PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2020 | nr 3(31) | 124--134
Tytuł artykułu

Third Places in the Home. The Idea of Cohousing

Autorzy
Warianty tytułu
Trzecie miejsca w domostwie. Idea cohousingu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza cohousingu w kontekście teorii trzeciego miejsca Raya Oldenburga. Autorka stawia tezę, że cohousing promujący ideę głębokich relacji społecznych w powiązaniu z poszanowaniem indywidualizmu oraz zrównoważoną konsumpcję i prosumpcję może stanowić nową formę uspołecznienia zbliżoną do trzecich miejsc Oldenburga. W części pierwszej artykułu przedstawiono główne elementy pojęcia trzeciego miejsca Oldenburga, w części drugiej zaprezentowano założenia idei cohousingu oraz popytowe uwarunkowania jego rozwoju. Praca ma charakter teoretyczny i stanowi kolejną część rozważań autorki dotyczących koncepcji trzecich miejsc w dobie globalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse cohousing in the context of Ray Oldenburg's theory of a third place. The author argues that cohousing, which promotes the idea of deep social relations in connection with respect for individualism and sustainable consumption and prosumption, can be viewed as a new form of socialization similar to Oldenburg's concept of the third place. The first part outlines ideas underlying the concept of a third place, while the second part focuses on the assumptions of cohousing and demand conditions for its development. This theoretical article continues the author's considerations about the concept of third places in the era of globalization. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
124--134
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznań University of Economics and Business, Poland
Bibliografia
 • Bakan, D. (1966). The duality of human existence. An essay on psychology and religion. Rand McNally.
 • Bokszański, Z. (2007). Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności - raport z badań, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cieślik, D. (2014). Ludzie Politechniki. Dobry czas dla cohousingu. http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/ludzie-politechniki/91
 • Dudek, J. (2019). The Influence of "Third Places" on The Quality of the Public Domain.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 603. 032009. https://doi.org.10.1088/1757-899X/603/3/032009
 • Dymnicka, M. (2011). Od miejsca do nie-miejsca. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 36(9), 35-52.
 • EcoVillage Ithaca (2020). https://ecovillageithaca.org/about-ecovillage/
 • Elias, N. (2008). Społeczeństwo jednostek. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Finlay, J., Esposito, M., Kim, M., Gomez-Lopez, I., & Clarke, P. (2019). Closure of 'third places'? Exploring potential consequences for collective health and wellbeing. Health & Place, 60, https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.102225
 • Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hadi, R., & Ellisa, E. (2019). Rethinking third place in the digital era. In: International Conference on Informatic, Technology and Engineering 2019, At: Bali.
 • Hall, E. T. (1966). The Hidden Dimension, Doubleday. http://index-of.es/z0ro-Repository-2/Cyber/03 - General Science/The Hidden Dimension - Edward Hall.pdf
 • Hillery, G. A. (1955). Definitions of Community: Areas of Agreement. Rural Sociology, 2(20), 779-791.
 • Jagiełło-Kowalczyk, M., & Ptaszkiewicz M. (2018). Cohousing - idea współzamieszkania. Środowisko Mieszkaniowe, 21, 17-24. https://doi.org/10.4467/25438700ŚM.17.062.7919
 • Jagodzińska, J. (2018). Muzea poza murami w kontekście koncepcji trzeciego miejsca, Muzealnictwo, 59, 123-131.
 • Jeffres, L., Bracken, Ch., Jian, G., & Casey, M. (2009). The Impact of Third Places on Community Quality of Life. Applied Research in Quality of Life, 4(4), 333-345. https://doi.org/10.1007/s11482-009-9084-8
 • Kosiacka-Beck, E. (2017). Przestrzenie utracone, niewygodne, niedostrzegane piękno. Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 57(6), 29-41.
 • Krokfors, K. (2012). Co-Housing in the Making. Built Environment, 38(2), 309-314. http://repository.cohousing.nl:8080/jspui/bitstream/20.500.12011/42/1/Cohousing-the-Making.pdf
 • Kutypa, M., Wójcik, D., & Piotrowski, K. (2018). Kooperatywy mieszkaniowe jako forma partycypacyjnego budownictwa mieszkaniowego. http://habitat.pl/wp-content/uploads/2018/12/Kooperatywy-mieszkaniowe-jako-forma-partycypacyjnegobudownictwa- mieszkaniowego.pdf
 • Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Lorek, S., & Fuchs, D. (2005). Sustainable Consumption Governance: A History of Promises and Failures. Journal on Consumer Policy, 28(4), 261-288.
 • Mao, M., Kinoshita, I. (2018). Public Plazas Physical Environment Affect People's Activities in the Cases of China and the USA. Asian Journal of Behavioural Studies, 4(15), 51-75, https://doi.org/10.21834/ajbes.v4i15.171
 • Markiewicz, E. (2019). Third Places in the Era of Virtual Communities, Studia Periegetica, 4(28), 9-21. https://doi.org/10.26349/st.per.0028.01
 • McCamant, K., Durrett, C., & Hertzman E. (1994). Cohousing. A Contemporary Approach to Housing Ourselves (2nd ed.). Ten Speed Press.
 • Mehta, V. (2013). The Street: A Quintessential Social Public Space, Routledge.
 • Meltzer, G. (2005). Sustainable Community: Learning from the cohousing model, Trafford Publishing.
 • Mikunda, C. (2004). Brand Lands, Hot Spots & Cool Spaces: Welcome to the Third Place and the Total Marketing Experience. Kogan Page.
 • Olcoń-Kubicka, M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Oldenburg, R. (1999). The Great Good Place: cafes, coffee shops, bookstores, bars, hair salons and other hangouts at the heart of a community. Marlowe & Company.
 • Peachey, A. (2008). First Reflections, Second Life, Third Place: Community Building in Virtual Worlds. www.academia.edu/328323/First_Reflections_Second_Life_Third_Place_Community_Building_In_Virtual_Worlds
 • Sokołowska, A. (2009). O wspólnotach inaczej. "Wspólnoty intencjonalne" jako nowa metoda planowania przestrzeni mieszkaniowej zgodnie z założeniami idei zrównoważonego rozwoju. Kultura Popularna, 2(24), 80-92.
 • Sonora Cohousing (2020). https://sonoracohousing.com/coho/faq
 • Vestbro, D. U., & Horelli, L. (2012). Design for Gender Equality: The History of Co-Housing Ideas and Realities. Built Environment, 38(3), 315-335. https://doi.org/10.2148/benv.38.3.315
 • Wardak, P., Zalega, T. (2013). Konsumpcja kolaboratywna jako nowy trend konsumencki, Studia i Materiały. Wydział Zarządzania. Uniwersytet Warszawski, 1, 7-32.
 • Wicher, W. (1999). Studia nad typologią ulic jako element analizy urbanistycznej. Wybrane zagadnienia na przykładzie Krakowa, Politechnika Krakowska, praca doktorska, maszynopis w Bibliotece WA PK.
 • Wilkowski, M. (2016). Nowoczesna instytucja kultury w Internecie, https://instytucje.wilkowski.org/dane/Nowoczesna_instytucja_kultury_w_Internecie.pdf
 • What is cohousing, (n.d.), http://www.cohousing.org/what_is_cohousing
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610799

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.