PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 3, CD | 2799--2814
Tytuł artykułu

Logistyka publicznych usług transportowych

Warianty tytułu
Logistics of Public Transport Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł jest próbą uporządkowania semantycznego coraz częściej pojawiających się w literaturze rozważań dotyczących logistyki publicznej. Ponadto autorzy stawiają sobie cel określenie zakresu zadań logistyki realizowanej na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych, a szczególnie dotyczących transportu publicznego, a także uwarunkowań ich realizacji. Autorzy w związku z tym koncentrować się będą na zagadnieniach prawnych, finansowych oraz organizacyjnych dotyczących różnych co do tożsamości podmiotowej wykonawców i zamawiających usługi transportowe. W ocenie autorów pojawianie się nowych form realizacji zadań na rzecz podmiotów publicznych, które zasadniczo sprowadzają się podwykonawstwa, logistyki kontraktowej lub outsourcingu wymaga naukowego odniesienia się do tych zjawisk na styku sektora publicznego i sektora prywatnego. (abstrakt oryginalny)
EN
Article is an attempt to organize the semantic increasingly appearing in the literature considerations about public logistics. In addition, the authors set themselves the objective of determining the scope of tasks undertaken for the logistics of public finance sector, particularly concerning public transport and conditions for their implementation. The authors, therefore, will focus on legal issues, financial and organizational arrangements for the different subjects as to the identity of contractors and contracting transportation services. The authors assessed the emergence of new forms of implementation of tasks for the public sector, which basically boil down to subcontracting, outsourcing or contract logistics need the scientific references to these phenomena at the interface between the public and the private sector. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
2799--2814
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Marynarki Wojennej
 • Akademia Marynarki Wojennej
Bibliografia
 • [1.] Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 • [2.] Biuletyn informacyjny Urzędu Zamówień Publicznych nr 12/2010
 • [3.] Decyzja Nr 318/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie wdrożenia systemu kontraktowania usług poza Siłami Zbrojnymi Rzeczpospolitej Polskiej
 • [4.] Jałowiec T., Firmy w brytyjskich siłach zbrojnych, Przegląd Logistyczny nr 1/2010
 • [5.] Kocowski T., Potrzeby człowieka. Koncepcja systemowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1982
 • [6.] Kauf S., Logistyka a realizacja zadań publicznych, Logistyka nr 6/2010
 • [7.] Kożuch B., zarządzanie publiczne a rozwój gospodarki regionu, Materiały Konferencyjne AGH, Kazimierz Dolny-Warszawa 2002
 • [8.] Krzyżanowska M., Marketing usług organizacji niekomercyjnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000
 • [9.] Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • [10.] Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV
 • [11.] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796)
 • [12.] Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795)
 • [13.] Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 05 poz. 13)
 • [14.] Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2005.14.114 z późniejszymi zmianami)
 • [15.] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U.2009.157.1240 z późniejszymi zmianami
 • [16.] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177, tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)
 • [17.] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 578, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1592)
 • [18.] Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. (tekst pierwotny: Dz. U. 1998 r. Nr 91 poz. 576, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1590)
 • [19.] Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (tekst pierwotny: Dz. U. 1990 r. Nr 16 poz. 95, tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591)
 • [20.] Wernik A., Finanse publiczne, Cele, Struktury, Uwarunkowania., PWE, Warszawa 2007
 • [21.] Wyrok SO w Gliwicach z 10.11.2005 r., sygn. III Ca 855/05; podobnie: wyrok ZA z 8.01.2005 r., sygn. Akt UZP/ZO/0-143/05; wyrok ZA z 31.03.2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-545/0
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610483

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.