PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2021 | nr 1 | 50--56
Tytuł artykułu

Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, terminy zapłaty i rekompensata za koszty odzyskiwana należności po 1.01.2020 r.

Warianty tytułu
Statutory Interest for Late Payment in Commercial Transactions, Payment Deadlines, and Compensation for Costs of Debt Collection After 1 January 2020
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, znana dotychczas jako ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, stanowi akt prawny mający prowadzić do ograniczenia opóźnień w zapłacie w obrocie gospodarczym. Jak wskazuje jednak praktyka, cel ten nie został dotychczas osiągnięty, a tzw. wymuszony kredyt kupiecki szczególnie niekorzystnie wpływa na działalność małych przedsiębiorców. Powyższe stanowiło asumpt do nowelizacji ustawy. Wprowadzone zmiany to nie tylko szereg nowych procedur administracyjnych, ale i rozwinięcie znanych już narzędzi w postaci odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Ustawodawca zdecydował się wprowadzić również dalsze ograniczenia swobody umów, regulując dopuszczalną długość ustalonych umownie terminów zapłaty, w szczególności w przypadku, kiedy jedną ze stron umowy jest duży przedsiębiorca. Trudno odmówić słuszności niektórym ze zmian, jednakże szereg z przyjętych rozwiązań nasuwa poważne wątpliwości. (abstrakt oryginalny)
EN
The Act on Counteracting Excessive Delays in Payment in Commercial Transactions, which was previously known as the Act on Payment Deadlines in Commercial Transactions, is a legal instrument which aims to limit delays in payments in economic transactions. But as practice shows, the aim has not been achieved yet, while the so-called forced trade credit has impacted small businesses particularly negatively. The above has been the stimulus for amending the Act. Not only do the amendments introduce a number of new administrative procedures, but they also develop the already known mechanisms, namely statutory interest for late payment in commercial transactions and compensation for costs of debt recovery. The legislator decided also to introduce further restrictions upon the freedom of contract, regulating the permissible contractual payment deadlines, in particular when one of the parties is a big entrepreneur. Some of the amendments are undoubtedly justified, but a number of the adopted solutions give rise to serious doubts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--56
Opis fizyczny
Twórcy
 • Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Bibliografia
 • Białowolski P., Łaszek A., Forum Obywatelskiego Rozwoju, Zatory Płatnicze: Duży problem małych firm, marzec 2017, raport dostępny na: https://for.org.pl/pl/a/5213,raport-for-zatory-platnicze-duzy-problem-dla-malych-firm (dostęp: 27.11.2020 r.).
 • Cudny Ł. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 3b, Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, red. K. Osajda, Warszawa 2019.
 • Czarnow S., Rekompensata za koszty odzyskiwania należności - odszkodowanie czy sankcja? Glosa do uchwały SN z dnia 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15, "Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych" 2017/1.
 • Dolniak P., Koszty odzyskiwania należności z tytułu transakcji handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2019/6.
 • Dolniak P., Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych jako mechanizm przeciwdziałania opóźnieniom w zapłacie, "Przegląd Prawa Handlowego" 2018/12.
 • Dolniak P., Względny charakter roszczenia w zakresie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2020/2.
 • Dolniak P., Przeciwdziałanie nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Komentarz, Warszawa 2021.
 • Dzienis P., Motywacyjna funkcja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro w transakcjach handlowych a zasady słuszności. Glosa do uchwały SN z dnia 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15, "Glosa" 2017/3.
 • Fik P., Staszczyk P., Wątpliwości dotyczące możliwości dochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, "Przegląd Sądowy" 2015/7-8.
 • Gołębiowski S., Nowe instrumenty zwalczania opóźnień płatności w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2015/1.
 • Grochowski M., Ryczałtowy zwrot kosztów dochodzenia należności (art. 10 ust. 1 TermZapłU) - przesłanki i cele, "Monitor Prawniczy" 2016/19.
 • Grochowski M., Zwrot kosztów dochodzenia należności w transakcjach handlowych - dyspozytywność i jej granice, "Monitor Prawniczy" 2016/7.
 • Gudowski J. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 5, Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, Warszawa 2017.
 • Gutowski M., Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych a uzgodnienia zmierzające do wyeliminowania powstania odsetek, "Przegląd Prawa Handlowego" 2004/10.
 • Juśko M., Zakres zastosowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, "Monitor Prawniczy" 2017/2.
 • Liput J. [w:] Ograniczanie zatorów płatniczych. Praktyczny przewodnik, red. J. Liput, Warszawa 2020.
 • Naworski J.P., Wykładnia art. 10 ust. 1 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - zagadnienia wybrane, "Przegląd Prawa Handlowego" 2019/3.
 • Nazaruk P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, P. Nazaruk, Warszawa 2019.
 • Sekinda P., Nowe zasady stosowania i obliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym, "Przegląd Prawa Handlowego" 2016/6.
 • Wojewoda M., Robaczyński W., Nowa regulacja odsetek w transakcjach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odsetek prolongacyjnych, "Monitor Prawniczy" 2017/5.
 • Wojewoda M., Robaczyński W., O odsetkach po roku obowiązywania nowych rozwiązań, "Monitor Prawniczy" 2017/1.
 • Wojewoda M., Robaczyński W., Problematyka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w znowelizowanym systemie prawnym, "Monitor Prawniczy" 2017/9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609813

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.