PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 86--104
Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo finansowe rodziny rozszerzonej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial Security in Extended Family
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Coraz dłuższa oczekiwana długość życia w warunkach niskich stóp procentowych rodzi nowe wyzwania wobec bezpieczeństwa finansowego rodzin rozszerzonych. Trwa spór czy opieka nad seniorami jest zadaniem państwa czy rodziny naturalnej? Spór ten można rozstrzygnąć jedynie na gruncie racjonalności adaptacyjnej. Jej jądrem jest przekonanie, że zdolność do przetrwania jest miarą racjonalności decydentów. W perspektywie pełnego cyklu życia kluczowe stają się transfery wewnątrz i międzygeneracyjne. Zasadnicza ich część jest związana z domem jako nieruchomością mieszkalną oraz darami czasu i pieniędzy. Bezpieczeństwo finansowe rodziny rozszerzonej stanowi podstawę bezpieczeństwa finansowego państwa. Warunkiem trwałej poprawy bezpieczeństwa finansowego kraju jest uznanie babć i dziadków za element własnej rodziny. W praktyce oznacza to zerwanie z szeregiem nawyków: "dzieciocentryzmu", życia rodzinnego, "gniazdowania" oraz "ojcowizny". (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing life expectancy atlow interest rates raises new challenges to the financial security of extended families. Is the dispute ongoing, is caring for seniors a task for the state or a natural family?This dispute can only be resolved on the basis of adaptive rationality. Its core is the belief that the ability to survive is a measure of the rationality of decision-makers. In a full life cycle perspective, intra and intergenerational transfers become key. The main part is related to the house as a residential property and gifts of time and money.The financial security of an extended family is the basis for the financial security of the state. A condition for permanently improving the country's financial security is recognizing grandmothers and grandparents as part of their own family. In practice, this means breaking with a number of habits: "child-centeredness" of family life, "nesting" and "patrimony". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
86--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin 2008
 • Bywalec C., Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Carvalho L.,Olafssopn A.,Silverman D.,Misfortune and Mistake: The Financial Conditions and decision-making ability of high-cost loan borrowers,NBER Working Paper 26328/2019.
 • Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, Red. Szyszka M., Wydawnictwo KUL, Lublin 2016
 • Mayer K.U., Whose Lives? How History, Societies, and Institutions Definie and Sharpe Life Courses, Research in Human Development 3/2004 . s. 161-187
 • Kuryś K., System rodzinny wobec zmian rozwojowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Seria Psychologia i Pedagogika nr 169/2011
 • March G.,Simon A.,Teoria organizacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1964
 • Masiukiewicz P., Racjonalność ekonomiczna a brzytwa Ockhama, Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe TNP, Numer 2/2015
 • Orszulak-Dudkowska K., Arytmetyka codzienności. Antropologiczna analiza rachunków domowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019
 • Potocki T., Świadomość ryzyka decyzji finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, Studia i prace kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 160/ 2018
 • Potocki T., Opolski K., Dualizm decyzyjny w podejmowaniu decyzji ryzykownych ,"Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 10(177), s. 3-18, 2014
 • Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014
 • Rutledge M.S., Zulkarnain A., King S.E., How much does motherhood cost women in social security benefits? Center for Retirement Research at Boston College Working Paper 14/2017
 • Sacha M., Sacha J., Wieczorowska-Tobis K., Zespół kruchości, zdrowe starzenie się, zapobieganie utracie samodzielności z perspektywy krajów frankońskich, Geriatria nr12/2018, s. 156-161
 • Sikorska I., Opuszczanie domu rodzinnego z powodu związku w Polsce. Uwarunkowania procesu i znaczenie małżeństwa, SGH, autoreferat pracy doktorskiej 2013
 • Solarz J.K., Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
 • Stanisz A., Rodzina made in Poland. Antropologia pokrewieństwa i życia rodzinnego, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 16/2013
 • Śleboda P., Gerd Gigerenzer, Decyzje nr 31/ 2019
 • Świecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny-skutki-przeciwdziałanie, Difin Warszawa 2009
 • Taleb N. The Black Sawan. The Impact of Highly Improbable, Random House, New York 2010
 • Taleb N.N.,Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w codziennym życiu", Zysk i s-ka Wydawnictwo, Warszawa 2019
 • Wood J.,Clarke S.,House of the rising son (or daughter). The impact of parental wealth on their children's homeownership, Resoultion Fudation, London 2018
 • Zasobność gospodarstw domowych w Polsce. Raport z badania 2016 r. NBP , Warszawa 2017
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.