PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów | 99--108
Tytuł artykułu

Inteligentne specjalizacje polskich regionów. Dotychczasowe doświadczenia oraz wnioski związane z nową perspektywą finansową Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inteligentne specjalizacje zostały zdefiniowane jako terytorialny instrument mający na celu maksymalizację korzyści wynikających z wdrażania innowacyjnych polityk. Cechuje się on pięcioma elementami. Po pierwsze, musi identyfikować kluczowe dla danego regionu lub państwa wyzwania i potrzeby rozwoju opartego na wiedzy. Po drugie, musi wskazywać na mocne strony danego terytorium, w tym na jego przewagi konkurencyjne. Po trzecie, rolą inteligentnych specjalizacji jest wsparcie innowacji technologicznych oraz stymulowanie sektora prywatnego poprzez wsparcie przedsiębiorstw, które wdrażają innowacje. Po czwarte, poprzez proces przedsiębiorczego odkrywania, inteligentne specjalizacje opierają się na zaangażowaniu interesariuszy w całym procesie ich powstawania i wdrażania. Po piąte, są oparte na dowodach i zakładają istnienie systemu monitoringu i ewaluacji [Foray i in., 2012, s. 8]. W rozdziale zaproponowano inne podejście od tego zdefiniowanego w założeniach inteligentnych specjalizacji. Przedstawiono analizę ex post udzielonego wsparcia z regionalnych programów operacyjnych. Dzięki temu możliwe jest przypisanie do każdego województwa dziedzin działalności gospodarczej, które cechują się największym poziomem wsparcia udzielonego z regionalnego programu operacyjnego. (fragment tekstu)
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Balland P.-A., Boschma R., Crespo J., Rigby D.L. (2019), Smart Specialization Policy in the European Union: Relatedness, Knowledge Complexity and regional Diversification, "Regional Studies", Vol. 53, Iss. 9, s. 1252-1268.
 • Capello R., Kroll H. (2016), From Theory to Practice in Smart Specialization Strategy: Emerging Limits and Possible Future Trajectories, "European Planning Studies", Vol. 24, Iss. 8, s. 1393-1406.
 • Crescenzi R., de Blasio G., Giua M. (2020), Cohesion Policy Incentives for Collaborative Industrial Research: Evaluation of a Smart Specialisation Forerunner Programme, "Regional Studies", Vol. 54, Iss. 10, s. 1-13.
 • Foray D. (2015), Smart Specialisation. Opportunities and Challenges for Regional Innovation Policy, Routledge, London, New York.
 • Foray D., Goddard J., Beldarrain X., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argilés R. (2012), Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS 3), European Union, Luxembourg.
 • Gómez Prieto J., Demblans A., Palazuelos Martínez M., European Commission, Joint Research Centre (2019), Smart Specialisation in the World, an EU Policy .
 • Approach Helping to Discover Innovation Globally: Outcomes, Lessons and Reflections from the First Global Workshop on Smart Specialisation, JRC Science for Policy Report, European Union, Luxembourg.
 • Hazelkorn E., Edwards J. (2019), Skills and Smart Specialisation: The Role of Vocational Education and Training in Smart Specialisation Strategies, JRC Science for Policy Report, European Union, Luxembourg.
 • Kroll H. (2015), Efforts to Implement Smart Specialization in Practice Leading Unlike Horses to the Water, "European Planning Studies", Vol. 23, Iss. 10, s. 2079-2098.
 • Kroll H. (2018), Smart Specialisation Strategies: 2017 Survey Results, Directorate-General for Regional and Urban Policy, European Union, Luxembourg.
 • Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/ (dostęp: 05.02.2020).
 • McCann P., Ortega-Argilés R. (2015), Smart Specialization, Regional Growth and Applications to European Union Cohesion Policy, "Regional Studies", Vol. 49, Iss. 8, s. 1291-1302.
 • McCann P., Ortega-Argilés R. (2016), The Early Experience of Smart Specialization Implementation in EU Cohesion Policy, "European Planning Studies", Vol. 24, Iss. 8, s. 1407-1427.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Roz-woju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 • Umowa Partnerstwa, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ dokumenty/umowa-partnerstwa/ (dostęp: 10.02.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610337

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.