PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 51--63
Tytuł artykułu

Tożsamość korporacyjna - ujęcie teoretyczne i praktyczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Identity - Theoretical and Practical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba ukazania istoty pojęcia "tożsamość korporacyjna" oraz przedstawienie praktycznych aspektów jej budowania. W artykule podkreślono, iż definiowanie pojęcia "tożsamość korporacyjna" jest wieloznaczne i nieprecyzyjne. Wskazano również, iż w literaturze przedmiotu wskazuje się, iż na tożsamość przedsiębiorstwa składa się jego tożsamość wizualna ujawniana przez symbolizm oraz jego kultura korporacyjna i sposób komunikacji z otoczeniem. Zaprezentowano również złożony i wielopoziomowy proces budowania tożsamości korporacyjnej, na który składają się między innymi: procesy nazewnicze, wybór kompozycji kolorystycznych, projektowanie znaku marki, czy też dobór sloganów firmowych. Zaakcentowano również, iż proces budowania tożsamości korporacyjnej wymaga świadomego i spójnego opracowania wyróżniających atrybutów, takich jak: misja, wizja, przekonania, umiejętności, zachowania oraz ciągłego poszukiwania równowagi między komunikowaniem jej rozwoju i aspiracjami firmy oraz dokonaniami i tradycją wzbudzającymi zaufanie klientów. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to provide an overview of the corporate identity concept and to present practical aspects of its construction. The author emphasizes that defining the concept is ambiguous and imprecise. It was also pointed out that the literature indicates that the corporate identity consists of its visual identity revealed by symbolism, corporate culture and corporate communication. A complex and multi-level process of building corporate identity was also presented, which includes, among others: naming processes, color selection, branding or company slogans. It was also emphasized that this process requires a conscious and coherent elaboration of distinctive attributes such as: mission, vision, beliefs, skills, behaviors and constant search for balance between communicating its development and company's aspirations and achievements and tradition that inspire clients' trust. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alessandri S.W., Modeling corporate Identity: A concept explication and theoretical explanation, "Corporate Communications: An International Journal" 2001, Nr 4, Vol. 6.
 • Askegaard S., Christensen L.T., Corporate identity and corporate image revisited: A semiotic perspective, "European Journal of Marketing" 2001, Nr 3,4, Vol. 35.
 • Balmer J. M. T., Corporate identity, corporate branding and corporate marketing - Seeing through the fog, "European Journal of Marketing" MCB University Press 2001, Nr 3, 4, Vol. 35.
 • Cornelissen J.P., Elving W.J.L., Managing corporate identity: an integrative framework of dimensions and determinants, "Corporate Communications: An International Journal" 2003, Nr 2, Vol. 8.
 • Fill C., Markwick N., Towards a framework for managing corporate identity, "European Journal of Marketing" 1997, Nr 5, Vol. 31.
 • Leitch S., Motion J., Multiplicity in corporate strategy, "Corporate Communications: An International Journal" 1999, Nr 4, Vol. 4.
 • Melewar T.C., Navalekar A., Leveraging corporate identity in the digital age, "Marketing Intelligence and Planning" 2002, Nr 2, Vol. 20.
 • Melewar T.C., Saunders J., Global corporate visual identity systems: using an extended marketing mix, "European Journal of Marketing" 2000, Nr 5, 6, Vol. 34.
 • Olins W., The corporate search for identity, "Harvard Business Review" 1990, Nr 5, Vol. 68.
 • Zarębska A., Identyfikacja tożsamości korporacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.