PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | z. 146 Competitiveness and Development of Regions in the Context of European Integration and Globalization. State - Trends -Strategies | 275--294
Tytuł artykułu

Territorial Diversity of Availability of Public Services in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Purpose: The nature of contemporary development processes determines the development of the area of public services, which is related to the distribution of these services and is of interest to public sector economics. The state's key commitment to its citizens is to guarantee adequate availability of public services. It is an important issue that determines the quality of life of the citizens and determines the level of social and economic development of territorial units. The aim of this paper is to analyze and evaluate inequalities in access to selected public services in Poland from a regional perspective. Design/methodology/approach: To assess the level of availability of selected public services in Poland, Hellwig's synthetic indicator was used, which made it possible to indicate the ranking of voivodeships in terms of availability of public services. The research is complemented by the Ward's clustering method, which was used to identify clusters of territorial units with a similar level of availability of the analyzed services. The research used data made available by the Statistics Poland (GUS), including the Local Data Bank and statistical studies: Use of information and communication technologies in 2014 (orig. title: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2014 roku) and Use of information and communication technologies in 2018 (orig. title: Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2018 roku). The analysis concerns the years 2014 and 2018. Findings: Regions of Poland are characterized by a diverse level of availability of public services. The analysis allowed to identify the regions with the highest, high, low and very low level of availability of public services. The distance between the highest and the lowest ranked voivodeships indicates quite significant territorial inequalities in access to public services, although it has slightly decreased throughout the analyzed years. Social implications: The study of availability of public services is an important component of the assessment of the level of social and economic development of territorial units and the standard of living of local communities. Therefore, it is justified to determine the essence of spatial diversity of the level of availability of public services, which play an important role in shaping the level of social and economic development of territorial units and influence the implementation of development priorities of the country and the European Union. The development of public services requires identifying existing barriers in the area of public governance as well as possibilities for their improvement and then proposing a set of instruments to improve the service management process. Originality/value: The results of the research can be used in the process of management of public services by public administration units in the context of increasing the universal availability of these services and improving their quality. The results of the analysis may provide a source of knowledge for both national and regional economic policy actors as well as European Union decision-making bodies in the area of public support to improve the availability of public services in the next development programming perspectives. (original abstract)
Twórcy
 • Kielce University of Technology
Bibliografia
 • 1. Borowiec, L. (207). Controlling w realizacji usług publicznych gminy. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • 2. Czerska, M. (2005). Obsługa interesanta w urzędzie miasta: stan i kierunki doskonalenia. Współczesne Zarządzanie. No. 4, pp. 5-13.
 • 3. Dominiak, J. (2011). Dostępność usług publicznych na terenie województwa wielkopolskiego. Poznań: Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Available online http://www.wrot.umww.pl/wp-content/uploads/ 2015/09/1.Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87-us%C5%82ug-publicznych-na-terenie- wojew%C3%B3dztwa-wielkopolskiego.pdf, 9.06.2020.
 • 4. Dylewski, M., Filipiak, B. (2005). Usługi publiczne. In: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc and G. Rosa. (Ed.), Współczesna ekonomika usług (pp. 451-454). Warszawa: PWN.
 • 5. European Commission, Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment, COM(2007)725, final.
 • 6. Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., and Rosa, G. (Ed.) (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • 7. Gatnar, E., Walesiak M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • 8. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, XV(4), pp. 307-326.
 • 9. Hellwig, Z. (1972). Procedure of Evaluating High-Level Manpower Data and Typology of Countries by Means of the Taxonomic Method. In: Z. Gostowski (Ed.), Towards a System of Human Resources Indicators for Less Developed Countries. Papers Prepared for a UNESCO Research Project (pp. 115-137). Wrocław: Ossolineum - The Polish Academy of Sciences.
 • 10. Kos, B. (2015). Nowoczesne rozwiązania w usługach publicznych na przykładzie miejskiej karty elektronicznej. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 40, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Katowice: pp. 147-159. doi: 10.18276/pzfm.2015.40-12.
 • 11. Koźlak, A. (2012). Nowoczesny system transportowy jako czynnik rozwoju regionalnego w Polsce. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • 12. Kożuch, B., and Kożuch, A. (2011). Istota współczesnych usług publicznych. In: B. Kożuch, and A. Kożuch (Eds.), Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie (pp. 32- 44). Kraków: Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • 13. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (2019). Warszawa. Available online https://www.gov.pl/web/fundusze- regiony/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego, 11.06.2020.
 • 14. Local Data Bank of Statistics Poland. Available online http://www.stat.gov.pl, 24.05.2020.
 • 15. Marek, T. (1989). Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. Warszawa: PWN.
 • 16. Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
 • 17. Niedzielski, P. (2011). Innowacje w usługach. In: K.B. Matusiak (Ed.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (pp. 113-114). Warszawa: PARP.
 • 18. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • 19. Pine, B.J., Gilmore, J.H. (2013). The experience economy: part, present and future. Handbook on the experience economy. In: J. Sundbo, F. Sorensen (Ed.), Handbook on the Experience Economy (pp. 21-44). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
 • 20. Program Rządowy Dostępność plus 2018-2025 (2018). Warszawa: Ministry of Infrastructure and Development Available online https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/ 3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf, 24.05.2020.
 • 21. Strahl, D. (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Langego.
 • 22. Szkutnik, W., Sączewska-Piotrowska, A., Hadaś-Dyduch, M. (2015). Metody taksonomiczne z programem STATISTICA. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 23. Wańkowicz, W. (2004). Wskaźniki realizacji usług publicznych. Program Rozwoju Instytucjonalnego PAOW. Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej.
 • 24. Ward, J.H. Jr (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. Journal of the American Statistical Association, Vol. 58(301). pp. 236-244.
 • 25. Wojciechowski, E. (2012). Gospodarka samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 • 26. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2014 roku. Warszawa: Statistics Poland. Available online https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i- technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie- technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach- domowych-w-2014-r-,3,12.html, 24.05.2020.
 • 27. Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w 2018 roku. Warszawa: Statistics Poland. Available online https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i- technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie- technologii-informacyjno-komunikacyjnych-w-jednostkach-administracji-publicznej- przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2018-roku,3,17.html, 24.05.2020.
 • 28. Zeliaś, A. (Ed.). (2000). Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • 29. Ziębicki, B. (2007). Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, No. 6, pp. 149-165.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.