PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Inteligencja strategiczna w budowaniu przyszłości miast i regionów | 176--188
Tytuł artykułu

Budżet obywatelski jako forma aktywnego udziału mieszkańców w tworzeniu planu finansowego miasta

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Budżet obywatelski staje się coraz popularniejszym narzędziem włączania obywateli w proces decyzyjny obejmujący wydatkowanie środków publicznych. Pomimo niewielkich kwot przeznaczonych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego na wdrażanie tej formuły, a co za tym idzie niewielki wpływ na całokształt wydatków budżetu, należy spojrzeć na budżet obywatelski w szerszym aspekcie. Wraz z rosnącą popularnością oraz wzrostem liczby jednostek samorządowych wprowadzających tę formułę wzrasta liczba publikacji naukowych, z reguły są to artykuły publikowane w czasopismach lub materiałach pokonferencyjnych. W większości przypadków rozważania naukowe dotyczą analizy konkretnych przypadków jednostek, które wprowadziły omawiane rozwiązanie. Celem rozdziału jest przedstawienie budżetu obywatelskiego jako części budżetu miasta oraz wpływu tego rozwiązania na mieszkańców miasta. Co prawda autor posłużył się przykładem Kielc, jednak przedstawione założenia należy odnieść do ogólnego stosowania tej formuły w budżecie miasta. W pracy zastosowano analizę dostępnych publikacji naukowych oraz aktów prawnych. Omówiono pojęcie budżetu obywatelskiego, sposób tworzenia planu finansowego miasta oraz włączenie mechanizmu budżetu obywatelskiego w budżet miasta, a także efekty tego rozwiązania. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Czarnecki K. (2014), Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. Budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013-2014), "Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu", Vol. 1, No. 2.
 • Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kot J., Kraska E. (2017), Realizacja koncepcji budżetu obywatelskiego w koncepcji zarządzania strategicznego na przykładzie wojewódzkich miast polskich, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 475.
 • Maciąg A. (2018), Budżet obywatelski jako usankcjonowana szczególna forma konsultacji społecznych - analiza administracyjnoprawna, "Miasto. Pamięć i Przyszłość", t. 3, nr 2, s. 119-126.
 • Michalska-Żyłka A., Brzeziński K. (2017), Budżet partycypacyjny jako mechanizm współrządzenia miastem, "Annales UMCS sectio K (Ius)", Vol. XXIV, nr 2.
 • Miszczuk M. (2016), Budżet obywatelski jako nowe narzędzie zarządzania finansami polskich miast, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego", nr XXI, PTE o. w Łodzi, Łódź.
 • Noworól A. (2014), Territorial Partnerships as an Instrument of Urban Policy, "Biuletyn KPZK PAN", z. 253.
 • Radek R. (2018), Local governance na przykładzie budżetu obywatelskiego miasta Katowice, "Atheneum. Polskie Studia Politologiczne", vol. 58.
 • Radziszewski M. (2016), Budżet obywatelski instrumentem rozwoju kapitału społecznego, "Atheneum. Polskie Studia Politologiczne", vol. 51.
 • Rybińska D. (2018), Instytucja budżetu obywatelskiego jako narzędzia rozwoju samo-rządu lokalnego, "Finanse i Prawo Finansowe", vol. 1(17).
 • Rytel-Warzocha A. (2010), Partycypacja społeczna w sprawach budżetowych. Model Porto Alegre jako pierwowzór rozwiązań europejskich, "Przegląd Prawa Konstytucyjnego", nr 1.
 • Rytel-Warzocha A. (2013), Budżet obywatelski jako nawa forma społecznej partycypacji, "Przegląd Naukowy Disputato", t. XV.
 • Sobol A. (2017), Budżet obywatelski jako narzędzie rozwoju lokalnego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 316.
 • Studencka K. (2017), Budżet obywatelski w Katowicach i jego konsekwencje w przestrzennym zagospodarowaniu miasta, "Budownictwo i Architektura", vol. 16, nr 2.
 • Uchwała (2019a) Nr XVI/216/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.
 • Uchwała (2019b) Nr XXIV/447/2019 Rady Miasta Kielce z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2020 r.
 • Ustawa (1990) o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95 z późn. zm.
 • Ustawa (2009) o finansach publicznych z dn. 27 sierpnia 2009 r. Dz. U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.
 • Wampler B. (2007), A Guide to Participatory Budgeting [w:] A. Shah (ed.), Participatory Budgeting. Public Sector Governance and Accountability Series, World Bank Publications, Washington.
 • Wiśniewska M. (2018), Budżet obywatelski w polskich miastach - doświadczenia w województwie łódzkim, "Studia Miejskie", t. 29.
 • [www1] https://budzetobywatelski.kielce.eu/bo-harmonogram.html (dostęp: 10.01.2020).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.