PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 14--20
Tytuł artykułu

Założenie alternatywnej spółki inwestycyjnej - wybrane problemy

Warianty tytułu
Establishment of an Alternative Investment Vehicle. Selected Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Regulacja, która w połowie 2016 r. wprowadziła do polskiego porządku prawnego alternatywne spółki inwestycyjne, mimo upływu czasu wydaje się budzić wątpliwości, a praktyka jej stosowania dopiero się kształtuje. Źródłem niepewności w stosowaniu przepisów ustawy z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dotyczącymi takich podmiotów jest po pierwsze trudność w wytyczeniu granicy pomiędzy przesłankami warunkującymi możliwość uznania danego podmiotu za alternatywną spółkę inwestycyjną a wymogami prawnymi, które ustawodawca nakłada na takie spółki. Po drugie, przepisy regulujące alternatywne spółki inwestycyjne, stosowane na fundamentach odpowiednich przepisów Kodeksu spółek handlowych regulujących poszczególne rodzaje spółek prawa handlowego, których formę mogą przyjmować alternatywne spółki inwestycyjne, okazują się powodować istotne luki prawne, wynikające w dużej mierze z nieprecyzyjności języka, jakim posłużył się ustawodawca. Niniejszy artykuł omawia wybrane problemy związane z wykładnią tych przepisów, wymagające rozstrzygnięcia na etapie zakładania alternatywnej spółki inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The provisions that introduced, in mid-2016, alternative investment vehicles into the Polish legal order, seem to cause doubts despite the lapse of time and the practice of their application is only emerging. The source of uncertainty in the application of provisions of the Act of 27 May 2004 on Investment Funds and on Management of Alternative Investment Funds that concern such vehicles is, firstly, the difficulty in setting the boundary between the conditions whose fulfilment makes it possible to consider a given entity an alternative investment vehicle and the legal requirements imposed by the legislator on such vehicles. Secondly, the provisions regulating alternative investment vehicles, applied on the foundation of the appropriate provisions of the Code of Commercial Partnerships and Companies that regulate individual types of commercial law partnerships and companies, which types the alternative investment vehicles can have, cause major legal lacunae, resulting largely from the imprecise wording of these provisions. This paper discusses selected problems relating to the interpretation of these provisions, which require resolution at the stage of establishment of an given alternative investment vehicle. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
14--20
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Gasiński Ł., Granice swobody kształtowania treści statutu spółki akcyjnej, Warszawa 2014.
 • Goszczyk M. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 2B, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Art. 227-300, red. A. Opalski, Warszawa 2018.
 • Górecki W. [w:] System Prawa Handlowego, t. 2A, Prawo spółek handlowych, red. A. Szumański, Warszawa 2007.
 • Modrzejewska M. [w:] Prawo handlowe, red. J. Okolski, M. Modrzejewska, Warszawa 2012.
 • Opalski A. [w:] Kodeks spółek handlowych, t. 3a, Spółka akcyjna. Komentarz Art. 301-392, red. A. Opalski, Warszawa 2016.
 • Pinior P. [w:] Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. J.A. Strzępka, Warszawa 2011.
 • Pinior P. [w:] Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych, red. W. Popiołek, Warszawa 2014.
 • Rachwał A. [w:] K. Kohutek i in., Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna. Warszawa 2005.
 • Sołtysiński S., Mataczyński M. [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych, t. 3, Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301-490, Warszawa 2013.
 • Spyra M. [w:] J. Bieniak i in., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2020.
 • Szumański A. [w:] System Prawa Prywatnego, t. 19, Prawo papierów wartościowych, red. A. Szumański, Warszawa 2006.
 • Wojciechowski R. [w:] Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Komentarz, t. 1, Art. 1-157, red. A. Kidyba, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609757

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.