PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 286
Tytuł artykułu

Radiowe audycje preferowane jako element realizacji misji mediów publicznych w latach 2007-2017

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Termin "misja" w obszarze nauk o komunikacji społecznej i mediach pojawia się najczęściej w połączeniu ze słowem "media". Jest też czasem stosowany w odniesieniu do dziennikarzy, zwłaszcza wtedy, gdy ich zadania określane są jako "służba publiczna", a zawód jako "powołanie" lub "posłannictwo". Bogata dyskusja nad rolą i zadaniami mediów we współczesnym świecie, udokumentowana w literaturze przedmiotu, jest prowadzona zarówno wokół powinności dziennikarzy, jak i odpowiedzialności mediów jako specyficznej instytucji i zarazem przedsiębiorstwa produkującego bardzo nietypowy produkt, jakim są informacje i przekazy medialne1. Powinności organizacji medialnych, w tym powinności mediów publicznych, stanowią jedno z bardziej istotnych zagadnień, szczególnie w ostatnich latach w Polsce, czego wyrazem jest nowelizacja Ustawy o radiofonii i telewizji (nazywana dalej u.o.r.t., pierwotnie opublikowana 29 grudnia 1992 roku) z 20 lipca 2018 roku, podpisana przez Prezydenta RP w sierpniu tegoż roku. Nie bez znaczenia pozostaje także to, że nadal wielu dziennikarzy chętnie widzi swoją profesję jako misję zawodową, a nawet życiową, wbrew coraz powszechniejszemu przekonaniu o schyłku misyjnego dziennikarstwa.(fragment tekstu)
Rocznik
Strony
286
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • 70 lat Polskiego Radia: 1925-1995, red. B. Górak-Czerska, S. Jędrzejewski, Polskie Radio, Wydawnictwo Tenten, Warszawa 1995.
 • Andrzejowski J., Zmiany w rozgłośniach regionalnych Polskiego Radia po 1989 roku [w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po roku 1989, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Wy-dawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 14-15.
 • Antologia polskiego reportażu radiowego, oprac. J. Smyk, Polskie Radio, Warszawa 2019.
 • Banasiński C., Rittler R., Kolasiński M., Prawo radiofonii i telewizji w Polsce. W świetle standardów europejskich, Wydawnictwo Konieczny i Kruszewski, Warszawa 2001.
 • Baranowska-Szczepańska M., Dziennikarstwo w pytaniach i odpowiedziach. Książka nie tylko dla uczniów i studentów, Instytut Naukowo-Wydawniczy Maiuscula, Poznań 2010.
 • Bartoszcze R., Prasa, radio i telewizja w krajach Unii Europejskiej, cz. 1, Wydawnictwo ABC media, Kraków 1997.
 • Bartoszcze R., Słupek L., Telewizja - dobro kultury czy element rynku. Transformacja telewizji publicznych w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2001.
 • Bauer Z., Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia. Teoria. Praktyka, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2009.
 • Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2010.
 • Beliczyński J., Rozwój radia w Polsce [w:] Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po roku 1989, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 21-34.
 • Bielawski P., Ostrowski A., Media publiczne w Polsce. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", Wrocław 2010.
 • Biernat S., Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków-Warszawa 1994.
 • Blanchard K., O'Connor M., Managing by Values: How to Put Your Values into Action for Extraordinary Results, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.
 • Blanchard K., O'Connor M., Zarządzanie przez wartości: jak sprawić, by osobiste wartości pomagały osiągać nadzwyczajne wyniki, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015.
 • Borkowski I., Woźny A., W lustrze. Wizerunek mediów własny, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2002.
 • Briggs A., The BBC: The First Fifty Years, Oxford University Press, New York 1985.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Audiowizualne usługi medialne. Reglamentacja w warunkach konwersji cyfrowej, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Chałubińska-Jentkiewicz K., Media audiowizualne. Konflikt regulacyjny w dobie cyfryzacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
 • Chochowski K., Model służby publicznej w III RP [w:] Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, red. M. Stec, S. Płażek, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 38-49.
 • Cierpioł H., W stronę kontynuacji [w:] Polskie Radio Katowice 1927-2007, red. H. Grzonka, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Katowice 2007, s. 53-58.
 • Collins J.S., Porras J.I., Wizjonerskie organizacje. Skuteczne praktyki najlepszych z naj-lepszych, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2008.
 • Czarny-Drożdżejko E., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2014.
 • Davies Ch.A., Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others, Routledge, London - New York 2002.
 • Dijk J. van, Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Dobek-Ostrowska B., Porozumienie czy konflikt: politycy, media i obywatele w komunikowaniu politycznym. Propaganda i PR w polityce, kampanie wyborcze, marketing i reklama polityczna, Wydawnictwa Szkolne PWN, Warszawa - Bielsko-Biała 2009.
 • Dobek-Ostrowska B., Transformacja systemów medialnych w krajach Europy Środk0wo-Wschodniej po 1989 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002.
 • Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 • Doktorowicz K., Polski system mediów publicznych. Jak to się stało? [w:] Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, red. P. Bielawski, A. Ostrowski, Wydawnictwo "Lena", Wrocław 2010, s. 37-46.
 • Doliwa U., Współczesne radio studenckie - z tradycją w nowoczesność [w:] Radioucze(L)ni. Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, red. M. Białek, M. Iwanowska, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2018, s. 9-24.
 • Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 • Drozdowski I., Krajewski M., Prywatnie o publicznym. Publicznie o prywatnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.
 • Dynamika śląskiej tożsamości, red. J. Janeczek, M. Szczepański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.
 • Dziennikarskie perspektywy specjalizacji, red. R. Polak, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010.
 • Dziennikarz na rynku pracy: perspektywy studentów dziennikarstwa, red. S. Gawroński, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2010.
 • Finansowanie mediów publicznych w Polsce. Teoria i praktyka, red. J. Adamowski, A. Jupowicz-Ginalska, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.
 • Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2009.
 • Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 255-268.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 • Goban-Klas T., Niepokorna orkiestra medialna. Dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w Polsce po 1944 roku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2004.
 • Granice kultury, red. A. Gwóźdź, M. Kempna-Pieniążek, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2010.
 • Grzonka H., Polskie Radio Katowice 1927-2012, Polskie Radio, Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Radio Katowice S.A., Katowice 2012.
 • Grzonka H., Stanisław Ligoń 1879-1954. Ziemia Święta w obiektywie Karlika z "Kocyndra", Biblioteka Śląska, Katowice 2019.
 • Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Warszawa 2005.
 • Habermas J., Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Harcup T., Dziennikarstwo - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2010.
 • Hennessy B., Dziennikarstwo publicystyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
 • Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 • Hillman J., Kod duszy: w poszukiwaniu charakteru człowieka i jego powołania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2014.
 • Hofman I., Polityka, media, społeczeństwo: studia i szkice, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Holub R.C., Jürgen Habermas. Critic in the Public Sphere, Routledge, London - New York 1991.
 • Hopfinger M., Sztuka i komunikacja: sygnały zmian całej kultury [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia, red. Tejże, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, s. 448-460.
 • Iłowiecki M., Media, władza, świadomość społeczna, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, Łódź 1999.
 • Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973.
 • Jabłoński F., Recepcja idei misyjnej w Polsce po Soborze Watykańskim II, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2003.
 • Jack I., The Granta Book of Reportage, Portobello Books, Granta Books, London 2007.
 • Jakubowicz K., Media publiczne: początek końca czy nowy początek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Jakubowicz K., Unia Europejska a media. Między kulturą a gospodarką, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
 • Jaskiernia A., Publiczne media elektroniczne w Europie, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2006.
 • Jastrzębski J., Na rynku wartości. O mediach i etyce dziennikarskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
 • Jędrzejewski S., Media publiczne wobec wyzwań współczesnego świata. Radio publiczne - dylematy technologiczne, Opinie i ekspertyzy OE-220, Biuro Analiz i Dokumentacji, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014.
 • Jędrzejewski S., Radio publiczne w Europie. Program. Finansowanie. Technologia. Audytorium, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2015.
 • Jędrzejewski S., Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Wydawnictwo Profi-Press, Warszawa 2003.
 • Jędrzejewski S., Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej, Towarzystwo Auto-rów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2010.
 • Jędrzejewski S., Wstęp do dziejów polskiej radiofonii [w:] 70 lat Polskiego Radia 1925-1995, red. B. Górak-Czerska, S. Jędrzejewski, Polskie Radio, Wydawnictwo Ten-ten, Warszawa 1997, s. 11-17.
 • K(o)media, konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Wydawnictwo CeDeWu, Katowice 2014.
 • Kasznica S., Polskie prawo administracyjne, pojęcie i instytucje zasadnicze, Księgarnia Akademicka, Poznań 1947.
 • Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2005.
 • Klimkiewicz B., Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 • Komunikowanie lokalno-regionalne w dobie społeczeństwa medialnego, t. 1, Problemy teoretyczno-praktyczne, red. S. Michalczyk, K. Brzoza, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, R. Grabowska, R. Grabowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Kopecka-Piech K., Leksykon konwergencji mediów, Towarzystwo Autorów i Wydaw-ców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2015.
 • Kordasiewicz B., Jednostka wobec środków masowego przekazu, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991.
 • Korfanty W., Naród. Państwo. Kościół. Wybór publicystyki katolicko-społecznej, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1992.
 • Koselleck R., Semantyka historyczna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
 • Kosiorowski Z., Dysjunkcje misji. Media publiczne pomiędzy służbą, rynkiem a polityką, Książnica Pomorska. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce, Szczecin-Poznań 2008.
 • Kosiorowski Z., Radiofonia publiczna. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania misji radia publicznego realizowanej przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Książnica Pomorska. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce, Szczecin 1999.
 • Kosiorowski Z., Rys historyczny rozwoju radiofonii publicznej. Wybrane zagadnienia [w:] Tegoż, Radiofonia publiczna. Prawno-ekonomiczne uwarunkowania misji radia publicznego realizowanej przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, Książ-nica Pomorska. Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce, Szczecin 1999, s. 75-80.
 • Kosiorowski Z., Zarządzanie mediami publicznymi w kryzysie zasilania abonamentow-go [w:] Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, red. P. Bielawski, A. Ostrowski, Wydawnictwo "Lena", Wrocław 2010, s. 165-179.
 • Kosowska E., Granice człowieka [w:] Granice kultury, red. A. Gwóźdź, M. Kempna- -Pieniążek, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2010, s. 13-25.
 • Kosowska E., Stąd do Teksasu. Impresje amerykańskie, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2006.
 • Kosowska E., Jaworski E., Kultura Europy. Współczesność wobec tradycji [w:] Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych, red. E. Kosowska, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1992, s. 13-25.
 • Kotapski R., ABC kosztów przedsiębiorstwa telewizyjnego, Studio Filmowe Montevi-deo, Warszawa 2005.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
 • Kowalski T., Media i pieniądze - ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, Przedsiębiorstwo Handlowe "Tex", Warszawa 1998.
 • Kowalski T., Zarządzanie w mediach, Oficyna a Volters Kluwer business, Warszawa 2013.
 • Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Kraszewski J.J., Rachunki: z roku 1867. R. 2, cz. 1, Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, Poznań 1868.
 • Kreft J., Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 • Krukowski J., Wstęp do nauki o państwie i prawie, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2004.
 • Kształcenie dziennikarzy w Polsce. Wybrane problemy, oprac. T. Wallas, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1997.
 • Kultura polska. Tradycja jako uniwersum kodów aksjologicznych, red. E. Kosowska, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 1992.
 • Kwiatkowski M.J., Narodziny Polskiego Radia; radiofonia w Polsce w latach 1918-1929, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1972.
 • Kwiatkowski M.J., Wrzesień 1939 w warszawskiej rozgłośni Polskiego Radia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984.
 • Lakomy M., Rynek radiowy w Polsce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 • Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.
 • Levinson S.C., Pragmatyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Lisowska-Magdziarz M., Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Luhmann N., Systemy społeczne: zarys ogólnej teorii, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2007.
 • Łosiewicz M., Rozwój mediów obywatelskich w Polsce [w:] Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, red. B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mateja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 230-251.
 • Łódzki B., Powinności misyjne Polskiego Radia S.A. w zakresie rozwoju technik i usług w okresie 2005-2009 [w:] Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, red. P. Bielawski, A. Ostrowski, Wydawnictwo "Lena", Wrocław 2010, s. 141-152.
 • Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Markiewicz W., Radio - świat z dźwięków [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2010, s. 301-319.
 • McLeish R., Produkcja radiowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • McLeish R., Radio Production, Focal Press, London - New York 2005.
 • McLuhan M., Wybór tekstów, Zysk i S-ka, Poznań 2001.
 • McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka, Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa 2004.
 • McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Media a dobra osobiste, red. J. Barta, R. Markiewicz, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009.
 • Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci: wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa, red. W. Cisak, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004.
 • Media, kultura, biznes, red. J. Kreft, J. Majewski, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk 2009.
 • Media masowe w systemach demokratycznych. Teoretyczne problemy i praktyczny wy-miar komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2003.
 • Media wobec integracji europejskiej: wybrane zagadnienia, red. T. Wallas, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.
 • Michalczyk S., Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice 2008.
 • Mik C., Media masowe w europejskim prawie wspólnotowym, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 • Mocek S., Dziennikarstwo, media, społeczeństwo, Collegium Civitas Press, Warszawa 2005.
 • Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Wydawnictwo ASPRA-JR, Warszawa 2001.
 • Mrozowski M., Media publiczne - współcześni misjonarze, czyli dekalog nadawcy publicznego, II Konferencja Nadawców Publicznych nt. "Media publiczne i edukacja Polaków. Społeczeństwo, naród, kultura, obywatel", Kraków 24-25 maja 2001, RN PR S.A. i RN TVP S.A., Warszawa 2002.
 • Mrozowski M., Między manipulacją a poznaniem. Człowiek w świecie mass mediów, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1991.
 • Musialik-Chmiel A., Amerykańscy Ślązacy. Dziedzictwo, pamięć, tożsamość, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2010.
 • Musialik-Chmiel A., Budziciele polskości na Górnym Śląsku - Ligoniowie [w:] Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska, red. A. Pethe, A. Musialik- -Chmiel, R. Śpiewak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2019, s. 86-110.
 • Musialik-Chmiel A., Odpowiedzialność - dziennikarska komedia omyłek [w:] K(o)media, konteksty dyskursu medialnego, red. J. Gołuchowski, D. Konieczna, K. Zdanowicz-Cyganiak, Wydawnictwo CeDeWu, Katowice 2014, s. 281-290.
 • Musialik-Chmiel A., Radio Katowice - Ligoniowe radio [w:] Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego), red. A. Pethe, M. Łuczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014, s. 59-68.
 • Negrine R., Politics and Mass Media in Britain, Routledge, London - New York 1994.
 • Netz F., Róg Ligonia i Królowej Jadwigi, Agencja Wydawnicza Radia Katowice, Katowice 1997.
 • Nieć M., Komunikowanie społeczne i media: perspektywa politologiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Nierenberg B., Publiczne przedsiębiorstwo medialne. Determinanty, systemy, modele, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Nierenberg B., Zarzadzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • Nordhal Svendsen E., The Regulation of Public Service Broadcasting, An EPRA Inquiry, Sesja Plenarna, EPRA, Ljubljana October 2002.
 • O profesjonalizacji dziennikarstwa, red. J. Sobczak, J. Skrzypczak, Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", Opole 2014.
 • Ociepka B., Dla kogo telewizja? Model publiczny w postkomunistycznej Europie Środkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
 • Ociepka B., Ratajczak M., Media i komunikowanie polityczne. Niemcy, Austria, Szwecja, Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 2000.
 • Olędzki J., Komunikowanie w świecie. Narzędzia, teorie, unormowania, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2005.
 • Ossowska M., Socjologia moralności: zarys zagadnień, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.
 • Ossowska M., Wzór demokraty: cnoty i wartości, Daimonion, Lublin 1992.
 • Ossowska M., Wzór obywatela w ustroju demokratycznym, Zarząd Główny TUR, Warszawa 1946.
 • Pańczyk-Pozdziej M., Godomy, rządzymy, rozprawiomy. W 20. edycję konkursu "Po naszymu czyli po śląsku", Księgarnia św. Jacka, Katowice 2013.
 • Peacock A., Report of the Committee on Financing the BBC, HMSO, London 1986.
 • Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 • Pleszczyński J., Etyka dziennikarska i dziennikarstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 • Pleszkun-Olejniczakowa E., Kulturowy przekaz radia [w:] Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 225-242.
 • Płuchowska D., Media (w) komunikacji (społecznej) [w:] Teorie komunikacji i mediów 10. Konstruowanie komunikacji i mediów 2, red. M. Wszołek, Wydawnictwo Libron, Wrocław 2017, s. 31-50.
 • Pokorna-Ignatowicz K., Odpowiedzialna wolność "czwartej władzy" w katolickiej doktrynie medialnej, "Państwo i Społeczeństwo" 2006, t. VI, nr 1, s. 161-177.
 • Polskie media w jednoczącej się Europie: szanse i wyzwania, red. I. Dobosz, B. Zając, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2006.
 • Polskie Radio Katowice 1927-2007, red. H. Grzonka, Polskie Radio, Regionalna Rozgłosnia w Katowicach, Radio Katowice S.A. Katowice 2007.
 • Polskie Radjo - Warszawa 1935, red. W. Kłyszewski, Biuro Prasy i Propagandy Polskiego Radja, Warszawa 1935.
 • Polskość w narracjach medialnych z perspektywy Górnego Śląska, red. A. Pethe, A. Musialik-Chmiel, R. Śpiewak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2019.
 • Polubić dziennikarstwo, red. S. Zakrzewski, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2009.
 • Pomykalski A., Nowoczesne strategie marketingowe. Marketing w praktyce, Wydawnictwo Infor, Warszawa 2001.
 • Porządkowanie wolności. 25 lat Śląska w mediach (na przykładzie województwa śląskiego), red. M. Łuczak, A. Pethe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014.
 • Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001.
 • Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, A. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003.
 • Przyszłość dziennikarstwa radiowego, red. B. Nierenberg, J. Kania, J. Kreft, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 • Radio i gazety. Transformacja polskich mediów regionalnych po 1989 roku, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, B. Nierenberg, J. Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.
 • Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2016.
 • Radioucze(L)ni. Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, red. M. Białek, M. Iwanowska, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Fundacja Warszaw-ski Instytut Bankowości, Warszawa 2018.
 • Rynek audiowizualny w Polsce. Ocena i perspektywy, red. J. Adamowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2003.
 • Sas-Jaworski A., Karlikowy dom. Stanisław Ligoń 1879-1954, Muzeum Historii Kato-wic, Katowice 2010.
 • Schein H.E., Potęga dobrej komunikacji w zespole: o trudnej sztuce pokornego zada-wania pytań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 • Sekuła E.A., Po co Ślązakom potrzebny jest naród. Niebezpieczne związki między auto-nomią i nacjonalizmem, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Skoczek T., Między misją a komercją. Problemy finasowania mediów publicznych w Polsce, Instytut Mediów Regionalnych i Lokalnych, Bochnia-Warszawa 2007.
 • Słownik frazeologiczny języka polskiego, red. S. Skorupka, Wiedza Powszechna, War-szawa 1967.
 • Słownik języka polskiego, t. 4, red. W. Doroszewski, Państwowe Wydawnictwo Nauko-we, Warszawa 1962.
 • Słownik języka polskiego, t. 4, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Warsza-wa 1908.
 • Słownik łacińsko-polski, red. K. Kumaniecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1984.
 • Słownik łacińsko-polski: według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii, oprac. Kazimierz Kumaniecki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1957.
 • Słownik łacińsko-polski: według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii, oprac. K. Kumaniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", Kraków 2006.
 • Słownik wiedzy o mediach, red. E. Chudziński, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa - Bielsko-Biała 2007.
 • Służba publiczna. Stan obecny, wyzwania i oczekiwania, red. M. Stec, S. Płażek, Wol-ters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Sobczak J., Ustawa o radiofonii i telewizji. Komentarz, Kantor Wydawniczy "Zakamy-cze", Kraków 2001.
 • Sokolewicz W., Komentarz do art. 60 Konstytucji RP [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 4, red. L. Garlicki, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005, s. 5-17.
 • Stachowicz-Stanusch A., Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 • Stachyra G., Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 • Stachyra G., Radio. Community. Challenges. Aestetics, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.
 • Studia dziennikarskie. Uwarunkowania teraźniejszości, wyzwania przyszłości, red. S. Gawroński, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2011.
 • Studia nad dziennikarstwem, red. I. Hofman, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin 2011.
 • Szczawiński M., Skrzydła z dźwięku [w:] Polskie Radio Katowice 1927-2007, red. H. Grzonka, Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Katowice 2007, s. 63-68.
 • Szlązakowa A., Radio w szkole. Na lekcjach języka polskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1972.
 • Szynol A., Przyszłość mediów publicznych w Polsce. Najważniejsze wyzwania, problemy i ograniczenia [w:] Media publiczne. System medialny w Polsce - pytania i dezyderaty, red. P. Bielawski, A. Ostrowski, Wydawnictwo "Lena", Wrocław 2010, s. 203-220.
 • Świerczyńska-Głownia W., Działalność programowa telewizji publicznej. Kluczowe determinanty programowania i dystrybucja oferty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017.
 • Taczkowska J., Zawód - dziennikarz. Regulacje prawne wybranych państw europejskich w dobie nowych technologii komunikacyjnych, Wydawnictwo Naukowe "Scriptorium", Poznań-Opole 2011.
 • Taczkowska J., Zawód dziennikarza w Polsce. Między misją a posłannictwem, Wydaw-nictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2013.
 • Teoria, praktyka, etyka. O kształceniu dziennikarzy w Polsce i na świecie, red. A. Sie-wierska-Chmaj, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2005.
 • Toffler A., Trzecia fala, tłum. E. Woydyłło, M. Kłobukowski, wstęp do tłum. W. Osiatyński, Wydawnictwo "Kurpisz", Poznań 2006.
 • Wielopolska-Szymura M., "Radiowy Dom Kultury" - o kulturotwórczej i edukacyjnej roli radia [w:] Radio w cyfrowym świecie. Regionalne rozgłośnie radiowe, red. M. Łyszczarz, M. Sokołowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko- -Mazurskiego, Olsztyn 2016, s. 103-113.
 • Wrzeszcz M., Między misją, rynkiem i polityką. X lat działalności KRRiT, Krajowa Ra-da Radiofonii i Telewizji, Warszawa 2004.
 • Współczesne media: gatunki w mediach. Prace dedykowane profesor Marii Wojtak, t. 2, Gatunki w mediach elektronicznych, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnic-two Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2017.
 • Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie, t. 1-2, red. I. Hofman, D. Kę-pa--Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.
 • Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 • Wstęp [w:] Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, red. B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mateja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, s. 7-13.
 • Zabierowski S., W kręgu Conrada, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 • Zarządzanie marketingowe, red. G. Rosa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2012.
 • Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Na-ukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Zawód dziennikarz. Między misją a profesją, red. B. Brodzińska, M. Jeziński, M. Mate-ja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.
 • Zdyb M., Służba publiczna [w:] Prawość i godność. Księga pamiątkowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Wojciecha Łączkowskiego, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, s. 9-27.
 • Zmierzch profesjonalnego dziennikarstwa?, red. J.W. Adamowski, A. Jupowicz-Ginalska, Wydawnictwo Aspra, Warszawa 2012.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Zych G., Prosta linia rodu Ligoniów, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1978.
 • Adamczewski G., Współczesne media publiczne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, "Media - Kultura - Komunikacja Społeczna" 2006, nr 2, s. 262-281.
 • Bauer Z., "Twój głos w twoim domu": cztery typy tabloidyzacji, "Oblicza Komunikacji" 2010, t. 3, Tabloidyzacja języka i kultury, s. 37-47.
 • Brzozowski S., Konstytucyjna zasada dobra wspólnego, "Państwo i Prawo" 2006, nr 11, s. 17-28.
 • Chudziński E., Misja regionalna radia publicznego, "Studia Medioznawcze" 2006, nr 3(26), s. 49-57.
 • Czerw A., Borkowska A., Praca zawodowa jako obszar realizowania misji społecznej, "Psychologia Społeczna" 2010, t. 4(15), s. 303-315.
 • Czetwertyński S., Możliwości poznawcze prawa Matcalfe'a w określaniu wartości eko-nomicznej sieci komunikacyjnych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2013, nr 305, s. 108-117.
 • Dziekan-Łanucha A., Próby naprawy systemu opłat abonamentowych na rzecz mediów publicznych w Polsce, "Biuletyn Edukacji Medialnej" 2013, nr 2, s. 101-111.
 • Filk Ch., Transdisziplinäre Differenzierung in der Kommunikations- und Medienwissen-schaft - Eine Analyse aus Sicht einer systemischen Wissenschaftsforschung am Beispiel, "Medienphilosophie" 2007, Vol. 3, s. 274-288.
 • Gierula M., Radio publiczne i komercyjne na Śląsku - 15 lat koegzystencji, "Studia Medioznawcze" 2006, nr 3(26), s. 86-96.
 • Jakubowicz K., Strategia państwa w dziedzinie mediów elektronicznych, "Biuletyn Informacyjny KRRiT " 2005, styczeń-maj, s. 8-15.
 • Janowska K., Mucharski P., Requiem dla dziennikarza. Zawód: dziennikarz, "Magazyn Kulturalny Tygodnika Powszechnego" 2001, nr 5/6(54/55).
 • Jędrzejewski S., Media publiczne w świecie konwergencji: regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna, "Studia Medioznawcze" 2014, nr 4, s. 135-144.
 • Jonas A., Co znaczy dziennikarstwo?, "Forum Dziennikarzy" 2012, nr 1, s. 8-9.
 • Kamińska K., Koniec cenzury w PRL (1989-1990), "Studia Medioznawcze" 2014, nr 4, s. 113-131.
 • Kowalski T., Mediamorfoza - rzecz o przyszłości mediów i mediach przyszłości w aspekcie konwergencji, "Studia Medioznawcze" 2001, nr 1(2), s. 21-32.
 • Kreft J., Media a ekonomia uwagi, "Studia Medioznawcze" 2009, nr 38, s. 142-151.
 • Kreft J., Zarządzanie współtworzeniem wartości w mediach - od łańcucha do konstelacji, "Problemy Zarządzania" 2013, vol. 11, nr 4(44), s. 160-171.
 • Krukowska-Miler A., Marketing wartości jako przejaw marketingu 3.0, "Ekonomiczne Problemy Usług" 2011, nr 74, s. 359-372.
 • Kwiatkowski M.J., Ojciec Polskiego Radia, cz. 1, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 1987, nr 26/1, s. 37-58.
 • Kwiatkowski M.J., Ojciec Polskiego Radia, cz. 2, "Kwartalnik Historii Prasy Polskiej" 1987, nr 26/2, s. 99-120.
 • Lemonnier M., Prawo publiczne a prawo prywatne. Uwagi prawnoporównawcze na podstawie prawa francuskiego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 2016, t. C, s. 67-77.
 • Lissowski O., Usługi publiczne i usługi w interesie ogólnym - koncepcja i niektóre problemy instytucjonalne marketyzacyjnej modernizacji świadczenia usług publicznych w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organiza-cja i Zarządzanie" 2017, nr 74, s. 9-27.
 • Lubeńczuk G., Prawo równego dostępu do służby publicznej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska" 2017, vol. LXIV, nr 2, s. 47-60.
 • McCombs M.E., Shaw D.L., The Agenda-setting Function of Mass-media, "Public Opin-ion Quarterly" 1972, Vol. 36, No. 2, s. 176-187.
 • McQuail D., Patrząc wstecz. Refleksje nad badaniami "Użytkowania i Korzyści", "Prze-kazy i Opinie" 1987, nr 3/4, s. 96-118.
 • Meiser A., Roszczenia uniwersalne i kontekst kulturowy - misja i misjologia z perspek-tywy etnologicznej, "Roczniki Kulturoznawcze" 2017, t. VIII, nr 4, s. 45-67.
 • Mielczarek T., Misja czy komercja. Ewolucja programu Telewizji Polskiej S.A., "Zeszy-ty Prasoznawcze" 2013, nr 2/4, s. 461-476.
 • Mrozowski M., Media publiczne. Dziedzictwo przeszłości - perspektywy rozwoju, "Studia Medioznawcze" 2000, nr 1, s. 39-56.
 • Nierenberg B., Prawno-etyczne uwarunkowania zarządzania mediami, "Zeszyty Praso-znawcze" 2014, nr 1, s. 43-54.
 • Ochman A., Zarys koncepcji Habermasowskiej sfery publicznej, "Studia Teologiczno- -Historyczne Śląska Opolskiego" 2015, nr 35, s. 19-45.
 • Ociepka B., Wprowadzenie modelu mediów publicznych w Polsce, "Studia Medioznawcze" 2001, nr 1(2), s. 33-48.
 • Oniszczuk Z., Pojęcie funkcji w badaniach nad społecznym oddziaływaniem prasy, "Zeszyty Prasoznawcze" 1988, nr 2, s. 41-52.
 • Publiczni nadawcy stracą miliony, Dodatek do "Gazety Prawnej" 2018, nr 136.
 • Sasińska-Klas T., Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej, "Zeszyty Prasoznawcze" 2014, nr 2, s. 162-175.
 • Skoczek T., Zasady finansowania mediów publicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2009, nr 783, s. 69-82.
 • Sobiecki G., Koncepcja zarządzania przez wartości, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów" 2015, nr 145, s. 9-32.
 • Sonczyk W., Zawód dziennikarski w kontekście transformacji polskiego systemu medialnego (wybór problematyki), "Studia Medioznawcze" 2001, nr 3, s. 35-45.
 • Stachowiak B., Analiza struktury oferty programowej mediów publicznych - jakość realizacji misji publicznej, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie" 2018, nr 4, s. 219-237.
 • "Studia Medioznawcze" 2006, nr 3(26).
 • Tetelowska I., Analiza zawartości gazet - wstępne studium funkcjonalnej typologii prasy, "Zeszyty Prasoznawcze" 1962, nr 4, s. 3-19.
 • Wielopolska-Szymura M., Radio w polityce, polityka w radiu - formy wykorzystania radia w komunikowaniu politycznym, "Media - Kultura - Komunikacja Społeczna" 2019, nr 15/2, s. 25-40.
 • Wielopolska-Szymura M., Dwójka - radio z kulturą. O kulturotwórczej misji Programu II Polskiego Radia. Ujęcie monograficzne, "Media - Kultura - Komunikacja Spo-łeczna" 2016, nr 12/4, s. 51-67.
 • Wielopolska-Szymura M., Zadania programowe krajowych rozgłośni BBC jako forma realizacji misji publicznej, "Global Media Journal - Polish Edition" 2010, Spring, s. 113-142.
 • Wrzos M., Teologiczne i świeckie znaczenia pojęcia misje w polskich nowych mediach. Ich przeobrażenia w czasie, "Annales Missiologici Posnanienses" 2018, t. 23, s. 77-92.
 • Zdyb M., Standardy służby publicznej, "Annales Universitatis Mariae Curie- -Skłodowska" 2017, vol. LXIV, nr 2, s. 9-27.
 • Badetko A., Magiczna "Czelodka", "Śląsk. Miesięcznik Społeczno-Kulturalny" 2006, nr 8(130), s. 46-50.
 • Bankiet ku czci "Papy Stefana" w Paryżu, "Ilustrowany Kuryer Codzienny" 1931, 18 października, s. 7.
 • Kosowska E., Górny Śląsk - syndrom przechodniego pokoju, "Śląsk. Miesięcznik Spo-łeczno-Kulturalny" 2001, nr 6, s. 58-60.
 • Lekki czołg "Żeleźniok Karlika" wkrótce zacznie pełnić służbę, "Polska Zachodnia" 1939, nr 145, s. 9.
 • 2 miliony 405 tysięcy razy dziękujemy!, Polskie Radio 24, 12 lutego 2009, https:// polskieradio24.pl/9/201/Artykul/166909,2-miliony-405-tysiecy-razy-dziekujemy (dostęp: 5.04.2020).
 • 8,8 procent rynku dla Trójki!, Polskie Radio Trójka, 9 marca 2011, https:// www.polskieradio.pl/9/201/Artykul/324328,88-procent-rynku-dla-Trojki (dostęp: 5.04.2020).
 • Abonament radiowo-telewizyjny, Komunikat, Trybunał Konstytucyjny, https://trybunal. gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/4307-abonament-radiowo-telewizyjny (dostęp: 23.03.2020).
 • About Ofcom, Ofcom, https://www.ofcom.org.uk/about-ofcom (dostęp: 15.03.2020).
 • Art. 21. - [Zadania publicznej radiofonii i telewizji] - Radiofonia i telewizja, Wolters Kluwer, https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/radiofonia-i-telewizja16 795082/art-21 (dostęp: 2.03.2020).
 • Badania słuchalności: Trójka systematycznie w górę, Polskie Radio Trójka, 16 czerwca 2015, https://www.polskieradio.pl/9/201/Artykul/1462327,Badania-sluchalnosci-Trojka -systematycznie-w-gore (dostęp: 5.04.2020).
 • Dziennikarz bardziej poważanym zawodem niż ksiądz, minister i makler. Mniej niż gór-nik, nauczyciel i lekarz, Wirtualne Media, 16 stycznia 2020, https://www. wirtualnemedia.pl/artykul/dziennikarz-bardziej-powazanym-zawodem-niz-ksiadz-minister-i-makler-a-mniej-niz-gornik-nauczyciel-i-lekarz (dostęp: 19.04.2020).
 • Fura M., Cyfrowa rewolucja uratuje tradycyjne media, ale też je zmieni, Forsal, 27 lute-go 2011, https://forsal.pl/artykuly/490814,cyfrowa-przyszlosc-dziennikarstwa-tekst -dzwiek-i-obraz-w-jednym.html (dostęp: 18.10.2020).
 • Gackowski T., Marsz "Obudź się Polsko!" - raport KRRiT, Magazyn Medioznawcy. Istota Komunikacji, http://www.medioznawca.com/archiwum/16-aktualnosci/29-marsz-obudz-sie-polsko-raport-krrit (dostęp: 1.12.2019).
 • Gawlikowski K., Konfucjański model państwa w Chinach, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2009, https://www.swps.pl/images/stories/dokumenty/ccaw/ gawlikowski/06%20Panstwo%20konfucjanskie%20-%20ISP.pdf (dostęp: 10.05.2020).
 • Godzic W., Drzał-Sierocka A., Sytuacja polskich mediów w latach 1989-2008, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.kongreskultury.pl/library/File/ RaportMedia/media_audio_w.pelna(1).pdf (dostęp: 18.10.2020).
 • Inspirowanie społeczeństwa. Deklaracja kluczowych wartości mediów publicznych - tłumaczenie polskie, Polskie Radio, https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/631 602 (dostęp: 4.03.2020).
 • Iwanowska M., "Procesy tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów". III ogólnopolska konferencja naukowa "Współczesny polski system medialny", Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce, 3 grudnia 2015, https://www.google.com/search? q=Procesy+tabloidyzacji+i+komodyfikacji+polskich+medi%C3%B3w+III+og%C3%B3lnopolska&oq=Procesy+tabloidyzacji+i+komodyfikacji+polskich+medi%C3%B3w+III+og%C3%B3lnopolska+&aqs=chrome..69i57.2631j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (dostęp: 10.04.2020).
 • Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy Św., Opoka, Koszalin 1 czerwca 1991, https:// opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/03koszalin_02061991.html (dostęp: 2.04.2020).
 • Juliusz Braun: "Szkoła z RVP" - gdzie byli doświadczeni redaktorzy?, Rzeczpospolita, 4 kwietnia 2020, https://www.rp.pl/Edukacja/200409677-Juliusz-Braun-Szkola-z-TVP---gdzie-byli-doswiadczeni-redaktorzy.html (dostęp: 15.04.2020).
 • Jurczyk J., Krótka historia radia, Radio.org.pl, 3 września 2020, https://radio.org.pl/ krotka-historia-radia/ (dostęp: 9.11.2020).
 • Katalog, Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/katalog;2563160.html (dostęp: 2.02.2020).
 • Klauzula sumienia: wolność religijna a dyskryminacja. Sesja 14 III KPO, Rzecznik Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/panel/sesja-14KPO-klauzula-sumienia (dostęp: 25.03.2020).
 • Klusek D., Młodzież pracuje nad powstaniem słuchowiska o Stefanie Żeromskim, Radio Kielce, 24 lipca 2019, http://www.radio.kielce.pl/pl/post-88948 (dostęp: 2.01.2020).
 • Królowa niemieckiej demoskopii nie żyje, DW, 26 marca 2010, https://www.dw.com /pl/kr%C3%B3lowa-niemieckiej-demoskopii-nie-%C5%BCyje/a-5401934 (do-stęp: 4.05.2020).
 • Krótka historia radia, Radiokomunikacja i łączność, 8 stycznia 2016, http://ostol.pl/ artykuly/krotka-historia-radia (dostęp: 18.10.2020).
 • KRRiT dokonała podziału rekompensaty dla mediów publicznych, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 12 marca 2020, http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news, 2943,krrit-dokonala-podzialu-rekompensaty-dla-mediow-publicznych.html (do-stęp: 4.05.2020).
 • Kucharski S., Igor Janke: Po 20 latach odchodzę z dziennikarstwa, Wyborcza.pl, 18 kwietnia 2013, https://wyborcza.pl/1,75398,13762314,Igor_Janke__po_20_latach_ odchodze_z_dziennikarstwa.html (dostęp: 9.11.2020).
 • Kwiatkowski Józef Maciej, Encyklopedia PWN, https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/ Kwiatkowski-Maciej-Jozef;3929683.html (dostep: 20.10.2020).
 • Kwiatkowski M.J., Michał Rękas. 1895-09-28 - 1964-02-15, Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/michal-rekas (dostęp: 18.10.2020).
 • Łucyków S., Poloniści za mikrofonem Radia RMS FM i w Cricotece, Państwowa Wyż-sza Szkoła Zawodowa w Tarnowie, 6 grudnia 2019, https://pwsztar.edu.pl/ polonisci-za-mikrofonem-radia-rmf-fm-i-w-cricotece/ (dostęp: 1.03.2020).
 • Matlacz A., Ustawa, która wzmocni Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, z podpisem prezydenta, Prawo, 13 sierpnia 2018, https://www.prawo.pl/samorzad/zmiany- w-ustawie-o-radiofonii-i-telewizji-od-1-stycznia-2019-roku,294794.html (dostęp: 16.10.2020).
 • Media, Synonimy, https://www.synonimy.pl/synonim/media/ (dostęp: 19.02.2020).
 • Misja, Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/szukaj/misja.html (dostęp: 11.10.2020).
 • Misja, Synonim, https://synonim.net/synonim/misja (dostęp: 11.10.2020).
 • Misja i wartości, Microsoft, https://news.microsoft.com/pl-pl/mission/ (dostęp: 10.02.2020).
 • Misja i wizja, Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Misja_i_wizja (dostęp: 21.10.2020).
 • Murawska-Najmiec E., Informacja o sposobie określania zadań programowych na-dawców publicznych oraz o sposobach ich finansowania i rozliczania/kontroli na podstawie wybranych przykładów nadawców telewizyjnych, Analiza Biura KRRiT, nr 8, lipiec 2004, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/analiza 2004_08.pdf (dostęp: 30.03.2020).
 • Murawska-Najmiec E., Organizacje międzynarodowe: edukacja medialna w polityce Unii Europejskiej i UNESCO, https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/ 2012/01/Cyfrowa-Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-rozdzia%C5%82-06.pdf (dostęp: 30.11.2020).
 • My som stond, książka do czytania i do słuchania, oprac. A. Stefański, A. Sekudewicz, A. Dudzińska, A. Musialik, J. Kurkowski, Dokument elektroniczny, Polskie Radio Katowice, Katowice 2008.
 • O projekcie Telemetria Polska, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www. krrit.gov.pl/krrit/telemetria-polska/o-projekcie/ (dostęp: 10.02.2020).
 • Oddziały, RMF FM, https://30lat.rmf.fm/tiki-index.php?page=Oddzia%C5%82y (do-stęp: 2.03.2020).
 • Osińska A., Historia radia, Reporterzy.info. Media i dziennikarstwo, 29 listopada 2001, https://reporterzy.info/4,historia_radia.html (dostęp: 18.10.2020).
 • Podcasty Radia Katowice, Radio Katowice, https://podcasty.radio.katowice.pl/ (dostęp: 18.10.2020).
 • Polska numerem 1 w niepłaceniu abonamentu, Wiadomości. Gazeta Prawna, 4 stycznia 2012, https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/581564,polska-numerem-1-w-nieplaceniu-abonamentu.html (dostęp: 1.04.2020).
 • Prezes Polskiego Radia: historia radia to ciągła ewolucja przekazywanych informacji, Polskie Radio 24, 22 maja 2015, https://polskieradio24.pl/5/3/Artykul/1447377 (dostęp: 4.03.2020).
 • Public, Słownik Online, PONS, https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/angielski-polski/public (dostęp: 30.03.2020).
 • Publiczny, Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/publiczny;2573013. html (dostęp: 4.04.2020).
 • Pytania i odpowiedzi, Dyrektywa medialna, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http:// www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/unia-europejska/dyrektywa-medialna/pytania- i-odpowiedzi/ (dostęp: 20.03.2020).
 • Radio: The Resilient Medium, Papers from the III Conference of the ECREA, http:// eprints.bournemouth.ac.uk/23272/7/Radio%20The%20Resilient%20Medium%20-%20paperback%20final.pdf (dostęp: 19.10.2020).
 • Reinhart Koselleck, Biografie niemieckie i inne, http://www.biografie-niemieckie.pl/ k/7551-Koselleck-Reinhart.html (dostęp: 19.02.2020).
 • Roczne sprawozdanie Zarządu Polskiego Radia S.A. z wykorzystania wpływów z opłat abonamentowych na realizacje misji publicznej w 2014 roku, https://docplayer. pl/20368435-Roczne-sprawozdanie-zarzadu-polskiego-radia-s-a-z-wykorzystania-wplywow-z-oplat-abonamentowych-na-realizacje-misji-publicznej-w-2014-roku. html (dostęp: 15.10.2020).
 • Selva M., Miękka siła i telewizja, Polityka Medialna, European Journalism Observatory, 31 stycznia 2014, https://pl.ejo-online.eu/polityka-medialna/miekka-sila-telewizja (dostęp: 3.10.2020).
 • Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 15.10.2020).
 • Sprawozdanie Zarządu Radia Lublin S.A. ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na realizację zadań wymienionych w art. 21, ust. 1a Ustawy o radiofonii i telewizji w okresie od 01.01 do 31.12.2016 r., https://fs.siteor.com/radiolublin/files/ Downlo-ads/20170310103218/Sprawozdanie_Zarz%C4%85du_cz%C4%99%C5%9 B%C4%87_opisowa_-_wykorzystanie_%C5%9Brodk%C3%B3w_za_2015_r.. pdf?1489143444 (dostęp: 4.05.2020).
 • Subbotko D., TVP. Raport z misji, Wyborcza.pl, 10 października 2011, https://wyborcza. pl/1,75410,10438263,TVP__Raport_z_misji.html (dostęp: 2.02.2020).
 • Szewczyk Ł., Maleje zaufanie Polaków do dziennikarzy, piłkarzy i polityków (raport), Media2, 18 kwietnia 2013, http://media2.pl/badania/102115-Maleje-zaufanie-Polakow-do-dziennikarzy-pilkarzy-i-politykow-raport.html (dostęp: 15.10.2020).
 • Teatr Telewizji musi kosztować, e-Teatr, 30 czerwca 2011, http://www.e-teatr.pl/pl/ artykuly/120184,druk.html (dostęp: 15.02.2020).
 • Tusk o abonamencie RTV: Przestarzały i dokuczliwy dla ludzi. Będzie likwidacja?, Prawo. Gazeta Prawna, 25 czerwca 2012, https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ 627707,tusk-o-abonamencie-rtv-przestarzaly-i-dokuczliwy-dla-ludzi-bedzie-likwidacja.html (dostęp: 1.03.2020).
 • Tusk przeciw abonamentowi RTV, Money, 2 marca 2008, https://www.money.pl/ gospodarka/polityka/artykul/tusk;przeciw;abonamentowi;rtv,12,0,325388.html (dostęp: 10.02.2020).
 • Tusk: Zniesiemy abonament RTV dla emerytów, Puls Biznesu, 1 marca 2008, https:// www.pb.pl/tusk-zniesiemy-abonament-rtv-dla-emerytow-416384 (dostęp: 10.02.2020).
 • Udział w rynku, Encyklopedia zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Udzia%C5% 82_w_rynku (dostęp: 21.10.2020).
 • Ustawa o abonamencie. Sejmowa komisja za rekompensatami dla TVP i Polskiego Ra-dia, Media. Gazeta Prawna, 8 stycznia 2020, https://serwisy.gazetaprawna.pl/ media/artykuly/1447631,abonament-rtv-rekompensaty-media-publiczne.html (dostęp: 1.03.2020).
 • Who Was David Sarnoff?, Hagley, https://www.hagley.org/who-was-david-sarnoff (dostęp: 2.02.2020).
 • Witold Włodzimierz Kasperowicz, Radioelektronicy polscy, http://sp2put.pl/radio elektronicy/kasperowicz_w.htm (dostęp: 11.08.2020).
 • XXIXth Report on Competition Policy 1999, European Commission, Brussels-Luxembourg 2000, https://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/ 1999/en.pdf (dostęp: 20.03.2020).
 • Zjawisko dezinformacji w dobie rewolucji cyfrowej. Państwo. Społeczeństwo. Polityka. Biznes, NASK - Państwowy Instytut Badawczy, wrzesień 2019, https:// cyberpolicy.nask.pl/raport-zjawisko-dezinformacji-w-dobie-rewolucji-cyfrowej-panstwo-spoleczenstwo-polityka-biznes/ (dostęp: 18.10.2020).
 • Dodatkowe wyjaśnienie do Sprawozdania KRRiT z działalności w 2012 roku, http:// www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/sprawozdania/2012/dodatkowe-wyjasnienie-do-sprawozdania-z-dzialalnosci-krrit-w-2012-r-.pdf (dostęp: 11.03.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2006 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2007, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2007/krrit_info_2007.pdf (dostęp: 7.02.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2008, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2008/spr_2008.pdf (dostęp: 7.02.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2009, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2009/informacja_za_2008.pdf (do-stęp: 20.03.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2010, http://www.krrit.gov.pl/Data/ Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2010/informacja_krrit_za_2009r_2.pdf (dostęp: 25.03.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2011, http://www.krrit.gov.pl/Data /Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2011/informacja_2011_2.pdf (dostęp: 25.03. 2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2012, https://www.krrit.gov.pl/ Da-ta/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2012/informacja_krrit_03_2012.pdf (dostęp: 24.03.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2012 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2013, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2013/informacja_krrit_2013.pdf (dostęp: 29.03.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2014 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2015, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/sprawozdania/informacja-www.pdf (do-stęp: 29.03.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 31 marca 2016, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/spr-info-krrit-2015/sprawozdanie--krrit-z-dzialalnosci-w-2015-r..pdf (dostęp: 4.03.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2017, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2016/informacja-krrit-2016.pdf (dostęp: 1.03.2020).
 • Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2017 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2018, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2017/informacja_26_03-iii-korekta.pdf (dostęp: 1.03.2020).
 • Media publiczne. Aneks do sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2013, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2013/ aneks_2013.pdf (dostęp: 10.03.2020).
 • PR S.A., program ogólnopolski, Program PIERWSZY - Jedynka. Plan programowy na 2017 r., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/ _public/Portals/0/konsultacje/2016/plany-finansowo-programowe/polskie-radio-pr1.pdf (dostęp: 11.08.2020).
 • Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/regulacje-prawne/polska/radiofonia-i-telewizja-publiczna/rozporzadzenie_2012_12_06.pdf (dostęp: 30.11.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2005 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/ sprawozdania/spr2006/spr_2006.pdf (dostęp: 20.10.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2006 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2007, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2007/krrit_spraw_2007.pdf (dostęp: 20.10.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2008, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2008/spr_2008.pdf (dostęp: 4.05.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2009, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2009/sprawozdanie_za_2008.pdf (dostęp: 19.10.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2010, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2010/sprawozdanie_krrit_za_2009r _2.pdf (dostęp: 4.05.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2011, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2010/sprawozdanie_krrit_za_2009r _2.pdf (dostęp: 17.10.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2012, https://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2012/sprawozdanie_krrit_03_2012. pdf (dostęp: 21.03.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2012 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2013, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr2013/sprawozdanie_krrit_2013.pdf (dostęp: 24.10.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2014, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/sprawozdanie.pdf (dostęp: 12.04.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2014 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 31 marca 2015, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/sprawozdania/sprawozdanie-www.pdf (dostęp: 14.04.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 31 marca 2016, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/komunikaty/spr-info-krrit-2015/sprawozdanie--krrit-z-dzialalnosci-w-2015-r..pdf (dostęp: 4.04.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa 31 marca 2017, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2016/sprawozdanie-krrit-2016.pdf (dostęp: 30.11.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w roku 2017, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa marzec 2018, http://www.krrit.gov.pl/ Data/Files/_public/Portals/0/sprawozdania/spr-i-inf-2017/sprawozdanie_26_03.pdf (dostęp: 10.02.2020).
 • Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa, marzec 1994, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/ _public/Portals/0/sprawozdania/spr1994/spr1994.pdf (dostęp: 10.02.2020).
 • Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 10 czerwca 2008 roku i w sprawie potrzeby upowszechniania wiedzy z zakresu edukacji medialnej 2007/65/WE Par-lamentu Europejskiego, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/edukacja/st_080 610.pdf (dostęp: 30.11.2020).
 • Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie potrzeby upowszechnienia wiedzy z zakresu edukacji medialnej z dnia 10 czerwca 2008 roku, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/edukacja/st_ 080610.pdf (dostęp: 27.11.2020).
 • Stanowisko KRRiT w sprawie unifikacji programowej, Krajowa Rada Radiofonii i Te-lewizji, 12 marca 2014, http://www.krrit.gov.pl/krrit/aktualnosci/news,1475,stanowisko -krrit-w-sprawie-unifikacji-programowej.html (dostęp: 1.02.2020).
 • Strategia Państwa Polskiego w dziedzinie mediów elektronicznych na lata 2005-2020, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Warszawa sierpień 2005, http://www.krrit. gov.pl/Data/Files/_public/pliki/publikacje/strategie/strategia_050826.pdf (dostęp: 20.10.2020).
 • TVP S.A., TVP Regionalna - Oddział terenowy KATOWICE - Plan programowy na 2016 r., Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/ _public/Portals/0/konsultacje/2015/plany-finansowe-2015/tvp-katowice-plan--2016. pdf (dostęp: 18.10.2020).
 • Dyrektywa 2007/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 roku zmieniająca Dyrektywę Rady 89/552/EWG w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wykonywania telewizyjnej działalności transmisyjnej, L 332/27, http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/dyrektywa/5/dir0765-pol.pdf (dostęp: 15.10.2020).
 • Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 roku zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/ELI/?eliuri=eli:dir:2007:66:oj (do-stęp: 28.11.2020).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 roku, przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 roku, podpisana przez Prezyden-a Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 roku, Dz.U. z 1997 roku, nr 78, poz. 483 ze zm., http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU199 70780483 (dostęp: 17.10.2020).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2004 roku, nr 253, poz. 2531, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id =WDU20042532531 (dostęp: 24.11.2020).
 • Odpowiedź Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego - z upoważnienia Ministra - na interpelację nr 7421 w sprawie odebrania częstotliwości nadawania Programowi Drugiemu Polskiego Radia, http://orka2.sejm.gov. pl/IZ5.nsf/main/13914818 (dostęp: 20.10.2020).
 • Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.Urz.UE, C326/49, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012 E/TXT&from=GA (dostęp: 10.05.2019).
 • Ustawa z 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, Dz.U. z 1984 roku, nr 5, poz. 24, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19840050024 (dostęp: 17.10.2020).
 • Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o likwidacji Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch", Dz.U. z 1990 roku, nr 21, poz. 125, http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19900210125 (dostęp: 10.03.2020).
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 1990 roku o uchyleniu Ustawy o kontroli publikacji i wido-wisk, zniesieniu organów tej kontroli oraz o zmianie Ustawy - Prawo prasowe, Dz.U. z 1990 roku, nr 29, poz. 173, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc Details.xsp?id=WDU19900290173 (dostęp: 10.03.2020).
 • Ustawa z dnia 15 października 1992 roku o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-skiej, Dz.U. z 1993 roku, nr 7, poz. 33, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/Doc Details.xsp?id=WDU19930070033 (dostęp: 1.03.2020).
 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 1993 roku, nr 7, poz. 34, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19930070034 (do-stęp: 10.03.2020).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, Dz.U. z 1997 roku, nr 137, poz. 926, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971370926 (dostęp: 9.11.2020).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU 20041731807 (dostęp: 15.10.2020).
 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych, Dz.U. z 2005 roku, nr 85, poz. 728, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050 850728 (dostęp: 20.10.2020).
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 roku o zmianie Ustawy o radiofonii i telewizji, Dz.U. z 2007 roku, nr 61, poz. 411, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp? id=WDU20070610411 (dostęp: 10.03.2020).
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o zmianie Ustawy o radiofonii i telewizji oraz Usta-wy o opłatach abonamentowych, Dz.U. z 2010 roku, nr 152, poz. 1023, http:// prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101521023 (dostęp: 10.08.2020).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie Ustawy o radiofonii i telewizji oraz Ustawy o opłatach abonamentowych, Dz.U. z 2018 roku, poz. 1717, http://prawo.sejm. gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001717 (dostęp: 2.04.2020).
 • Uzupełnienie Narodowej Strategii Rozwoju Kultury (2004-2020), Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, http://www.mkidn.gov.pl/media/docs/2019/20190617 _Narodowa_Strategia_Rozwoju_Kultury_2004-2020_-_uzupelnienie_(2005).pdf (dostęp: 15.10.2020).
 • Zalecenie CM/Rec (2007)3 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie misji mediów publicznych w społeczeństwie informacyjnym, http://www.krrit.gov.pl/regulacje-prawne/rada-europy/ (dostęp: 15.10.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610009

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.