PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 3(31) | 67--80
Tytuł artykułu

A Generic Model For Integrating ESD In A University Course - Complementing A Textbook With Contemporary Material

Warianty tytułu
Ogólny model integracji edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach kursu uniwersyteckiego - uzupełnienie podręcznika o aktualne treści
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Liczne podmioty, w tym także studenci, domagają się większego udziału edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (EZR) na szwedzkich uniwersytetach. Celem artykułu jest przedstawienie modelowego sposobu opracowania kursu uwzględniającego EZR w sytuacji braku zaktualizowanych podręczników, bez żadnych zmian w programie, jednak przy zapewnieniu wysokiego poziomu uczenia się, zgodnie z taksonomią Blooma. Zaprezentowane w artykule studium przypadku i proponowane zmiany dotyczą kursu marketingu usług dla grupy studentów zróżnicowanej pod względem pochodzenia i wykształcenia w Szkole Biznesu, Ekonomii i Statystyki na Uniwersytecie Umeå w Szwecji. Kurs odbył się w połowie programu edukacyjnego. Elementy EZR zostały wprowadzone za pomocą wykładów, wykładów gościnnych, zadań opartych na treściach podręcznika teoretycznego i pracy semestralnej. Wyzwaniem w projektowaniu komponentu EZR był brak informacji na temat początkowego stanu wiedzy studentów w kwestii zrównoważonego rozwoju. Modelowe podejście zostało opracowane w taki sposób, aby uwzględnić tę niedogodność. Zastosowane formy zadań pokazały możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu uczenia się według taksonomii Blooma, w tym analizy, syntezy i oceny. Modelowe podejście jest również próbą zachęcenia nauczycieli akademickich do wprowadzenia elementów EZR do swoich zajęć. (abstrakt oryginalny)
EN
A large number of stakeholders are demanding more education for sustainable development (ESD) at Swedish universities, among them students who are expecting to find ESD in their courses. The aim of the article is to present a model for how to develop a course to include ESD when no updated textbooks are yet available and Bloom's taxonomy is used for demonstrating the high level of learning that can be achieved without any syllabus changes. The setting for the case study and model development was a course in service marketing with a diverse group of students in terms of their background and education, at Umeå School of Business, Economics, and Statistics at Umeå University in Sweden. The course took place in the middle of the education program. Techniques such as lectures, guest lectures, assignments based on the theoretical textbook content, and a term paper were used to incorporate ESD into the course in order to accomplish possibilities for generic use. A challenge in designing ESD was the lack of knowledge about the students' initial understanding of sustainability. The model was designed to take this into account. The design of assignments showed clear possibilities of achieving high levels of learning in terms of Bloom's taxonomy, including analysis, synthesis and evaluation. The model is also an endeavor to encourage university teachers to introduce elements of ESD in their usual courses. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
67--80
Opis fizyczny
Twórcy
 • Umeå School of Business, Economics and Statistics, Sweden
Bibliografia
 • Bloom, B. S. (Ed.) (1956). Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals, Handbook I: The Cognitive Domain. David McKay Company, Inc.
 • Bolis, I., Morioka, S., N., Sznelwar, L. I. (2014). When sustainable development risks losing its meaning. Delimiting the concept with a comprehensive literature review and a conceptual model. Journal of Cleaner Production, 83, 7-20. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.06.041
 • Boström, G.-O., Winka, K., & Boström, K. W. (in print). Extra-Curricular Activities as a Way of Teaching Sustainability. In Filho, W. L., Salvia, A.L., & F., Frankenberger (Eds.) Handbook on Teaching and Learning for Sustainable Development. Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Brorström, B., & Pahlsson, B. (2019). Mycket gors, mycket mer maste goras. Vinnova Rapport VR, 06.
 • Elmgren, M., & Henriksson, A.-S. (2016). Universitetspedagogik. Studentlitteratur, Lund.
 • Entwistle, N. (2009). Teaching for Understanding at University - Deep Approaches and Distinctive Ways of Thinking. Palgrave Macmillan.
 • Eppler, M. A., & Harju, B. L. (1997). Achievement motivations goals in relations to academic performance in traditional and nontraditional college students. Research in Higher Education, 38(5), 557-573.
 • Filho, W. L. (2015). Transformative approaches to sustainable development at universities: working across disciplines. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08837-2
 • Filho, W. L., & Pace P. (2016). Teaching Educations for Sustainable Development: Implications on Learning Programs at Higher Education. In W. L. Filho & P. Pace (Eds.), Teaching Education for Sustainable Development at University Level (pp. 1-6). Springer International Publishing.
 • Finnveden, G., Friman, E., Mogren, A., Palmer, H., Sund, P., Carstedt, G., Lundberg, S., Robertsson, B., Rodhe, H. & Svärd, L. (2020). Evaluation of integration of sustainable development in higher education in Sweden. International Journal of Sustainability in Higher Education, 21(4), 685-698. https://doi.org/10.1108/IJSHE-09-2019-0287
 • Högskolelag (1992: 1434), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskolelag-19921434_sfs-1992-1434
 • Hopkins, C. D., Raymond, M. A., & Carlson, L. (2011). Educating Students to Give Them a Sustainable Competitive Advantage. Journal of Marketing Education, 33(3), 337-347. https://doi.org/10.1177/0273475311420241
 • Leicht, A., Heiss, J., & Byun, W. J. (2018). Issues and trends in Education for Sustainable Development, UNESCO.
 • Tikly, L., Batra, P., Duproge, V., Facer, K., Herring, E., Lotz-Sisitka, H., Mcgrath, S., Mitchell, R., Sprague, T., & Wals, A. (2020). Transforming Education for Sustainable Futures: Foundations Paper, https://doi.org/10.5281/zenodo.3952649
 • Umea University (2020). Environmental policy, https://www.aurora.umu.se/en/rulesand-regulations/sustainable-development/
 • UNESCO (2004). UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014: the DESD at a glance. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000141629
 • UNESCO (2014). Shaping the Future We Want; Un Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014) Final Report, https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=1682&menu=35
 • UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning objectives. UNESCO. https://bangkok.unesco.org/content/education-sustainable-development-goals-learning-objectives
 • UNESCO Education Sector (2005). United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014): International Implementation Scheme. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148654
 • United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
 • USBE Vision (2020). https://www.umu.se/en/usbe/about-us/vision-mission-andvalues/
 • Yarime, M., Trencher, G. Mino, T., Scholz, R., W., Olson, L., Ness, B., Frantzeskaki, N. & Rotmans, J. (2012). Establishing sustainability science in higher education institutions: towards an integration of academic development, institutionalization, and stakeholder collaborations. Sustain Science (Supplement 1), 7, 101-113. https://doi.org/10.1007/s11625-012-0157-5
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610581

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.