PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (75) | 50--62
Tytuł artykułu

Estimation of Pro-Ecological Approach to Road Construction in Economic Efficiency Assessment

Autorzy
Warianty tytułu
Szacowanie proekologicznego podejścia do budowy dróg w ocenach efektywności ekonomicznej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpływa korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących sprawne funkcjonowanie państwa oraz rozwój jego regionów. Jednocześnie jest ingerencją w przestrzeń środowiskową i rolniczą oraz zagrożeniem dla walorów krajobrazowych i kulturowych. Ochrona niezwykle urozmaiconego środowiska przyrodniczego to zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody. Stąd przyjazne środowisku projektowanie i budowa inwestycji drogowych powinny uwzględniać bierną i czynną ochronę środowiska oraz kompensację. Wszystkie skuteczne rozwiązania z szerokiego zakresu "dobrych praktyk" minimalizują bądź eliminują negatywne skutki wyrządzone środowisku. Jednocześnie wszystkie działania prowadzące do stworzenia przyjaznej środowisku, "zielonej" sieci dróg są "oszczędnie" szacowane w analizach ekonomicznych. Głównym celem artykułu jest wskazanie "uproszczonej" wyceny proekologicznego podejścia do budowy dróg w ocenach efektywności ekonomicznej na przykładzie polskiego odcinka drogi ekspresowej S8 (szczególnie w granicach obszarów chronionych). Brak wyceny w wartościach pieniężnych potencjalnych korzyści wynikających z unikania, zapobiegania czy łagodzenia skutków ma niestety wpływ na ekonomiczny wynik analizy kosztów i korzyści.(abstrakt oryginalny)
EN
The development of the road network has a positive impact on a wide range of factors determining the efficient functioning of the state and the development of its regions. At the same time, it is an interference in environmental and agricultural space and a threat to landscape and cultural values. Protection of a very diversified natural environment means preservation, sustainable use, and restoration of resources, creations, and components of nature. Hence, the environmentally friendly design and construction of road investments should include passive and active environmental protec-tion and compensation. All effective solutions from a wide range of "good practices" minimise or eliminate the negative environmental impacts. At the same time, all those activities leading to the creation of an environmentally friendly "green" road network are "economically" estimated in economic analyses. The main goal of this paper is to indicate the "simplified" valuation of the pro-ecological approach to road construction in the assessment of economic effectiveness on the example of the Polish section of the S8 expressway (especially within protected areas). The lack of valuation in the monetary value of potential benefits resulting from avoidance, prevention or mitigation, unfortunately, has an impact on the economic result of cost-benefit analysis.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Bialystok University of Technology, Poland
Bibliografia
 • Banks, J.E., 1997. Do imperfect trade-offs affect the extinction debt phenomenon? Ecology, 78, 1597-1601.
 • Blue Book, 2015. Road infrastructure prepared by Jaspers Initiative experts.
 • Bohatkiewicz, J., 2008. Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych. Ekkom. ISBN 978-83-926079-2.
 • Buczek, P., 2013. Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów. Drogownictwo, 2.
 • Clevenger, A.P., Ford, A., 2010. Wildlife crossing structures, fencing, and other highways design considerations. In: Beckmann, J.P. et al. (Eds.), Safe passages-highways, wildlife and habitat connectivity. Island Press, 17-55.
 • Clevenger, A.P., Huijser, M.P., 2009. Handbook for design and evaluation of wildlife crossing structures in North America. Department of Transportation, Federal Highway Administration.
 • Cowlishaw, G., 1999. Predicting the pattern of decline of African primate diversity: An extinction debt from historical deforestation. Conservation Biology, 13, 1183-93.
 • Daniels, S. et al., 2019. A systematic cost-benefit analysis of 29 road safety measures. Accident Analysis and Prevention, 133, DOI: 10.1016/j.aap.2019.105292.
 • Drobniak, A., 2008. Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Foltyn-Zarychta, M., 2008. Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Forman, R.T.T. et al., 2003. Road Ecology. Science and Solutions.
 • Forman, R.T.T., Alexander, L.E., 1998. Roads and Their Major Ecological Effects. Annual Review of Ecology and Systematics, 29, 207-231.
 • Hauer, E., 2011. Computing what the public wants: Some issues in road safety costbenefit analysis. Accident Analysis and Prevention, 4, 151-164, DOI: 10.1016/j. aap.2010.08.004.
 • Huijser, M.P., McGowen, P.T., 2010. Reducing wildlife-vehicle collisions. In: Beckmann, J.P. et al. (Eds.), Safe passages - highways, wildlife and habitat connectivity. Island Press, 51-74.
 • Instructions for assessment of economic efficiency of road and bridge projects for the local roads, 2008. Research Institute of Roads and Bridges, Warsaw.
 • Instructions for assessment of economic efficiency of road and bridge projects for the district roads, 2008. Research Institute of Roads and Bridges, Warsaw.
 • Instructions for assessment of economic efficiency of road and bridge projects for the regional roads, 2008. Research Institute of Roads and Bridges, Warsaw.
 • Iuell, B. et al., 2003. Wildlife and traffic: a European handbook for identifying conflicts and designing solutions, KNNV Publishers.
 • Johansson, P.O., Kriström, B., 2018. Cost-Benefit Analysis. Cambridge Elements of Public Economics.
 • Kelly, Ch. et al., 2015. Ex post appraisal: What lessons can be learnt from EU cohesion funded transport projects? Transport Policy, 37, 83-91, DOI: 10.1016/j.tran- pol.2014.09.011.
 • Loehle, C., Li, B.L., 1996. Habitat destruction and the extinction debt revised. Ecological Applications, 6, 784-89, https://doi.org/10.2307/2269483.
 • McGuire, T.M., Morrall, J.F., 2000. Strategic highway improvements to minimise environmental impacts within the Canadian Rocky Mountain national parks. Canadian Journal of Civil Engineering, 27, 523-32, https://doi.org/10.1139/l99-096.
 • Morrall, J.F., McGuire, T.M., 2000. Sustainable highway development in a national park. Transportation Research Record, 1702, 3-10, https://doi.org/10.3141/ 1702-01.
 • Odeck, J., Kjerkreit, A., 2019. The accuracy of benefit-cost analyses (BCAs) in transportation: An ex-post evaluation of road projects. Transportation Research, Part A Policy and Practice, 120, 277-294, https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.12.023.
 • Pilger, J.D. et al., 2020. Environmental impacts and cost overrun derived from adjustments of a road construction project setting. Journal of Cleaner Production, 256, DOI:10.1016/j.jclepro.2020.120731.
 • Seiler, A. et al., 2016. Cost-benefit analyses for wildlife and traffic safety. Technical report No. 4. Conference of European Directors of Roads.
 • Seiler, A., 2003. Effects of infrastructure on nature. Office for Official Publications of the European Communities, 31-50.
 • Seiler, A., Bhardwaj, M., 2020. Problematic Wildlife II: New Conservation and Management Challenges in the Human-Wildlife Interactions.
 • Spellerberg, I.F., 1998. Ecological Effects of Roads and Traffic: A Literature Review. Global Ecology and Biogeography Letters, 7(5), 317-333.
 • Tilman, D. et al., 1994. Habitat destruction and the extinction debt. Nature, 371, 65-66, https://doi.org/10.1038/371065a0.
 • Trocmé, M. et al., 2003. COST 341 - Habitat fragmentation due to transportation infrastructure: the European review. Publications Office of the European Union.
 • Trombulak, S.C., Frissell, C.A., 2000. Review of Ecological Effects of Roads on Terrestrial and Aquatic Communities. Conservation Biology, 14, 18-30, DOI: 10.1046/ j.1523-1739.2000.99084.x.
 • Van der Grift, E.A. et al., 2013. Evaluating the effectiveness of road mitigation measures. Biodivers Conserv, 22, 425-448, https://doi.org/10.1007/s10531-012- 0421-0.
 • Van der Ree, R. et al., 2015. Handbook of Road Ecology. John Wiley & Sons, Chichester, UK.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171609987

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.