PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 36 | 45--55
Tytuł artykułu

The Impact of Migration on the Size and Structure of Populations in Big Cities

Warianty tytułu
Wpływ migracji na liczbę i strukturę ludności wielkich miast
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Początek XXI wieku charakteryzuje się większą intensywnością procesów wyludniania w Polsce. Z perspektywy demograficznej spadek liczby ludności jest wynikiem interakcji dwóch czynników: ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji, które mogą działać osobno lub razem. Kiedy poziom przyrostu naturalnego jest bliski wartości lub ujemny, migracje zyskują na znaczeniu jako czynnik wpływający na wielkość populacji. Na początku XXI wieku przepływy ludności odgrywały znaczącą rolę we wzroście populacji w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, ale w Poznaniu i Łodzi przyspieszyły utratę mieszkańców. Celem badania była ocena bezpośredniego wpływu migracji na wzrost liczby ludności w dużych polskich miastach, a także jej pośredniego wpływu ujawniającego się poprzez wzrost liczby urodzeń wśród migrantów. Analiza obejmuje lata 2002-2017 i wykorzystuje dane z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego (Roczniki demograficzne) oraz z bazy danych Demografia (http://demografia.stat.gov.pl/ bazademografia/).(abstrakt oryginalny)
EN
The commencement of the 21st century was marked by a greater intensity of depopulation processes in Poland. From the demographic perspective, a decline in the population number is an outcome of the interaction of two factors: a negative natural increase and a negative balance of migration that may work separately or in tandem. When the level of the natural increase falls, migration, especially its balance, gains importance as a factor influencing the population size. In the early 21st century, population flows played a significant role in the growth of the populations in Warsaw, Krakow, and Wroclaw, whereas Poznań and Łódź saw an accelerated population loss. The purpose of the study was to assess the direct impact of migration on the growth of populations in big Polish cities, as well as its indirect impact revealing itself through increased birth rates from migrants. The analysis spans the years 2002-2017 and uses data from publications of the Central Statistical Office (Demographic Yearbooks) and from the Demografia database (http:// demografia.stat.gov.pl/bazademografia/). (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
45--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Gałka J., Kurek S., Wójtowicz M., 2015, Zmiany zaludnienia oraz struktur demograficznych mieszkańców Krakowa na tle Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w okresie transformacji, [w:] red. M. Soja, A. Zborowski, Miasto w badaniach geografów, Wyd. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, pp. 29-42.
 • Gałka, J., Warych-Juras, A. 2011, Regionalne uwarunkowania suburbanizacji w Polsce, [in:] J. Słodczyk (ed.), Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski. Studia Miejskie, 3, 147-158.
 • Gawryszewski A., 2005, Ludność Polski w XX wieku, Monografie no. 5, PAN IGiPZ, Warszawa.
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS) [2014], Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa, opracowanie dostępne na stronie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,l,5.html (12.09.2015).
 • Gołata E., 2015, Demograficzne uwarunkowania rozwoju miasta Poznania, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" Rok LXXVII - v. 1 - 2015.
 • GUS 2014, Prognoza ludności na lata 2014-2050, Warszawa.
 • Jończy R. 2008, Zewnętrzne migracje ludności wiejskiej Opolszczyzny po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Konsekwencje w kontekście sytuacji społeczno-demograficznej i regionalnego rynku pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Opole-Wrocław.
 • Kałuża-Kopias 2010a, Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast Polski, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 237, pp. 29-42.
 • Kałuża-Kopias 2010b, Migracje wewnętrzne w Łodzi na tle wybranych największych miast w Polsce, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica", 35, pp. 199-217.
 • Kałuża-Kopias 2014, Atrakcyjność migracyjna wielkich miast - stan obecny i perspektywy, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" no. 27(4) 2014, pp. 41-54.
 • Kędelski M. 1990, Fikcja demograficzna w Polsce i RFN (ze studiów nad migracjami zagranicznymi), [w:] "Studia Demograficzne", no. 1(99).
 • Korcelli P., 1997, Alternatywne projekcje zmian demograficznych i migracji w aglomeracjach miejskich, [in:] P. Korcelli (red.), Aglomeracje miejskie w procesie transformacji: Zeszyty IGiPZ PAN 45, IGiPZ PAN, Warszawa, pp. 5-22.
 • Latuch M. 1985, Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa.
 • Latuch M. 1992, O rzetelniejszą i pełniejszą informację o współczesnej emigracji ludności z Polski, "Wiadomości Statystyczne", no. 8.
 • Latuch M. 1996, Współczesna emigracja Polaków. Aspekty demograficzne i społeczno-ekonomiczne zewnętrznego procesu migracyjnego ludności Polski lat osiemdziesiątych XX wieku, [w:] "Monografie i Opracowania", no. 410.
 • Liszewski S., 2010, Od Łódzkiego Zespołu Miejskiego po Łódzki Obszar Metropolitalny, [w:] red. S. Liszewski, Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym, Nowa Era, Łódź, pp. 53-66.
 • Marcinowicz, D., 2000, Demograficzne źródła wzrostu ludności w strefie podmiejskiej wielkiego miasta, Studium Poznania, Biuletyn PAN. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, 192, 291-309.
 • Rykiel Z., 1986, Ograniczenia meldunkowe jako bariery przestrzenne, "Przegląd Geograficzny", no. 3/58, 395-409.
 • Szukalski P., 2015, Demograficzno-społeczne konsekwencje depopulacji w województwie łódzkim, "Problemy Społeczne, Polityka Społeczna w Regionie Łódzkim", v. 15, Wyd. Regionalne Centrum Polityki Społecznej, pp. 2-20.
 • Śleszyński P., 2011, Oszacowanie rzeczywistej liczby ludności gmin województwa mazowieckiego z wykorzystaniem danych ZUS, "Studia Demograficzne" 2(160) pp. 35-58.
 • Śleszyński P., 2015, Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza. Wybrane wyniki badań prowadzonych w projekcie "Trendy Rozwojowe Mazowsza", "Studia Regionalne i Lokalne", no. 61, pp. 43-66.
 • Węcławowicz, G., Łotocka, M., Baucz, A., 2010, Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, opracowany na potrzeby przygotowania przeglądu OECD Krajowej Polityki Miejskiej w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_re- gionalny/polityka_regionalna/rozwoj_miast/strony/rozwoj_miast.aspx: (22.08.2018).
 • Winiarczyk-Raźniak A., Raźniak P., 2012, Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków
 • Zbierska A., Zydroń A. Szczepański P. 2015, Proces suburbanizacji a warunki życia mieszkańców podpoznańskich i podwrocławskich gmin, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania no. 37, v. 3.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.