PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 13 | 155--172
Tytuł artykułu

Przesłanki decyzji zakupowych e-klientów

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reasons of E-Customer Purchasing Decisions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach handel elektroniczny stał się bardzo dynamicznie rozwijającym się kanałem dystrybucji Z pobocznego, lub też dodatkowego, sposobu zbytu towaru i usług zamienił się dla wielu przedsiębiorstw w główne źródło dostępu do klientów. Głównym celem artykułu było określenie stopnia wpływu zidentyfikowanych przesłanek na decyzje zakupowe e-klientów. Badanie przeprowadzono w pierwszym półroczu 2020 roku wśród 130 e-konsumentów. Posłużono się metodą CAPI i CAWI. Uzyskane wyniki zostały zakodowane, a następnie przy użyciu programu Statistica 13.1. dokonano ich analizy. Do weryfikacji hipotezy 1 i hipotezy 2 wykorzystano średnią arytmetyczną, medianę, dominantę oraz odchylenie standardowe. Do weryfikacji hipotezy 3 zastosowano test U Manna-Whitney'a. Zdaniem respondentów najistotniejszymi czynnikami leżącymi po stronie produktu wpływającymi na ich decyzje zakupowe w były jakość produktu oraz jego cena. Natomiast zdecydowanie najmniejsze znaczenie dla badanych miała rozpoznawalność produktu. Z kolei najistotniejszymi czynnikami po stronie sklepu internetowego była dla badanych jakość obsługi oraz opinia innych o sprzedającym. Według ankietowanych zdecydowanie najmniejszy wpływ na dokonanie zakupu w sklepie internetowym miał chat bezpośrednio z konsultantem sklepu. Różnice statystycznie istotne zostały stwierdzone tylko w nielicznych grupach ocen.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, e-commerce has become a very dynamically developing distribution channel. For many companies it has turned from a side or additional way of selling goods and services into the main source of access to customers. The main purpose of the text was to determine the degree of impact of the identified premises on the purchasing decisions of e-customers. The text is theoretical and empirical. Its structure includes an introduction, in which, first of all, five substantive parts were introduced - the essence of e-commerce, e-consumer behavior, research methodology, analysis of research results - premises influencing e-customer purchasing decisions lying on the product side, analysis research results - premises influencing e-customer purchasing decisions lying on the side of the online store and summaries. The tool used during data collection was a questionnaire. The CAPI method (using a paper questionnaire) and CAWI (using an on-line questionnaire available on the website www.survio.pl) were used. The survey was conducted in the first half of 2020 among 130 e-consumers. The obtained results were coded and then using the Statistica 13.1 program. they were analyzed. To verify hypothesis 1 and 2, the arithmetic mean, median, mode and standard deviation were used. The Mann-Whitney U test was used to verify hypothesis 3. According to the respondents, the most important factors on the product side influencing their purchasing decisions on the Internet were the quality of the product and its price. On the other hand, product recognition was of the least importance for the respondents. In turn, the most important factors lying on the side of the online store for the respondents were the quality of service and the opinion of others about the seller. According to the respondents, the chat directly with the store consultant had the least impact on making a purchase in an online store. Statistically significant differences were found only in a few groups of assessments.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
155--172
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Politechnika Białostocka
 • Specjalistka ds. e-commerce Białystok
Bibliografia
 • Antonowicz, M. (2016), Handel internetowy - implikacje dla logistyki, Handel Wewnętrzny, 2, s. 5-16.
 • Bakos, Y. (2001) The Emerging Landscape for Retail E-Commerce, The Journal of Economic Perspectives, 15(1), s. 69-80.
 • Bandos, I. (2016), Cena jako sygnalizator jakości produktu, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 254, s. 30-39.
 • Barska, A. (2019), Konsumenci pokolenia Milenium na rynku innowacyjnych produktów żywnościowych na obszarach przygranicznych Polski, Niemiec, Czech i Słowacji, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Barska, A. (2015), Kryteria wyboru e-dostawcy z perspektywy konsumenta generacji Y, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 2(3), 59-70.
 • Barska, A. (2013), Online shopping in the opinion of young consumers, Management, 17(1), s. 346-357.
 • Bartczak, K. (2016), Bariery rozwojowe handlu elektronicznego, Exante, Wrocław.
 • Brzozowska-Woś, M. (2014). Kierunki rozwoju handlu elektronicznego. Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 1, s. 5-15.
 • Buczkowski, B. i Kuna-Marszałek, A. (2016), Biznes we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Cellary, W. (2000), Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna, Wydanie Specjalne Net Forum, s. 6-8.
 • Ciszecka, M. (2018), Trendy i wyzwania gospodarki cyfrowej 2019, Magazyn e-izby, grudzień, s. 5.
 • Czapiński, J. i Panek, T. (red.) (2007), Diagnoza społeczna 2007. Warunki i jakość życia Polaków, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
 • Dąbrowska, A. (2015), Postawy polskich konsumentów - od konsumpcjonizmu do zrównoważonej konsumpcji, Handel Wewnętrzny, 2(355), s. 88-100.
 • Gospodarka elektroniczna. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, , https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html (data dostępu 2.01.2021).
 • Gracz, L. i Ostrowska, I. (2014), Młodzi nabywcy na e-zakupach, Placet, Warszawa.
 • Gregor, B. i Stawiszyński, M. (2002), E-commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz:
 • Grzega, U. (2015), Typ biologiczny oraz miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego jako determinanty unowocześnienia konsumpcji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 231, s. 30-55.
 • Handel elektroniczny. Pojęcia stosowane w statystyce publicznej, https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html (data dostępu 2.01.2021).
 • Kawa, A. (2018), E-handel bez granic, Kod Eksperta, marzec, https://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/wiesci-z-gs1/item/88772-e-handel-bez-granic (data dostępu 6.01.2021).
 • Kępa, L., Tomasik, P. i Dobrzyński, S. (2012), Bezpieczeństwo systemu e-commerce, czyli ja k bez ryzyka prowadzić biznes w Internecie, Helion, Gliwice.
 • Kieżel, E. (2014), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE Warszawa.
 • Kos-Łabędowicz, J. i Talar, S. (2013), Rola Internetu w procesie konwergencji rozwojowej współczesnej gospodarki światowej, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 170, s. 168-189.
 • Kotowski, A. (2021), Polski e-konsument na tle konsumentów z innych państw, https://pclab.pl/news76193.html (data dostępu 6.01.2021).
 • Krzak, J. (2009), Handel elektroniczny w Polsce, Studia BAS, 3(19), s. 143-171.
 • Lewicki, M. (2018), E-handel w Polsce - stan i perspektywy rozwoju, Handel Wewnętrzny, 4(375), s. 176-189.
 • Łapiński, K., Peterlik, M. i Wyżnikiewicz, B. (2012), Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Warszawa.
 • Malinowski, D. (2016), Gospodarka rynkowa, Difin, Warszawa.
 • Manzoor, A. (2010). E-commerce, Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrucken.
 • Newerli-Guz, J. (2013), Konsument produktów luksusowych - wybrane zagadnienia, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 32, s. 229-235.
 • Puciato, D. (2009), Ekonomiczne aspekty czasu wolnego, Young Sports Science of Ukraine, 4, s. 166-171.
 • Raport Gemius 2019 (2019), https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/raport-e-commerce.html (data dostepu 7.01.2021).
 • Ratnicyn, K. (2021), Czy sklepy znikną? Czyli jak mobile napędza e-commerce i torpeduje tradycyjną sprzedaż, https://www.ican.pl/b/czy-sklepy-znikna-czyli-jak-mobile-napedza-e-commerce-i-torpeduje-tradycyjna-sprzedaz/B3YwcZpK (stan dostępu 2.01.2021).
 • Rynek e-commerce w Polsce i na świcie rośnie w bardzo szybkim tempie (2021), https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/rynek-e-commerce-w-polsce-i-na-swiecie-rosnie-w-ba,49268 (stan dostępu 6.01.2021).
 • Skorupska, J. (2017), E-commerce, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.
 • Solomon, M.R. (2006), Zachowania i zwyczaje konsumentów, Helion Gliwice.
 • Stobiecka, J. (2015), Konsumpcja, oszczędzanie i inwestowanie na poziomie indywidualnym - ujęcie regionalnym, Handel Wewnętrzny, 4(357), s. 187-199.
 • Światowy, G. (2006), Zachowania konsumentów, PWN, Warszawa.
 • Tarapata, J. (2011), Osobowość czynnikiem warunkującym zachowania konsumentów na rynku, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 52, s. 97-109.
 • Waliszewski, K. (2007), Działalność instytucji pośrednictwa kredytowego na rynku kredytów konsumpcyjnych w Polsce, System finansowy gospodarki rynkowej oraz przedsiębiorstw w warunkach polskich - seminarium doktorantów, Wyższa Szkoła Zarządzaniu i Finansów we Wrocławiu, Wrocław.
 • Wasiluk, A. i Suchocki, A. (2012), Zaufanie jako bariera rozwoju przedsiębiorstw handlu elektronicznego, Ekonomia i Zarzadzanie, 4(1), s. 113-123.
 • Witek, J. (2011), Zachowania konsumentów - wyzwaniem rynku, W: J. Perenc, G. Rosa (red), Zachowania nabywców (s. 9-22), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Woźny, D. (2015). Wpływ uwarunkowań psychologicznych na zachowania zakupowe młodych nabywców dóbr trwałego użytku, Zeszyt Naukowy. pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 38, s. 86-98.
 • Zalega, T. (2012), Konsumpcja: determinanty, teorie, modele, PWE Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609921

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.