PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 8--13
Tytuł artykułu

Ponownie o obrocie "wierzytelnościami szpitalnymi" - na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z 26.04.2019 r., V CSK 103/18

Warianty tytułu
Trade in "Hospital Receivables" Revisited - on the Margin of the Decision of the Supreme Court of 26 April 2019, V CSK 103/18
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor rozważa szereg zagadnień prawnych pojawiających się w kontekście wyroku Sądu Najwyższego dotyczącego umów gwarancyjnych stosowanych w obrocie "wierzytelnościami szpitalnymi". W szczególności, autor: (1) twierdzi, że art. 391 k.c. powinien być interpretowany jako konstruujący umowę zobowiązującą dłużnika do naprawienia szkody wynikłej z braku świadczenia osoby trzeciej, a nie jako umowę zobowiązującą dłużnika do spowodowania, by osoba trzecia spełniła świadczenie; (2) krytykuje stanowisko Sądu Najwyższego, że art. 54 ust. 5 i 6 u.d.l. znajduje zastosowanie do roszczeń z bezpodstawnego wzbogacenia oraz (3) twierdzi, że zawezwanie do ugody (pierwsze i kolejne) powinno być uznawane za przerywające bieg terminu przedawnienia tylko wtedy, gdy jest dokonane "bezpośrednio w celu" określonym w art. 123 § 1 pkt 1 k.c.; nie ma domniemania, że zaproszenie do ugody wywołuje taki skutek już ze swej natury. (abstrakt oryginalny)
EN
The author considers several legal issues which emerge in the context of the decision of the Supreme Court related to guarantee contracts, applied in the trade in "hospital receivables". In particular, the author: (1) argues that Article 391 of the Civil Code should be interpreted as an agreement obligating the debtor to redress the damage caused by a third party's failure to perform, and not as an agreement obligating the debtor to cause that a third party render its performance; (2) criticises the Supreme Court's view that Article 54 Sections 5 and 6 of the Law on Medical Activity may be applied to claims for unjust enrichment, and (3) argues that an invitation to settle should be considered as interrupting the running of the limitation period only if it is undertaken "directly in order to achieve the purpose" specified in Article 123 § 1 item 1 of the Civil Code; there is no presumption that an invitation to settle so operates by its very nature. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
8--13
Opis fizyczny
Twórcy
  • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Bibliografia
  • Bamdé A., L'obligation de moyens et l'obligation de résultat, https://aurelienbamde.com/2016/07/01/obligation-de-moyen-et-obligation-de-resultat/ (dostęp: 25.11.2020 r.).
  • Machnikowski P., Regulacja przedawnienia roszczeń w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w latach 2014-2015 [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowania Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.
  • Machnikowski P., Umowa o zwolnienie poręczyciela z obowiązku świadczenia, "Monitor Prawniczy" 2008/9.
  • Pajor T., Odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie zobowiązania, Warszawa 1982.
  • Szlęzak A., Czy zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg przedawnienia?, "Przegląd Sądowy" 2014/6.
  • Szlęzak A., Kodeksowe umowy gwarancyjne z udziałem osoby trzeciej (art. 391 i 392 KC), Warszawa 2021.
  • Szlęzak A., Poręczenie i umowa gwarancyjna jako instrumenty obrotu wierzytelnościami szpitalnymi w orzecznictwie Sądu Najwyższego, "Przegląd Prawa Handlowego" 2019/1.
  • Szlęzak A., Próba ugodowa jako przerywająca termin przedawnienia, "Przegląd Sądowy" 2019/11-12.
  • Zedler F., Zawezwanie do próby ugodowej wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 27 lipca 2018 r., V CSK 384/17, "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2019/6.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609755

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.