PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów | 109--124
Tytuł artykułu

Rola sektora kreatywnego w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski na przykładzie inteligentnych specjalizacji

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozwój ekonomiczny obejmuje zmiany ilościowe (np. zmiany poziomu produkcji, konsumpcji, inwestycji, zatrudnienia) i jakościowe (np. zmiany organizacji społeczeństw), służące wzrostowi dobrobytu społecznego. Wykazanie ścisłych związków pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w postaci definiowania i wdrażania inteligentnych specjalizacji a zakresem i celami tzw. gospodarki kreatywnej przyjęto jako cel rozdziału. Postawiono hipotezę, że inteligentne miasta (i regiony) to miasta (i regiony) kreatywne. Dla realizacji celu i weryfikacji hipotezy przywołano cechy gospodarki kreatywnej i strukturę sektorów kreatywnych, przybliżono problematykę krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji, traktowanych jako źródło inteligentnego rozwoju, oraz wykazano istniejące związki pomiędzy kreatywnymi i inteligentnymi obszarami działalności gospodarczej. Materiał oparto na informacjach pochodzących z literatury przedmiotu, wybranych dokumentów strategicznych oraz portali internetowych uzupełnionych własnymi analizami i wnioskami. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Bondyra K., Becella P., Wojtkowiak M. (2018), Analiza obszarów specjalizacji naukowej województwa wielkopolskiego pod kątem wyłonienia nowych i/lub potwierdzenia już zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań, 2018, http://iw.org.pl/wp-content/uploads/2018/04/Analiza-specjalizacji-naukowych-Wielkopolski_wersja-ostateczna.pdf (dostęp: 23.07.2020).
 • Creative Industries Mapping Document (2001), Department for Culture, Media and Sport, London.
 • Drucker P.F. (1999), Społeczeństwo postkapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji [3.3.2010 KOM(2010) 2020 wersja ostateczna], Komisja Europejska, Bruksela, https://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf
 • Florida R. (2010), Narodziny klasy kreatywnej oraz jej wpływ na przeobrażenia w charakterze pracy, wypoczynku, społeczeństwa i życia codziennego, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Hołada J. (2017), Miastotwórcza rola przemysłów kreatywnych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", vol. XXIV, Iss. 2.
 • Kasprzak R. (2013), Przemysły kreatywne w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa.
 • Klasik A. (2010), Od sektora kultury do przemysłów kreatywnych [w:] A. Gwóźdź (red.), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.
 • Korenik S. (2010), Gospodarka kreatywna [w:] M. Dylewski (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu", nr 27.
 • Mackiewicz M., Michorowska B., Śliwka A. (2009), Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych. Raport końcowy, Ecorys Polska sp. z o.o., Warszawa.
 • Ottemiller D.D., Elliott C.S., Giovannetti T. (2014), Creativity, Overinclusion, and Everyday Tasks, "Creativity Research Journal", Vol. 26, Iss. 3, s. 289-296.
 • Stachowiak K. (2015), Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", nr 30.
 • Szara K. (2019), Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Szomburg J. (2002), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski [w:] J. Szomburg (red.), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
 • [www1] KIS, https://smart.gov.pl/pl/co-to-jest-inteligentna-specjalizacja/skad-sie-wziely-inteligentne-specjalizacje (dostęp: 23.07.2020).
 • [www2] Krajowe Inteligentne Specjalizacje, Ministerstwo Rozwoju, wersja 6 (obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.), https://www.gov.pl/web/rozwoj/krajowe-inteligentne-specjalizacje (dostęp: 23.07.2020).
 • [www3] RIS Warmia Mazury Plus, http://ris.warmia.mazury.pl/regionalne-specjalizacje/specjalizacje-w-m (dostęp: 23.07.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610353

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.