PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 4 (75) | 64--80
Tytuł artykułu

Spatial Diversification of the Implementation of Planning and Investment Processes in the Poznań Metropolitan Area

Warianty tytułu
Przestrzenne zróżnicowanie realizacji procesów planistyczno-inwestycyjnych w poznańskim obszarze metropolitalnym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu była ocena dynamiki procesów planistycznych na poziomie lokalnym w latach 2009-2018. W opracowaniu podjęto również próbę sklasyfikowania gmin w obszarze metropolitalnym ze względu na zróżnicowanie stopnia postępujących procesów planistycznych. Badania przeprowadzono na przykładzie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego (POM), który obejmuje 45 gmin. Analiza została oparta na danych Banku Danych Lokalnych GUS. W wyniku przeprowadzonych analiz gminy w POM zostały podzielone na 12 grup. Najliczniejszą grupę (obejmującą prawie połowę analizowanych jednostek administracyjnych) stanowią gminy o niewielkim pokryciu miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i bardzo niskiej intensywności wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Są to gminy, w których presja urbanizacyjna ze względu na odległość od Poznania, jest mniejsza niż w jednostkach administracyjnych położonych blisko lub w bezpośrednim sąsiedztwie Poznania.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper aimed to access the changes that appeared between 2009 and 2018 in the context of progress in the spatial planning process at the local planning level. The study also attempts to classify communes in the metropolitan area due to the diversification of the degree of implementation in the spatial planning process. The research was conducted on the example of Poznań Metropolitan Area (PMA), which covers 45 communes. The analysis was based on data from the Local Data Bank of Statistics, Poland. The communes in PMA were classified into 12 groups. The most numerous group (almost half of the analysed units) are communes with small coverage of local spatial development plans and very low dynamics of issuing of decisions on building conditions. These are communes where the urbanisation pressure, due to the distance from Poznań, is lower than in the administrative units located near or in the immediate vicinity of Poznań.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
64--80
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences / Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Municipal Office of Kostrzyn, Poland
Bibliografia
 • Data from the state register of borders and areas of units of territorial division of the country - PRG, http://www.gugik.gov.pl/pzgik/dane-bez-oplat/dane-z- panstwo- wego-rejestru-granic-i-powierzchni-jednostek-podzialow-terytorialnych-kra- ju-prg [20-10-2020].
 • Feltynowski, M., 2013. Planowanie miejscowe a użytkowanie terenów w wybranych gminach wiejskich województwa łódzkiego. Studia Obszarów Wiejskich, 34, 221-231.
 • Gałka, J., Warych-Juras, A., 2018. Suburbanization and migration in Polish metropolitan areas during political transition. AGS, 58(2), 63-73, DOI: https://doi.org/ 10.3986/AGS.2256.
 • Idczak, P., Mrozik, K., 2018. Periurbanisation - evidence from Polish metropolitan areas. Economic and Environmental Studies, 18(1), 183-202.
 • Kaczmarek, T., 2017. Dynamika i kierunki rozwoju suburbanizacji rezydencjalnej w aglomeracji poznańskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 27, 81-98, DOI: https://doi.org/10.18778/1508-1117.27.06.
 • Mrozik, K. et al., 2012. Spatial policy in rural communes in relations to land use change resulting from suburbanization. Rocznik Ochrona Środowiska, Annual Set The Environment Protection, 14, 761-771.
 • Mrozik, K. et al., 2015. Problems of the Integrated Urban Water Management. The Case of the Poznan Metropolitan Area (Poland). Rocznik Ochrona Środowiska, Annual Set The Environment Protection, 17, 230-245.
 • Mrozik, K. et al., 2020. Ländliche Gebiete als die Herausforderung der Siedlungswasserwirtschaft in Polen Rural areas as a challenge of urban water management in Poland. Wasserwirtschaft, 110, 38-45, DOI:10.1007/s35147-019-0323-0.
 • Mrozik, K., 2016. Assessment of Retention Potential Changes as an Element of Suburbanization Monitoring on Example of an Ungauged Catchment in Poznań Metropolitan Area (Poland). Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, 18, 188-200.
 • Mrozik, K., Idczak, P., 2015. Suburbanizacja w wybranych gminach wiejskich Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 42(2), 183-194, DOI: 10.18276/sip.2015.42/2-16.
 • Mrozik, K., Noskowiak, A., 2018. Suburbanizacja a możliwości zrównoważonego rozwoju przestrzennego wybranych gmin wiejskich Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3(1), 755-769, DOI: https://doi.org/10.14597/INFRAECO.2018.3.1.051.
 • Mrozik, K., Wiśniewska, A., 2013. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako instrument zarządzania procesem suburbanizacji na terenach wiejskich na przykładzie obrębu geodezyjego Skórzewo. Rocznik Ochrona Środowiska. Annual Set The Environment Protection, 15, 2126-2141.
 • Podawca, K. et al., 2019. The assessment of the suburbanisation degree of Warsaw Functional Area using changes of the land development structure. Miscellanea Geographica, 23(4), 215-224, DOI: https://doi.org/10.2478/mgrsd-2019-0019.
 • Podawca, K., Mrozik, K., 2019. Dywersyfikacja stopnia realizacji procesów planistyczno-inwestycyjnych w gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego. Scientific Review Engineering and Environmental Sciences, 83, 28(1), 105-117, DOI 10.22630/PNIKS.2019.28.1.10.
 • Podawca, K., Pawłat-Zawrzykraj, A., 2018. Diversifying tourism in municipalities within impact areas of national parks. Polish Journal of Environmental Studies, 27(5), 2213-2227, DOI: 10.15244/pjoes/78927.
 • Śleszyński, P. et al., 2015. Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2014 roku. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, 220 + załączniki.
 • Śleszyński, P. et al., 2020. The Contemporary Economic Costs of Spatial Chaos: Evidence from Poland. Land, 9, 214, https://doi.org/10.3390/land9070214.
 • Statistics Poland, Local Data Bank, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [20-10-2020].
 • Tokarczyk-Dorociak, K. et al., 2018. The Impact of a Large City on Land Use in Suburban Area - the Case of Wrocław (Poland). Journal of Ecological Engineering, 19(2), 89-98, https://doi.org/10.12911/22998993/81783.
 • Wdowicka, M., Mierzejewska, L., 2020. Procesy Suburbanizacji w Strefie Podmiejskiej Poznania. Prace i Studia Geograficzne, 65(3), 125-137.
 • Wolny, A. et al., 2017. Identification of the spatial causes of urban sprawl with the use of land information systems and GIS tools. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 35, 111-120, DOI: https://doi.org/10.1515/bog-2017-0008.
 • Zębik, G., 2011. Typology of suburban communities in Poland. Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16, 173-188, DOI: 10.2478/v10089-011-0021-x.
 • Zydroń, A., Szczepański, P., 2012. Ocena procesu suburbanizacji na przykładzie wybranych gmin powiatu poznańskiego w latach 2001-2010. Rocznik Ochrona Środowiska, Annual Set The Environment Protection, 14, 998-1008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.