PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 6 | 267--281
Tytuł artykułu

Sakroturyzm w dobie globalizacji : studium transdyscyplinarne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Monografia Cypriana Rogowskiego pt. Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne to dzieło wpisujące się w nurt przemyśleń dotyczących religijnych aspektów i wymiarów współczesnej mobilności człowieka. Mocną stroną recenzowanej książki jest to, że prowokuje do pytań metodologicznych: jak interdyscyplinarnie? - i filozoficznych: po co na gruncie nauki zajmować się religijnymi aspektami, wymiarami i motywacjami współczesnych migracji, zwłaszcza w kontekście globalizacji? Warto zauważyć, że Autor osobiste przemyślenia "wokół omawianej materii" [s. 35] wsparł w przeważającej mierze pracami niemieckojęzycznymi. Prezentując Czytelniczkom i Czytelnikom "Turystyki Kulturowej" ten tytuł, który zapewne wzbudzi ich zainteresowanie, warto rozpocząć od konkluzji Autora, czyli definicji tytułowego terminu. Rogowski w "Zakończeniu" stwierdza: "Reasumując powyższe przemyślenia wynikające z przeprowadzonych analiz wokół problematyki zawartej w poszczególnych rozdziałach, sakroturyzm definiuję w sposób następujący: Sakroturyzm jako jedna z form desekularyzacji w globalnym świecie, to taki rodzaj indywidualnego lub grupowego turyzmu do miejsc kultu religijnego, podczas którego dochodzi do odkrywania i przeżywania sfery sacrum w dialogu transkulturowym i transreligijnym" [s. 305]. Praca składa się z sześciu rozdziałów, zakończenia (także w języku niemieckim i angielskim), bibliografii, spisu stron internetowych, indeksu osobowego i rzeczowego. Tekst właściwy monografii poprzedzają: "Słowo wprowadzające Egona Spiegela" pt. "Turyzm szczególnego rodzaju: sakroturyzm // Tourismus der besonderen Art: Sakrotourismus" [s. 15-30] oraz "Od autora" [s. 31-36]. (fragment tekstu)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
267--281
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński
Bibliografia
 • 1. Adamiuk T., 2020, Rec. Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 371, "Zeszyty Naukowe KUL", t. 63, nr 1, s. 131-135
 • 2. Błeszyński J. J., Rodkiewicz-Ryżek A., 2012, Ochrona praw dziecka w świetle standardów polskich i międzynarodowych, "Paedagogia Christiana", nr 2, s. 95-109
 • 3. Bryk.pl, 2020, [online:] https://www.bryk.pl/, dostęp: 20.12.2020
 • 4. Bustraan R., 2011, The Jesus People Movement and The Charismatic Movement: A Case for Inclusion, "PentecoStudies", Vol. 10, No. 1, s. 29-49
 • 5. Bustraan R.A., 2014, The Jesus People Movement: A Story of Spiritual Revolution among the Hippies, Eugene
 • 6. Demy T. J., 2017, Jesus People Movement, [w:] Evangelical America: An Encyclopedia of Contemporary American Religious Culture, T. J. Demy, P. R. Shockley (eds.), Santa Barbara-Denver, s. 235-237
 • 7. Dudziak J., 1983, Prawno-kanoniczna koncepcja sanktuarium, "Tarnowskie Studia Teologiczne", nr 9, s. 60-74
 • 8. Eskridge L., 2013, God's Forever Family: The Jesus People Movement in America, New York- Oxford
 • 9. Filaber A., 1997, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa
 • 10. Herbst M., Sobotka A., 2014, Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych
 • 11. Jackowski A., 1998, Pielgrzymki = turystyka pielgrzymkowa = turystyka religijna? Rozważania terminologiczne, "Turyzm", t. 8, z. 1, s. 5-20
 • 12. Konecki K., 2016, Instrukcja o muzyce w świętej liturgii "Musicam sacram". Prace redakcyjne, Toruń
 • 13. Krawczak-Chmielecka A., 2017, O rozwoju praw dziecka w Polsce i na świecie, "Dziecko Krzywdzone. Teoria, Badania, Praktyka", Vol. 16, nr 2, s. 11-23
 • 14. Mikos von Rohrscheidt A., 2016, Analiza programów imprez turystycznych jako podstawa typologii uczestników turystyki religijnej, "Folia Turistica", nr 39, s. 65-99
 • 15. Niedźwiedź A., 2005, Obraz i postać. Znaczenia wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej, Kraków
 • 16. Niedźwiedź A., 2010, The Image and the Figure: Our Lady of Częstochowa in Polish Culture and Popular Religion, Kraków
 • 17. Mróz F., 2014, Pielgrzymki i turystyka religijna w Polsce po transformacji ustrojowej 1989 r., "Geografické informácie", nr 2, s. 124-237
 • 18. Orzechowska-Kowalska K., 2009, Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, "Turystyka Kulturowa", nr 12, s. 4-20
 • 19. Pasternak F. S., 1985, Status prawny sanktuariów w nowym prawie kanonicznym, "Prawo Kanoniczne", Vol. 28, nr 1-2, s. 217-228
 • 20. Plichta P., 2016, Camino de Santiago jako współczesny most nadziei, [w:] , L. Korporowicz, P. Plichta (red.), Mosty nadziei. Jagiellońskie inspiracje dialogu międzykulturowego, Kraków, s. 197-217
 • 21. Plichta P., 2019, Odkrywane dziedzictwo: przypadek Camino de Santiago, [w:] E. Kocój, T. Kosiek, J. Szulborska-Łukaszewicz (red.), Dziedzictwo kulturowe w regionach europejskich. Odkrywanie, ochrona i (re)interpretacja, Kraków, s. 129-153 Redakcja, 1985, "Turyzm", nr 1, s. 3-4
 • 22. Ritzer G., 1993, The McDonaldization of Society: An Investigation into the Changing Character of Contemporary Social Life, Thousand Oaks-London-New Delhi
 • 23. Ritzer G., 1997, McDonaldyzacja społeczeństwa, przeł. S. Magala, Warszawa
 • 24. Różycki P., 2009, Turystyka religijna i pielgrzymkowa, [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Współczesne formy turystyki kulturowej, Poznań, s. 157-174
 • 25. Różycki P., 2016, Turystyka a pielgrzymowanie, Kraków
 • 26. Smolińska-Theiss B., 2000, Dziecko główny bohater konwencji, [w:] J. Bińczycka (red.), Humaniści o prawach dziecka, Kraków
 • 27. Ślusarczyk J.M., 2017, Horyzonty geograficzne starożytnych turystów greckich, "Turystyka Kulturowa", nr 4, s. 42-58
 • 28. Firlej W., 1995, Podróże o charakterze turystycznym w starożytnej Grecji i Rzymie, "Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne", nr 10, s. 105-114
 • 29. Wolna-Samulak A., 2011, Sanktuaria maryjne w Polsce jako cel turystyki pielgrzymkowej. Studium na przykładzie sanktuarium w Licheniu Starym i Gietrzwałdzie, [w:] Z. Kroplewski, A. Panasiuk, (red.), Turystyka religijna. Atrakcje turystyki religijnej, Szczecin, s. 383-390
 • 30. Young S. D., 2010, From Hippies to Jesus Freaks: Christian Radicalism in Chicago's InnerCity, "Journal of Religion and Popular Culture", Vol. 22, No. 2, https://doi.org/10.3138/jrpc.22.2.003
 • 31. Young S. D., 2015, Gray Sabbath: Jesus People USA, the Evangelical Left, and the Evolution of Christian Rock, New York
 • 32. Zduniak A., 2019, Rec. Cyprian Rogowski, Sakroturyzm w dobie globalizacji. Studium transdyscyplinarne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 369, "Roczniki Nauk Społecznych", t. 11, nr 3, s. 125-129, DOI:http://dx.doi.org/10.18290/rns.2019.11.3-6
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610379

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.