w Polsce w przekroju województw w latach 2013-2018
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Przedmiot badań: Bezrobocie jest zjawiskiem występującym z różnym natężeniem w każdej gospodarce rynkowej. Na jego poziom oddziałuje jednocześnie wiele czynników leżących po stronie popytowej i podażowej rynku pracy, jak również niedopasowania strukturalne między podażą pracy a popytem na pracę, efektywność funkcjonowania rynku pracy, charakter polityki makroekonomicznej oraz instytucje rynku pracy. Cel badawczy: Celem opracowania jest określenie znaczenia czynników popytowych i podażowych w kształtowaniu zmian stóp bezrobocia w przekroju województw w Polsce w latach 2013-2018. Metoda badawcza: W oparciu o dane agregatowe o stopach bezrobocia, wskaźnikach zatrudnienia oraz współczynnikach aktywności zawodowej opublikowanych przez GUS dokonano dekompozycji stóp bezrobocia w Polsce oraz w przekroju województw w oparciu o formułę zaproponowaną przez M.W. Elsby'ego, M. Hobijna i A. Sahina (2010). Wyniki: Z przeprowadzonych rozważań wynika, iż w latach 2013-2018 decydujący wpływ na spadek stóp bezrobocia w większości województw miał wzrost wskaźników zatrudnienia. Jedynie w woj. lubelskim i świętokrzyskim dezaktywizacja zawodowa miała decydujący wpływ na spadek stóp bezrobocia. W latach 2015-2018 spadek stóp bezrobocia w Polsce jak i w niektórych województwach był wspierany przez procesy zachodzące po podażowej stronie rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Abstract Background: Unemployment is a phenomenon that occurs in all market economies, although with different intensity. Its rate is influenced by many factors related to labour demand and labour supply, as well as by structural mismatches between the two sides of the labour market, its effectiveness, the type of macroeconomic policy, and the labour market institutions. Research purpose: The aim of the research is to determine the influence of labour supply and labour demand factors on changes in unemployment rates in Polish voivodeships from 2013 to 2018. Methods: The unemployment rates for Poland and its voivodeships are decomposed using the aggregate data on unemployment rates, employment rates, and economic activity rates published by the GUS and the formula proposed by Elsby, Hobijn, and Sahin (2010). Conclusions: The research results point to rising employment rates as the key factor driving the fall of unemployment rates between 2013 and 2018 in most Polish voivodeships. The exceptions are the Lubelskie and Świętokrzyskie voivodeships, where unemployment rate decreases were mainly caused by outflows from employment to inactivity. The downward trends in unemployment rates in Poland and some of its voivodeships in the years 2015-2018 were facilitated by processes taking place on the supply side of the labour market.(original abstract)
Rocznik
Tom
115
Strony
243--263
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, GUS, Warszawa, różne wydania z lat 2014-2019.
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2018, GUS, Warszawa 2019.
 • Cicha-Nazarczuk M., Dekompozycja zmian w stopie bezrobocia w ujęciu regionalnym, Studia Prawno-Ekonomiczne 2015/XCIV, Łódź.
 • De Beer P., Why is not a panacea: a decomposition analysis of EU-15 countries, Journal of European Social Policy 2007/17/4, pp. 375-388.
 • Elsby M.W., Hobijn M., Sahin A., The Labor Market in the Great Recession, Brooking Papers on Economic Activity 2010/Spring, pp. 1-69.
 • Kryńska E., Kwiatkowski E., Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013.
 • Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kwiatkowski E., Kucharski L., Dekompozycja zmian bezrobocia w krajach Europy Środkowo- -Wschodniej w latach 2004-2013, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014/XCIII, Łódź.
 • Kwiatkowski E., Wcisła J., Popytowe i podażowe determinanty zmian stopy bezrobocia w krajach Unii Europejskiej w latach 1999-2008, in: D. Kotlorz (red.), Pięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy, Prace zbiorowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010.
 • Magda I., Brzeziński M., Chłoń-Domińczak A., Kotowska I.E., Myck M., Najsztub M., Tyrowicz J., Rodzina 500+ - ocena programu i propozycje zmian, https://for.org.pl/pl/publikacje/ raporty-for/raport-rodzina-500-plus-ocena-programu-i-propozycje-zmian; accessed 23.07.2019.
 • https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/; accessed 22.02.2020.
 • https://www.polskawliczbach.pl/; accessed 22.02.2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609601

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.