PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 34 | nr 4 Rola przemysłu w rozwoju układów przestrzennych = The Role of Industry in the Development of Spatial Systems | 79--95
Tytuł artykułu

Wpływ procesów relokacji podmiotów przemysłowych na dynamikę zmian rozmieszczenia działalności produkcyjnej we Wrocławiu i w strefie podmiejskiej w latach 2008-2016

Warianty tytułu
The Impact of Relocation Processes of Industrial Entities on the Dynamics of Changes in the Distribution of Production Activities in Wrocław (Poland) and the Suburban Area in the Years 2008-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawienie wpływu procesów relokacji podmiotów przemysłowych na dynamikę zmian rozmieszczenia działalności produkcyjnej we Wrocławiu i w strefie podmiejskiej, w latach 2008-2016. Opracowanie bazuje na analizie danych z bazy REGON dla lat 2008 i 2016. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że relokacja działalności przemysłowej ma niewielki wpływ na rozmieszczenie działalności produkcyjnej Wrocławia (do 10%), a trochę większy dla działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej (do 25%). Decydujące znaczenie mają natomiast występujące w danym momencie uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa, które mogą prowadzić do zaniku lub powstania nowych podmiotów gospodarczych. W znacznym stopniu relokacja działalności przemysłowej powiązana jest z procesem suburbanizacji (blisko 80% podmiotów, które zmieniły swoją siedzibę, to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), kapitałem krajowym (ponad 90%) oraz wielkością podmiotów (90% podmiotów to mikro- i małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób).(abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to present the impact of the relocation processes of industrial entities on the dynamics of changes in the distribution of production activities in Wrocław (Poland) and the suburban area in the years 2008-2016. The study is based on the analysis of data from the REGON database for 2008 and 2016. As a result of the study, it was found that the relocation of industrial activities has little impact on the distribution of production activities in Wrocław (up to 10%), and a little more for industrial activities in the suburban area (up to 25%). The decisive factors are the current operating conditions of the enterprise, which may lead to the disappearance or creation of new business entities. To a large extent, relocation of industrial activities is related to the process of suburbanisation (nearly 80% of entities that changed their seat are natural persons running a business), domestic capital (over 90%) and the size of entities (90% of entities are micro and small enterprises employing up to 9 people).(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Barski, J., Zathey, M. (2018). Industrial heritage and post-industrial situation in the post-transformation era in Lower Silesia (Poland). GeoSpace: Industrial Culture in Urban and Regional Development 12(1), 17-25. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University.
 • Bohle, D., Greskovits, B. (2007). Neoliberalism, embedded neoliberalism and neocorporatism. Towards transnational capitalism in Central-Eastern Europe. West European Politics 30(3), 443-466.
 • Brezdeń, P., Szmytkie, R. (2017). Procesy koncentracji działalności przemysłowej w strefie podmiejskiej na przykładzie Dolnego Śląska. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2), 56-74.
 • Brezdeń, P., Szmytkie, R. (2019). Current changes in the location of industry in the suburban zone of a postsocialist city. Case study of Wrocław (Poland). Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 110(2), 102-122.
 • Celińska-Janowicz, D. (2016). Rejestry podmiotów jako źródła danych w analizach lokalizacji działalności gospodarczej w mikroskali. Wiadomości Statystyczne, 1, 27-43.
 • Dej, M., Jarczewski, W., Chlebicki, M. (2018). Skala i charakterystyka procesów relokacji przedsiębiorstw w polskich obszarach metropolitalnych - wstępne wyniki badań. Studia Regionalne i Lokalne, 2, 78-98.
 • Gasidło, K. (2008). Przekształcenia terenów poprzemysłowych - efekty i perspektywy badań i działań. Problemy Ekologii, 12(2), 76-80.
 • Gasidło, K. (2010). Kierunki przekształceń przestrzeni przemysłu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Gierańczyk, W. (2000). Wpływ transformacji ustrojowej na zmiany strukturalne w przemyśle województwa toruńskiego. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 1(1), 77-88.
 • Hamilton, F. (1979). Spatial structure in East European cities. In: R. French, F. Hamilton (eds.),
 • The Socialist City. Spatial Structure and Urban Policy. Chichester, UK; New York: John Wiley, 195-262.
 • Ilnicki, D. (2009). Statystyczna i rzeczywista przestrzeń instytucjonalna miasta. W: T. Marszał (red.), Struktura funkcjonalna małych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 115-137.
 • Jałowiecki, B. (1996). Społeczne wytwarzanie przestrzeni w okresie transformacji ustrojowej. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 175, 21-50.
 • Kłosowski, F. (2014). Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług (przykład województwa śląskiego). Space-Society-Economy, 13, 269-280.
 • Leone, R.A., Struyk, R. (1976). The incubation hypothesis. Evidence from five SMA's. Urban Studies, 13(3), 325-331.
 • Mantey, D. (2013). Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan. Przegląd Geograficzny, 85(2), 271-289.
 • May, J. (2008). Adaptacja przedsiębiorstw przemysłowych - przykład Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 10, 156-172.
 • Mayer-Wydra, M. (2018). W kierunku normalizacji wyników badań o handlu detalicznym. Próba reklasyfikacji działalności handlowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 32(2), 255-277.
 • Müller, B., Finka, M., Lintz, G. (2005). Rise and decline of industry in Central and Eastern Europe. A comparative study of cities and regions in eleven countries. Heidelberg: Springer.
 • Okrzesa, J. (2014). Przenosiny, relokacja i zamiana zakładów produkcyjnych - omówienie założeń, działań i wyników. Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2, 153-163.
 • Panicz, U. (2014). Migracje Przedsiębiorstw - studia przypadków [Migration of enterprises - case studies]. Studia Ekonomiczne i Regionalne [Economic and Regional Studies], 7, 45-56.
 • Piech, M. (1998). Przemiany przestrzenne i funkcjonalne terenów przemysłowych w Łodzi w latach 1988-1996. W: J. Kaczmarek (red.), Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 117-122.
 • Raczyk, A. (2009). Metody badania przedsiębiorczości oparte na rejestrze podmiotów gospodarki narodowej. Przedsiębiorczość-Edukacja, 5, 133-146.
 • Sikorska, A., Sikorski D. (2014). Wizerunek Wrocławia w źródłach prasowych w okresie stalinizmu. W: P. Brezdeń, R. Szmytkie (red.), Przekształcenia przestrzeni miejskiej Wrocławia. Ujęcie geograficzne, 2. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski (Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 34), 213-241.
 • Sikorski, D. (2013a). Proces sukcesji funkcjonalnej na terenach przemysłowych i poprzemysłowych w miastach województwa dolnośląskiego. Studium przypadków. Wałbrzych: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.
 • Sikorski, D. (2013b). Rozwój i struktura usług na terenach przemysłowych w wybranych małych miastach województwa dolnośląskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 15, 77-95.
 • Sikorski, D. (2019). Wybrane kierunki i aspekty przemian funkcjonalnych terenów przemysłowych we Wrocławiu w latach 1989-2016. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(4), 227-240.
 • Słodczyk, J. (2001). Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Schneider-Sliwa, R. (2006). Global and local forces in cities undergoing political change. W: R. Schneider-Sliwa (red.), Cities in Transition. Globalization, Political Change and Urban Development. Dordrecht: Springer, 1-8.
 • Sheppard, E. (2000). Socialist cities? Urban Geography, 21(8), 758-763.
 • Straszewicz, L. (1985). Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica, 5, 7-16.
 • Śleszyński, P. (2007). Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w Warszawie. Przegląd Geograficzny, 79(3/4), 401-433.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610301

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.