PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 6 | 236--246
Tytuł artykułu

Analizy potencjału turystyczno-kulturowego mikroregionów w Polsce : wprowadzenie do kolekcji tematycznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Propozycja metodyki jednolitego systemu wartościowania walorów turystyki kulturowej w Polsce po raz pierwszy została sformułowana w podręczniku akademickim pt. "Turystyka Kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy" [Mikos von Rohrscheidt 2008, s. 417-438]. Jest to bardzo użyteczne dla zarządzających turystyką narzędzie diagnostyczne, które może być wykorzystane na poziomie lokalnym, przy planowaniu krótko- i długoterminowych strategii rozwoju turystycznego miast, powiatów i gmin. Pozwala również na ustalenie funkcji turystycznej regionów oraz na analizę porównawczą potencjału turystycznego dla różnych obszarów Polski. Analiza potencjału turystyczno-kulturowego co do zasady prowadzona jest dla jednostek podziału administracyjnego II stopnia czyli powiatów (nazwanych mikroregionami), przy czym w przypadku miast na prawach powiatu odbywa się ona łącznie z otaczającym je powiatem ziemskim. Uzasadnienie dla takiego wyboru zostały przedstawione przez autora metody [Mikos von Rohrscheidt 2008, s. 418-419]. Po pierwsze terytorium powiatu często pokrywa się z mikroregionem w jego historycznym lub kulturowym znaczeniu, co umożliwia opracowanie jednolitego planu rozwoju turystyki regionalnej na jego terenie. Po drugie kompetencje władz powiatowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury umożliwiają działania na rzecz tworzenia wspólnej oferty kulturowej, kształcenia kadry dla turystyki, działań w zakresie małej infrastruktury okołoturystycznej. Po trzecie promocja powiatu jest zadaniem własnym jego władz co umożliwia prowadzenie wspólnych akcji w dziedzinie popularyzacji turystyki, w tym kulturowej na jego terenie. Po czwarte to na terenie powiatów, w przeciwieństwie do poszczególnych gmin, istnieją z reguły wszystkie najbardziej potrzebne dla turystyki elementy infrastruktury, jak hotele, restauracje, dworce kolejowe i autobusowe. (abstrakt oryginalny)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
236--246
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • 1. Buczkowska K. 2008, Turystyka kulturowa, Wyd. AWF, Poznań
 • 2. Graham B.J., Ashworth G.J., Tunbridge J.E. 2004, A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy, Arnold
 • 3. Jędrysiak T. 2008, Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 • 4. Kowalczyk A. (red) 2008, Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, WGiSR UW, Warszawa
 • 5. Kruczek Z. 2011, Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań, Proksenia, Kraków
 • 6. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. 2006, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Proksenia, Kraków
 • 7. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. 2002, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa
 • 8. Łysoń, P. (red.) 2015, Analiza walorów turystycznych powiatów i ich bezpośredniego otoczenia na podstawie danych statystycznych m.in. z zakresu bazy noclegowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz przyrodniczych obszarów chronionych. Raport badawczy przygotowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014- 2020, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa
 • 9. McKercher B., Ho P. S.Y. 2006, Assessing the Tourism Potential of Smaller Cultural and Heritage Attractions, Journal of Sustainable Tourism, 14:5, s. 473-488
 • 10. Mikos von Rohrscheidt A. 2008, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, Gniezno
 • 11. Mikułowski B., 1976, Wstępna ocena walorów krajoznawczych, Czasopismo Geograficzne, 47, 3, s. 237-253
 • 12. Mileska M.I., 1963: Regiony turystyczne Polski. Stan obecny i potencjalne warunki rozwoju, Prace Geograficzne PAN, 43, PWN, Warszawa
 • 13. Myga-Piątek U. 2007, Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych, M. Kistowski, B. Korwel-Lejkowska (red.), Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, Gdańsk-Warszawa, s. 101-110
 • 14. Naumowicz K. 1993, Potencjał turystyczny i regionalizacja turystyczna Polski, Rozprawy i Studia, (CCX) 136, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 15. Nowacki M., 2000, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja - jako produkt turystyczny, Turyzm, 10, 1, s. 112-120
 • 16. Nowacki M., 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, 1-4, s. 59-72
 • 17. Medlik S. 1995, Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa
 • 18. Opačić V.T. 2019, Tourism Valorisation of Cultural Heritage, Cultural Urban Heritage, Springer Cham, s.181-196
 • 19. Przybyszewska-Gudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S., 1979: Problematyka waloryzacji i zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych w Polsce, Instytut Turystyki, Warszawa
 • 20. Ritchie J.R.B., Zins M. , 1978, Culture as determinant of the attractiveness of a tourism region, Annals of Tourism Research, Volume 5, Issue 2, s.252-267
 • 21. Seweryn R. 2003, Walory turystyczne - istota i funkcje. Próba klasyfikacji, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 621, Kraków, s. 73-87
 • 22. Sołowiej D. 1992, Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka, Wyd. Nauk. UAM, Poznań
 • 23. Stupalo J., Ćorluka G. 2018, Prerequisites for Adequate Tourism Valorisation of Cultural Resources, Contemporary Issues in Economy & Technology - CIET, Split, s.119-124
 • 24. Ślusarz G., Cierpiał-Wolan M., Gierczak-Korzeniowska B., Uchman J., Żegleń P. 2019, Potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w latach 2014-2018 - ujęcie regionalne, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Rzeszów
 • 25. Timothy, D. J., Nyaupane, G. P. (red) 2009, Cultural heritage and tourism in the developing world: A regional perspective. Abingdon, Routledge
 • 26. Tomczyk A., 2005, Atrakcyjność turystyczna regionu - aspekt teoretyczny oraz praktyczne zastosowanie jednej z metod jej oceny, Problemy Turystyki, 3-4, s. 19-35
 • 27. Warszyńska J. 1970, Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej (Zarys metody), Zeszyty Naukowe UJ, 249, Prace Geograficzne, 27, Kraków, s. 103-114
 • 28. Wyrzykowski J. 1975, Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, Zesz. Naukowe Inst. Turystyki, nr 2/3, Warszawa
 • 29. Wyrzykowski J. 2002, Zasady oceny potencjału turystycznego obszarów, miejscowości i obiektów, Roczniki Naukowe PWSZ w Wałbrzychu, 1, Wałbrzych
 • 30. Yan L., Gao B.W., Zhang M. 2017, A mathematical model for tourism potential assessment, Tourism Management, 63, s. 355-365
 • 31. Zajadacz A. 2004, Potencjał turystyczny miast (na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich), Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań
 • 32. Zajadacz A., Śniadek J. 2009, Ocena potencjału turystycznego, Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, [w:]. Walory i atrakcje turystyczne. Potencjał turystyczny. Plany rozwoju turystyki, (red.) Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Tom III, Seria Turystyka i Rekreacja - Studia i Prace Nr 3, UAM, Poznań, s. 35-60
 • 33. Ziarkowski D. 2007, Problemy oceny wartości i atrakcji kulturowych z punktu widzenia turystyki, Folia Turistica, 18, s.175-183
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609793

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.