PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 36 | 57--68
Tytuł artykułu

Ocena sprawności działania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w latach 2015 - 2019 w Polsce.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation of the Efficiency of the Police in Ensuring Public Safety in Poland between 2015 and 2019.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Policja w Polsce jest formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W interesie społecznym leży sprawna Policja. Miarą utylitarną sprawności działania tej instytucji jest w wymiarze uniwersalnym jej skuteczność w ograniczaniu przestępczości, w tym szczególnie społecznie uciążliwej, oraz wykrywalność sprawców czynów zabronionych. Badając sprawność działania polskiej Policji, dokonano analizy skuteczności jej działań w latach 2015 - 2019. (abstrakt oryginalny)
EN
The Police in Poland is a formation serving society and responsible for ensuring public safety. Efficient Police Forces are in the public interest. The useful measure of the efficiency of the institution's operation is, in a universal dimension, its effectiveness in limiting crime, including particularly socially burdensome crime, and the detection of perpetrators of prohibited acts. The examination of the efficiency of the Polish Police Forces enabled the author to analyse the effectiveness of their activities performed in the period between 2015 and 2019. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • Babiński A., W poszukiwaniu definicji bezpieczeństwa publicznego, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" 2020, nr 35 (2).
 • Błaś A., Boć J., Jeżewski J., Administracja publiczna, Kolonia Limited, Poznań 2002.
 • Encyklopedia organizacji i zarządzania, red. L. Pasieczny, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981.
 • Falecki J., Czupryński A., Zboina J. i inni, Ochrona przeciwpożarowa a bezpieczeństwo państwa, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów 2014.
 • Gwardyński R., Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 2019.
 • Gwardyński R., Safety in Praxeological Approach [w:] Security - Threats, Law and Organization. Schriften zu Mittel- Und Osteuropa in der Europäischen Integration. Band 24, red. B. Wiśniewski, G. G. Sander, P. Kobes, Verlag Dr. Kovač, Hamburg 2019.
 • Gwardyński R., System bezpieczeństwa państwa w ujęciu prakseologicznym, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" 2019, nr 33 (4).
 • https://statystyka.policja.pl.
 • Justyński K., Racjonalizacja działań Policji w warunkach zagrożeń i zdarzeń nadzwyczajnych, Akademia Wojsk Lądowych, Wrocław 2019.
 • Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Książka i Wiedza, Warszawa 1971.
 • Lubiewski P., Bezpieczeństwo państwa - reminiscencje, "Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy" 2020, nr 34 (1).
 • Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2019 r. Stan w dniu 31 XII, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2020.
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360).
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej (Dz. U. 2020 poz. 1220).
 • Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
 • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2014 r, BBN, Warszawa 2014.
 • Ścibiorek Z., Wiśniewski B., Kuc R.B., Dawidczyk A., Bezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki, Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • Wiśniewski B., Gwardyński R., Współdziałanie i koordynacja działań drogą do poprawy efektywności działań Policji, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" 2017, nr 1, tom I, Kielce.
 • Wiśniewski B., Kowalski R., Kozioł J., Szyłkowska M., Bezpieczeństwo procesów decyzyjnych, Wydawnictwo TUM Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław 2018.
 • Wiśniewski B., Przygotowanie obronne resortu spraw wewnętrznych, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2014.
 • Wiśniewski B., System bezpieczeństwa państwa. Konteksty teoretyczne i praktyczne, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno 2013.
 • Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa 1972.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.