PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study aims to classify port cities in Poland in terms of the development of their industrial functions and those in their immediate surroundings. Industrial plants currently operating in the vicinity of seaports were identified in the area where the port and its industrial districts have developed. Data on the volume of transhipments in individual ports, the number of manufacturing entities in gminas, including ports themselves, and on employment in industry in powiats where seaports are located, were used. The research includes both the industry directly related to the maritime economy, including shipbuilding and fish processing, as well as industrial enterprises located there for economic reasons following classical location theories. Seaports in Poland, due to the level of industrial development, can be divided into four groups: with a developed and diverse industry (Gdańsk and Szczecin), with one sector dominating (Gdynia, Police, Elbląg), with a small shipbuilding industry and factories operating for the needs of fisheries (Świnoujście, Kołobrzeg, Władysławowo, Ustka, Łeba), without any developed industry (others).(original abstract)
Twórcy
 • University of Szczecin
Bibliografia
 • Adrjanowska, E. (1977). Morze jako czynnik lokalizacji przemysłu. Zeszyty Naukowe Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego. Geografia, 7.
 • Andruszkiewicz, W. (1984). Porty i żegluga. In: B. Augustowski (ed.), Pobrzeże Pomorskie. Wrocław; Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 449-479.
 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny [Baltic Sea & Space Cluster]. (2020, April, 29). Retrieved from: https://balticcluster.pl/?page_id=90
 • BDL GUS. (2019, October). Available from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • Bernacki, D. (2010). Zmiany strukturalne w polskiej gospodarce morskiej. In: H. Klimek, J. Dąbrowski (eds.), Kierunki rozwoju polskiego transportu morskiego - programy i rzeczywistość. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 33-50.
 • Bird, J. (1973). Centrality and Cities. London; Henley; and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1-23.
 • Bocheński, T. (2019). Przemysł w portach morskich regionu Morza Bałtyckiego [Industry in Seaports in the Baltic See Region]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Society], 33(4), 80-94. doi: 10.24917/20801653.334.5
 • Bocheński, T., Palmowski, T. (2015). Polskie porty morskie i rola kolei w ich obsłudze na przełomie XX i XXI wieku. Gdańsk; Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
 • Boulos, J. (2016). Sustainable Development of Coastal Cities-Proposal of a Modelling Framework to Achieve Sustainable City-Port Connectivity. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 216, 974-985. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.12.094
 • Czapliński, P. (2011). Funkcjonowanie przemysłu przetwórstwa rybnego w Polsce w okresie kryzysu gospodarczego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 17, 114-128.
 • Czapliński, P. (2015). Przemysł offshore w Polsce - próba definicji, stan i możliwości rozwoju [Offshore industry in Poland - attempt to define, state and possibilities of development]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 29(4), 103-111. https://doi:org/10.24917/2998
 • Czapliński, P. (2018). Przemiany w polskim przemyśle przetwórstwa rybnego [Changes in Polish Fish Processing Industry]. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 32(2), 60-72. doi: 10.24917/20801653.322.4
 • Czepczyński, M. (2001). Przemiany zagospodarowania terenów portowo-przemysłowych aglomeracji Trójmiasta. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 3, 93-97.
 • Dajczak, K. (2008). Przemysł stoczniowy w Polsce i na świecie. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 10, 123-129.
 • Dimitrov, R. (2017, March 28). 167-tonowa turbina przypłynęła do Elektrowni Opole. Strefa Biznesu. Retrieved from: http://www.nto.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/ a/167tonowa-turbina-przyplynela-do-elektrowni-opole,11927081/
 • Dolecki, L. (2016, March 16). Port Police ze stabilnym wynikiem przeładunków w 2015 roku. Rynek Infrastruktury. Retrieved from: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/port-police-ze-stabilnym-wynikiem-przeladunkow-w-2015-roku-53181.html
 • Dutkowski, M. (1983). Polaryzacja przestrzeni miejskiej aglomeracji gdańskiej. Maszynopis rozprawy doktorskiej. Gdynia: Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dutkowski, M. (2017). Miasta nadmorskie wobec kryzysów gospodarki morskiej - odporne, kruche czy antykruche? In: R. Anisiewicz, M. Połom, M. Tarkowski (eds.), Rozwój regionalny i lokalny w perspektywie geograficznej. Gdańsk; Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 23-48.
 • EcoGenerator - podstawowe informacje. (2013, July 10). Retrieved from: http://ecogenerator.eu/ ecogenerator/podstawowe-informacje.html
 • Fosfory Sp. z o.o. (2018, October). Historia firmy. Retrieved from: https://www.fosfory.pl/historia. html
 • Geoportal. (2019, October 30). Retrieved from: https://geoportal360.pl/map/
 • Google Maps. (2019, October 30). Retrieved from: https://www.google.com/maps/
 • Gryf. (2018, October 5). 19 kwietnia 1957 r. - 19 kwietnia 2017 r. 60 lat tradycji Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich. Retrieved from: http://chlodniagryf.pl/60-lat-gryfa/
 • Grzelakowski, A.S. (2017). Porty morskie jako przedmiot badań w naukach ekonomicznych. Problemy Transportu i Logistyki, 1, 161-169. doi: 10.18276/ptl.2017.37-26
 • Hoyle, B.S. (1998). Cities and ports. Concepts and issues. Journal of Vegueta, 3, 263-278.
 • Informator gospodarki morskiej. (2019 October 10). Namiary na Morze i handel. Retrieved from: http://www.namiary.pl/e-informator/
 • Jamroż, M. (2013, June 17). Historia gdańskiego Lotosu. Gazeta Wyborcza, dod.
 • Kapusta, F. (2014). Ryby i ich przetwórstwo w Polsce na początku XXI wieku. Nauki Inżynierskie i Technologie, 1, 59-71. doi: 10.15611/nit.2014.1.04
 • Karnicki, Z. (2012). A mnie jest żal. Wiadomości Rybackie, 1/2, 11-12.
 • Kieliszewska, M. (2016). Charakterystyka przetwórstwa rybnego w Polsce w latach 2006-2014 na podstawie kwestionariuszy statystycznych RRW-20. In: I. Psuty (ed.), 95-lecie Morskiego Instytutu Rybackiego: aktualne tematy badań naukowych (Vol. 3). Produkty i przetwórstwo rybne. Gdynia: Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy, 7-18.
 • Klaster Morski Pomorza Zachodniego. (2020, April 29). Retrieved from: http://klastermorski. com/?page_id=43
 • Kontrakt na budowę Polimerów Police podpisany. (2019, May 11). Wirtualny Nowy Przemysł. Retrieved from: https://www.wnp.pl/chemia/kontrakt-na-budowe-polimerow-police-podpisany,345372.html
 • Koselnik, B. (1960). Niektóre problemy industrializacji polskich portów morskich. Przegląd Zachodniopomorski, 4-5, 48-51.
 • Krajowy Rejestr Sądowy. (2019, October 28). Retrieved from: http://www.krs-online.com.pl
 • Łangowski, R. (1982). Uprzemysłowienie aglomeracji szczecińskiej. In: A. Piskozub (ed.), Przemysł w aglomeracjach portowych Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 92.
 • Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Gdańsku. (2016). Funkcjonowanie centrów pierwszej sprzedaży ryb. Informacja o wynikach kontroli, No 196/2016/P/16/062/LGD.
 • Norcliffe, G., Basset, K., Hoare, T. (1996). The emergence of postmodernism on the urban waterfront. Geographical perspectives on changing relationships. Journal of Transport Geography, 4(2), 123-134.
 • Pakos, P. (2015, January 9). Szczecin pachnie czekoladą. Poznaj historię słodkości powstających w naszym mieście. Szczecin Nasze Miasto. Retrieved from: http://szczecin.naszemiasto.pl/ artykul/szczecin-pachnie-czekolada-poznaj-historie-slodkosci,2702194,art,t,id,tm.html
 • Palmowski, T., Pacuk, M., Michalski, T. (2001). Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych na przykładach Gdańska i Gdyni. XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź. Retrieved from: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23304/Palmowski i inni 2001.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Palmowski, T., Tarkowski, M. (2016). Wsparcie przedsiębiorczości w procesie restrukturyzacji przemysłu okrętowego - przykład Bałtyckiego Portu Nowych Technologii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego [Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society], 30(3), 159-172.
 • Piskozub, A. (1982). Przesłanki teoretyczne lokalizacji przemysłu w aglomeracjach portowych. In: A. Piskozub (ed.), Przemysł w aglomeracjach portowych Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 9-52.
 • Port Gdańsk. (2018, October 12). Nabrzeże Chemików. Retrieved from: https://www.portgdansk. pl/o-porcie/nabrzeze-chemikow
 • Port Gdynia. (2020, April 30). Plan portu. Retrieved from: https://www.port.gdynia.pl/images/ stories/swf_mapa/plan_portu_2020_v2.pdf
 • Port Nad Odrą. (2019, October 31). Retrieved from: http://www.fosfan.nazwa.pl/portnadodra/ index.php
 • Portal Morski. (2016, April 12). Powstaje Szczecińskie Konsorcjum Okrętowe. Retrieved from: https://www.portalmorski.pl/stocznie-statki/31357-powstaje-szczecinskie-konsorcjum- -okretowe
 • Portowy Zakład Techniczny SA. (2020, April 30). Retrieved from: http://www.pzt.com.pl/?page_ id=25&lang=pl
 • Przetwórstwo Rybne Łosoś Sp. z o.o. (2020, May 9). O firmie. Retrieved from: https://www.lososustka. com.pl/historia-firmy
 • Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej. (2007, 2010, 2011, 2014, 2018, 2019). Warszawa: GUS.
 • Spigarski, C. (2016, January 6).GAFAKO - firma niegdyś gdańska, dzisiaj gdyńska... Oficyna Morska. Retrieved from: https://oficynamorska.pl/2016/gafako-firma-niegdys-gdanska-dzisiaj-gdynska/ (Accessed on 08.10.2019).
 • Stocznia Szczecińska. (2019, October 7). Retrieved from: http://stocznia-szczecinska.pl
 • Szostak, S., Drożdż, J. (2017). Przetwórstwo. Rynek Ryb - Stan i Perspektywy, 24-27.
 • Szwankowski, A. (1982). Uprzemysłowienie aglomeracji gdańskiej In: A. Piskozub (ed.), Przemysł w aglomeracjach portowych Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 53-91.
 • Wiegmans, B. W., Louw, E. (2011). Changing port-city relations at Amsterdam. A new phase at the interface? Journal of Transport Geography, 19(4), 575-583.
 • Witoński, M. (2013). Uwarunkowania rozwoju przemysłu morskiego na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej - doświadczenia zagraniczne i polskie. In: Morska energetyka kołem zamachowym rozwoju przemysłu i regionów nadmorskich. Słupsk: Słupski Inkubator Technologiczny.
 • Zapach czekolady od 70 lat (2016, July 26). Szczecin Biznes. Retrieved from: http://szczecinbiznes. pl/informacje/Zapach-czekolady-od-70-lat_4385
 • Zaremba, P. (1962). Urbanistyka miast portowych. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610277

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.