PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 32 | 17--29
Tytuł artykułu

Rola kapitału obrotowego w diagnostyce przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
The Role of Working Capital in Company Diagnostics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie roli kapitału obrotowego w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Na początku artykułu skoncentrowano się na pojęciu kapitału obrotowego netto określonego inaczej jako kapitał pracujący, który jest miarą płynności finansowej i gdy kapitał ten osiąga optymalny poziom traktowany jest jako płynna rezerwa wykorzystywana przez przedsiębiorstwo na pokrycie niespodziewanych wydatków. W następnej kolejności zbadano korelację kapitału obrotowego netto z wybranymi wskaźnikami. Natomiast ostatnia część została poświęcona kwestii związanej z zarządzaniem kapitałem obrotowym netto, który jest kluczowym zagadnieniem dotyczącym zarządzania płynnością finansową. W podsumowaniu podkreślono, że wielkość kapitału obrotowego netto informuje o kondycji finansowej przedsiębiorstwa i na jego podstawie podejmowane są decyzje o realizacji projektów inwestycyjnych realizowanych w dłuższym okresie. Odpowiedni jego poziom, cykl oraz wdrożona strategia zarządzania kapitałem obrotowym netto wpływają na ewolucję firmy przy jednoczesnym zachowaniu płynności finansowej oraz maksymalizacji wartości rynkowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to define the role of working capital in the financial analysis of a company. The beginning of the article focuses on the concept of net working capital, otherwise defined as working capital, which is a measure of financial liquidity and when this capital reaches the optimal level, it is treated as a liquid reserve used by the company to cover unexpected expenses. Next, the correlation of net working capital with selected ratios was examined. The last part, is devoted to the issue of managing net working capital, which is a key issue in managing financial liquidity. In the summary, it was emphasized that the amount of net working capital informs about the financial condition of the enterprise and on its basis decisions are made to implement investment projects implemented over a longer period. Its appropriate level, cycle and the implemented net working capital management strategy affect the evolution of the company while maintaining financial liquidity and maximizing the company's market value. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Barowicz Marek, Rynek finansowy: Kapitał obrotowy netto w świetle zachowania płynności finansowej, Miesięcznik Bank 2017/11.
 • Brigham Eugene, Gapensky Louis, 2000, Zarządzanie finansami, t. 2, Warszawa: PWE.
 • Bridging the gap. 2015 Annual Global Working Capital Survey, 2015, Raport PwC.
 • Fedorowicz Zdzisław, 2000, Finanse przedsiębiorstwa, , Warszawa: Poltext, SGH.
 • Kowalik Małgorzata, 2015, Kapitał obrotowy w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 74, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 855.
 • Krzemińska Danuta, 2008, Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe 106, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 • Michalski Grzegorz, 2005, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, , Warszawa: PWN.
 • Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz, 1999, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN.
 • Sierpińska Maria, Wędzki Dariusz, 2017, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa, Warszawa: PWN.
 • Wawryszuk-Misztal Anna, 2007, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach, Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
 • [www 1] Czynniki wpływające na poziom kapitału obrotowego, https://analizafinansowa.pl/ wycena- przedsiebiorstw/czynniki-wplywajace-na-poziom-kapitalu-obrotowego-3151.html, dostęp 8.09.2020.
 • [www 2] Udział kapitału obrotowego w aktywach - jak wypadają spółki WIG?, http://stockbroker. pl/udzial-kapitalu-obrotowego-w-aktywach/, dostęp 8.09.2020.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.