PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 3(88) | 69--76
Tytuł artykułu

Ustalenie liczby udziałów w spółdzielni rolników (spółdzielni energetycznej)

Warianty tytułu
Determination of the Number of Shares in a Farmers' Cooperative
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia nową instytucję prawną w prawie spółdzielczym, jaką stanowi ustalenie liczby udziałów. Instytucja ta funkcjonuje w spółdzielniach rolników oraz w spółdzielni energetycznej. Jej obowiązywanie wiąże się ze szczególnym charakterem prawnym udziałów w tych spółdzielniach, który wyraża się w możliwości ich zbycia. Uchwała walnego zgromadzenia spółdzielni o ustaleniu liczby udziałów stanowi zdarzenie prawne, skutkujące zbyciem udziału w spółdzielni rolników lub w spółdzielni energetycznej. Podstawę określenia przysługującej członkom liczby udziałów stanowi stosunek zbytych przez członka do nabytych przez spółdzielnię od wszystkich członków produktów lub grup produktów, czy też energii elektrycznej, ciepła lub biogazu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a new legal institution in cooperative law, which is the determination of the number of shares. This institution applies to farmers' cooperatives and an energy cooperative. Its application is related to the specific legal nature of the shares in these cooperatives, which is expressed in the possibility of their sale. The resolution of the general meeting of the cooperative to determine the number of shares is a legal event resulting in the sale of a share in a farmers' cooperative or an energy cooperative. The basis for determining the number of shares that members are entitled to is the ratio of sold by the member and acquired by the cooperative products or groups of products, or electricity, heat or biogas.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
69--76
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Bąkowski, Tomasz. "Cooperatives as Entities Performing Public Tasks with Particular Emphasis on Social and Energy Cooperatives". Prawo i Więź, nr 3 (2019): 20-28. https://doi.org/10.36128/priw.vi3.
 • Bierecki, Dominik. Spółdzielnia europejska w świetle prawa polskiego. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie, 2017.
 • Bierecki, Dominik. "Uwagi w sprawie rozporządzenia udziałem w przedmiocie należącym do spadku". Rejent, nr 8 (2017): 9-32.
 • Bierecki, Dominik. "Zbycie udziału w spółdzielni rolników". Pieniądze i Więź, nr 1 (2019): 80-94.
 • Bierzanek, Remigiusz. Prawo spółdzielcze w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
 • Cioch, Henryk, Zarys prawa spółdzielczego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2007.
 • Fici, Antonio. "An Introduction to Cooperative Law". W International Handbook of Cooperative Law, red. Dante Cracogna, Antonio Fici i Hagen Henrÿ: 3-62. Berlin-Heidelberg: Springer, 2013.
 • Gandor, Karol. Prawa podmiotowe tymczasowe (ekspektatywy). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 • Gersdorf, Mirosław i Jerzy Ignatowicz. Prawo spółdzielcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1985.
 • Gersdorf, Mirosław i Jerzy Ignatowicz. Ustawa o spółdzielniach i ich związkach. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1963.
 • Gwiazdomorski, Jan. "Dwa problemy z zakresu wspólności spadkowej". Państwo i Prawo, nr 3 (1977): 135-140.
 • Herbet, Andrzej, Szymon Pawłowski i Piotr Zakrzewski. Spółdzielcze kasy oszczędnościowo- -kredytowe. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck: 2014.
 • Jędrejek, Grzegorz. Wykładnia przepisów prawa cywilnego. Warszawa: Wolters Kluwer, 2020.
 • Nowacki, Józef, "»Odpowiednie« stosowanie przepisów prawa". Państwo i Prawo, nr 3 (1964): 367-376.
 • Piątowski, Józef Stanisław. Prawo spadkowe. Zarys wykładu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Pietrzykowski, Krzysztof. Prawo spółdzielcze. Ujednolicone teksty ustaw. Orzeczenia Sądu Najwyższego. Zielona Góra: Wydawnictwo Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., 1995.
 • Pietrzykowski, Krzysztof, "Spółdzielnia a spółka handlowa". Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 6 (1991): 65-73.
 • Pietrzykowski, Krzysztof. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz. Warszawa: C. H. Beck, 2013.
 • Stecki, Leopold. Prawo spółdzielcze. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
 • Stefaniak, Krzysztof. Prawo spółdzielcze. Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2014.
 • Suchoń, Aneta. Prawna koncepcja spółdzielni rolniczych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016.
 • Suchoń, Aneta. "Spółdzielnie rolnicze a czynności notarialne - wybrane zagadnienia prawne". Rejent, nr 12 (2018): 46-67.
 • Suchoń, Aneta. "Z prawnej problematyki spółdzielni rolniczych - uwagi historyczne oraz de lege lata". W Prawo prywatne w służbie społeczeństwu. Księga poświęcona pamięci Profesora Adama Jedlińskiego, red. Piotr Zakrzewski i Dominik Bierecki, 293-311. Sopot: Wydawnictwo Spółdzielczego Instytutu Naukowego w Sopocie, 2019.
 • Zakrzewski, Piotr. "Cel spółdzielni". Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 1 (2005): 49-92.
 • Zakrzewski, Piotr. Majątek spółdzielni. Warszawa: Wolters Kluwer, 2003.
 • Zakrzewski, Piotr. "Pojęcie udziału w polskim i obcym prawie spółdzielczym". Studia Prawnicze, nr 2 (2006): 135-149.
 • Zakrzewski, Piotr. "Udział w spółdzielni - glosa - II CK 426/03". Monitor Prawniczy, nr 11 (2006): 608.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610019

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.