PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 13 | 43--59
Tytuł artykułu

Reakcja Europejskiego Banku Centralnego i Narodowego Banku Polskiego na kryzys pandemiczny

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Response of European Central Bank and National Bank of Poland to the Pandemic Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wstrząs gospodarczy spowodowany pandemią COVID-19 ma charakter szoku podażowopopytowego, który dotknął gospodarkę strefy euro oraz Polski. W odpowiedzi na negatywne skutki pandemii, Europejski Bank Centralny oraz Narodowy Bank Polski podjęły decyzje, które były ukierunkowane na dostarczenie płynności w sektorze bankowym. W niniejszym artykule, na podstawie analizy informacji, komunikatów i aktów prawnych, porównano działania obu banków centralnych (w okresie od 12 marca do 23 listopada 2020r.), przy uwzględnieniu odmiennych uwarunkowań prowadzonej polityki pieniężnej. Zawarta w artykule analiza porównawcza działań EBC i NBP jest szczególnie ważna obecnie, kiedy zerowe stopy procentowe są powszechnie stosowane, a wśród badaczy jest toczona dyskusja dotycząca efektywności konwencjonalnej i niekonwencjonalnej polityki pieniężnej. W części pierwszej artykułu przedstawiono instrumenty polityki monetarnej wykorzystane przez EBC. W części drugiej zawarto omówienie działań podjętych przez NBP. W części trzeciej zaprezentowano podsumowanie porównujące reakcje obu banków na kryzys wywołany pandemią COVID-19.(abstrakt oryginalny)
EN
COVID-19 pandemic caused supply and demand shock, that has hit euro area and polish economies. In response to negative effects of the pandemic, European Central Bank and National Bank of Poland took decisions to increase the liquidity in the banking sectors. This article compared the monetary policies of ECB and NBP, taking into account different macroeconomic situation. The comparison was based on information, press releases and legal acts from 12th March to 23rd November 2020. The conclusions of this article are significant, especially nowadays, when zero interest rates are becoming the new normal and researchers are considering differences inefficiency of conventional and non-conventional monetary policies. The paper consists of an introduction, two parts and a summary. In the first part, the monetary policy instruments of ECB were presented. In the second part, the measures used by NBP were discussed. The third part is the summary, which consists comparison of both banks' reactions to pandemic crisis. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--59
Opis fizyczny
Twórcy
 • Narodowy Bank Polski
 • Narodowy Bank Polski
Bibliografia
 • EBC (2019a), Key ECB interest rates, dostępny na https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html (data dostępu 20.11.2020).
 • EBC (2019b), O programie skupu aktywów, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/app.pl.html (data dostępu 02.11.2020).
 • EBC (2019c), ECB announces details of new targeted longer-term refinancing operations (TLTRO III), dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190606~d1b6e3247d.en.html (data dostępu 03.11.2020).
 • EBC (2020a), Konferencja prasowa, dostępny na https://www.ecb.europa.eu/press/pressconf/2020/html/ecb.is200312~f857a21b6c.pl.html, (data dostępu 01.11.2020).
 • EBC (2020b), Decyzje w sprawie polityki pieniężnej, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200312~8d3aec3ff2.pl.html (data dostępu 01.11.2020).
 • EBC (2020c), Asset purchase programmes, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/app/html/index.en.html (data dostępu 01.11.2020).
 • EBC (2020d), Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/440 z dnia 24 marca 2020r. w sprawie tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (EBC/2020/17.
 • EBC (2020e), ECB announces €750 billion Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), dostępny na https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html (data dostępu 02.11.2020).
 • EBC (2020f), Decyzje w sprawie polityki pieniężnej, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.mp200604~a307d3429c.pl.html (data dostępu 02.11.2020).
 • EBC (2020g), Pandemic emergency purchase programme (PEPP), dostępny na https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/pepp/html/index.en.html (data dostępu 02.11.2020).
 • EBC (2020h), Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/188 z dnia 3lutego 2020r. w sprawie programu zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych (EBC/2020/9).
 • EBC (2020i), ECB announces measures to suport bank liquidity conditions and money market activity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_2~06c32dabd1.en.html (data dostępu 03.11.2020).
 • EBC (2020j), History of all ECB open market operations, dostępny na https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/html/top_history.en.html(data dostępu 03.11.2020).
 • EBC (2020k), Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2020/614 z dnia 30 kwietnia 2020r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2020/25).
 • EBC (2020l), ECB announces new pandemic emergency longer-term refinancing operations, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200430_1~477f400e39.en.html (data dostępu 03.11.2020).
 • EBC (2020ł), ECB and Danmarks National bank reactivate swap line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200320~165793c952.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020m), ECB and Bulgarian National Bank set up swap line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200422~962a743486.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020n), ECB and Hrvatska narodna banka set up swap line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200415_1~92fe0267b1.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020o), ECB and National Bank of Romania set up repo line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200605~530c053484.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020p), ECB and National Bank of Serbia set up repo line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200717_2~7d1fb908e4.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020r), ECB and Bank of Albania set up repo line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200717_1~f143ca1c56.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020s), ECB and Magyar Nemzeti Bank set up repo line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200723~ddf371441e.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020t), ECB and National Bank of the Republic of North Macedonia set up repo line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200818~6f97d2eefb.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020u), ECB and Central Bank of the Republic of San Marino set up repo line to provide euro liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200818_1~46f5b14600.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020v), ECB extends euro liquidity lines with two central banks, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200828~412bf7c3fd.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020w), Coordinated central bank action to further enhance the provision of US dollar liquidity, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200320_1~be7a5cd242.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020y), US dollar liquidity-providing operations from 1 July 2020, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200619~8badb7725d.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020z), Reduction in frequency of 7-day US dollar liquidity-providing operations as of 1 September 2020, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200820~4c0e97dec5.en.html (data dostępu 04.11.2020).
 • EBC (2020aa), Polityka pieniężna, dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/monpol/html/index.pl.html (data dostępu 10.12.2020).
 • EBC (2020ab), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu 13 marca 2020r., dostępny na stronie https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2020/html/ecb.fst200317.pl.html (data dostępu 06.12.2020).
 • EBC (2020ac), Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu 13 listopada 2020r., https://www.ecb.europa.eu/press/pr/wfs/2020/html/ecb.fst201117.pl.html (data dostępu 06.12.2020).
 • Eurostat, HICP - all items, dostępny na https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teicp000/default/table?lang=en, (data dostępu 29.11.2020).
 • GUS, Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku, dostępny na https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/miesieczne-wskazniki-cen-towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-od-1982-roku/ (data dostępu 04.12.2020).
 • Komisja Europejska (2020), Komunikat z dnia 13 marca 2020r. Skoordynowana reakcja gospodarcza na epidemię COVID-19, s. 3.
 • NBP (2020a), Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 17 marca 2020r.
 • NBP (2020b), Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 8 kwietnia 2020r.
 • NBP (2020c), Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 29 maja 2020r.
 • NBP (2020d), Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 16 czerwca 2020r.
 • NBP (2020e), Komunikat Zarządu NBP z dnia 16 marca 2020r., dostępny na https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2020/zarzad-16032020.html (data dostępu 12.12.2020).
 • NBP (2020f), Kredyt wekslowy. Pytania i odpowiedzi, dostępny na https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/faq/kredyt-wekslowy.html (data dostępu 11.12.2020).
 • NBP (2020g), Operacje NBP - 2020r., dostępny na https://www.nbp.pl/dzienne/bony2020.xlsx (data dostępu 28.11.2020).
 • NBP (2020h), Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 17 marca 2020r.
 • NBP (2020i), Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 8 kwietnia 2020r.
 • NBP (2020j), Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym RPP w dniu 28 maja 2020r.
 • NBP (2020k), Podstawowe stopy procentowe
 • NBP w latach 1998 - 2020, dostępny na https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy_archiwum.htm, (data dostępu 03.12.2020).
 • NBP (2020l), Raport o inflacji. Marzec 2020, s. 27.
 • NBP (2020m), Bilans Narodowego Banku Polskiego (ujęcie monetarne) - dane miesięczne, dostępny pod adresem: https://www.nbp.pl/statystyka/pieniezna_i_bankowa/dwn/bilans_nbp.xlsx, (data dostępu 01.12.2020).
 • NBP (2020n), Założenia polityki pieniężnej na rok 2020, s. 2.
 • Obserwator finansowy (2020), NBP udzielił kredytu wekslowego w łącznej wysokości ok. 50 mln zł, dostępny na https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/dispatches/nbp-udzielil-kredytu-wekslowego-w-lacznej-wysokosci-ok-50-mln-zl/ (data dostępu 10.12.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609883

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.