PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 36 | 11--24
Tytuł artykułu

Contemporary Conditions of Strategic Planning of a City's Social and Economic Development - Selected Aspects

Warianty tytułu
Współczesne uwarunkowania planowania strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta - wybrane aspekty
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W dobie szybkich i szerokich zmian, innowacji i nowych sposobów zarządzania miastem oczekiwane są nowe podejścia do planowania strategicznego rozwoju tych jednostek. Wobec czego poszukuje się możliwości pozyskania nowych informacji o rynku miasta i wpływania na niego; partycypacji i zaangażowania mieszkańców oraz kreowania otwartości miasta. Ośrodki miejskie nie są zamkniętymi organami, mają one silne relacje z rynkiem lokalnym, krajowym i globalnym. W planowaniu strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego poszukują nowych kierunków i priorytetów, a wskazane cele są następstwem konsultacji, warsztatów i spotkań wielu grup użytkowników miasta. Konsekwencją długookresowego wdrażania wizerunku miasta jako otwartego jest z jednej strony jego rozpoznawalność, z drugiej strony miasto odczuwa pozytywne i negatywne konsekwencje tego działania. Celem badania jest wskazanie wybranych współczesnych uwarunkowań planowania strategicznego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta, szczególnie podkreślając podstawy kreowania jego otwartości, w tym szanse i zagrożenia płynące z takiego działania. Dodatkowym zamierzeniem jest wskazanie innowacyjnych sposobów zbierania informacji z rynku o potrzebach i dążeniach użytkowników miasta; a także kreowanie postawy zaangażowania mieszkańców w rozwój przestrzeni, w której funkcjonują. Zastosowane metody badawcze to: studia literatury, benchmarking, wnioskowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the times of quick and widespread changes, innovations and new ways of city management, new approaches to planning of strategic development of urban entities are expected. Therefore there is a continuing search for possibilities of acquiring new information about the city market and ways to shape it, residents' participation and involvement, and also creating city openness. Urban centres are not closed entities but they have strong relations with the local, domestic and global markets. There is a search for new directions and priorities in strategic planning of social and economic development, while the established goals follow consultations, workshops and meetings of various groups of urban stakeholders. The consequences of long-term implementation of a city's image as open is, on the one hand, its recognisability, yet - on the other one - the experience of positive and negative effects of the implementation. The purpose of the study is to identify selected contemporary conditions of strategic planning of a city's social and economic development, emphasising - in particular - the bases for creating a city's openness, including the related opportunities and hazards. Another intention is to highlight innovative ways of collecting market information about needs and aspirations of city users, as well as to form the residents' attitude towards their involvement in the development of their living space. The applied research methods include literature studies, benchmarking and reasoning. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
11--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Deklaracja prezydentów o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji, Gdańsk, 30 czerwca 2017 r.
 • Kaczmarek J., 2010, Zarządzanie wizerunkiem miasta - uwagi heurystyczne, [w:] "Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast", red. J. Słodczyk, E. Szafranek, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Studia miejskie, tom 1, p. 33-35.
 • Kelty Ch., Panofsky A., Currie M., Crooks R., Erickson S., Garcia P., Wartenbe M., Wood S., 2015, Seven dimensions of contemporary participation disentangled, Journal of the Association for Information Science and Technology, Volume 66, Issue 3, March 2015, p. 474.
 • Korenik S., 1999, Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, p. 38.
 • Korenik S., Rynio D., 2018, Partycypacja społeczna a kształtowanie kierunków rozwoju miasta, [w:] "Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - współczesne teorie i wyzwania praktyki', Biuletyn, Zeszyt 272, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, p. 129-130.
 • Kowalczyk A., 2005, Nowe formy turystyki miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Prace i Studia Geograficzne, tom 35, p. 157.
 • Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., 2017, Przestrzeń turystyczna przestrzenią konfliktu, Prace i Studia Geograficzne, T.62, Z. 2, p. 63.
 • Kowalczyk-Anioł J., Zmyślony P., 2017, Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony, Turystyka Kulturowa, vol 2, p. 7-36.
 • Kruczek Z., 2018, Turyści vs. mieszkańcy. Wpływ nadmiernej frekwencji turystów na proces gentryfikacji miast historycznych na przykładzie Krakowa. Tourists vs. Residents. The Influence of Excessive Tourist Atten- dance on the Process of Gentrification of Historic Cities on the Example of Kraków. Turystyka Kulturowa, Nr 3/2018 (maj-czerwiec 2018), p. 33-38.
 • Lariusz N., 2013, Wprowadzenie do partycypacji społecznej w Polsce, [w:] "Partycypacja społeczna w Polsce. Atlas dobrych praktyk", red. M. Ćwiklicki, M. Frączek, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w Krakowie, Kraków, p. 26-27.
 • Matusiak M., 2015, Zarządzanie strategiczne w dużych miastach w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, VOL 77, NR 1 (2015), p. 181-184.
 • Mierzejewska L., 2011, W poszukiwaniu nowych modeli rozwoju miasta,, [w:] "Procesy urbanizacji i ich uwarunkowania na początku XXI wieku", red. J. Słodczyk, M. Śmigielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, Studia miejskie, tom 4, p. 82-84.
 • Montanari A., Muscara C., 1995, Evaluating tourist flows in historic cities: the case of Venice, "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", vol. 86(1), p. 80-87.
 • Novy J., Colomb C., 2017, Urban tourism and its discontents: an introduction, [in:] "Protest and resistance in the tourist city", eds. Colomb C., Novy J., Routledge, London, p. 1-30.
 • Olech A., Kaźmierczak T., 2011, Modele partycypacji publicznej, [w:] "Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej", red. A. Olech, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, p. 100-112.
 • Parysek, J.J., 2018, Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju, [w:] "Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej", Studia KPZK, Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, tom 183, p. 51-52.
 • Putnam R., 1995, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków-Warszawa, p. 258.
 • Research for TRAN Committee - Overtourism: impact andpossiblepolicy responses, STUDY Requested by the TRAN committee, Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate-General for Internal Policies. PE 629.184 - October 2018, European Union, 2018, http://bit. ly/2srgoyg, p. 20-21.
 • Rynio D., 2017, Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta w nowych uwarunkowaniach gospodarki światowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1 (961), Kraków, p. 62-63.
 • Szelągowska A., 2017, Miasta w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] "Inwestycje w zrównoważonym rozwoju miast", red. A. Szelągowska, CEDEWU, Warszawa, p. 23-36.
 • Szot-Gabryś T., Sienkiewicz M.W., 2003, Planowanie strategiczne jako czynnik rozwoju gminy. Aspekt partycypacji społecznej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin - Polonia, Sectio K, vol. X, p. 129-131.
 • Trancoso Gonzalez A., 2018, Venice: theproblem of overtourism and the impact of cruises, Investigaciones Regionales - Journal of Regional Research, 42, p. 35-51.
 • Zmyślony P., 2015, Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast, Wydawnictwo "PROKSENIA", Poznań-Kraków, p. 186-194.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.