PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | 88 nr 1 Management and Finances of Public and Private Sector Entities under New Management Conditions. Ukraine - Poland - the European Union = Zarządzanie i finanse podmiotów sektora publicznego i prywatnego w nowych warunkach gospodarowania. Ukraina - Polska - Unia Europejska | 53--65
Tytuł artykułu

The Impact of Applying the Principles of Corporate Social Responsibility on the Market Value of Shares on the Warsaw Stock Exchange

Warianty tytułu
Wpływ stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu na wartość rynkową akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CRS) jest coraz częściej stosowana w gospodarce. Osoby zarządzające firmami wdrażają jej zasady w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie zgodne z zasadami etyki, przepisami prawa pracy, ochroną środowiska, poszanowaniem mniejszości przekłada się na notowania akcji takich firm. W przypadku notowań akcji na rynkach kapitałowych podobne podejście reprezentuje idea inwestowania odpowiedzialnego społecznie (SRI), w ramach którego inwestorzy eliminują ze swoich portfeli akcje firm wątpliwych etycznie, zanieczyszczających środowisko, wykorzystujących szkodliwe technologie. Na giełdach powstają nawet indeksy spółek przestrzegających zasad CRS. Przykładem takich indeksów na polskim rynku kapitałowym są: istniejący od dawna Respect Index oraz jego następca WIG-ESG. Badania wskazują, że inwestycje na rynkach kapitałowych w akcje spółek przestrzegających zasad CRS dają wyższe stopy zwrotu, choć nie jest to pewna zależność(abstrakt oryginalny)
EN
The Corporate Social Responsibility concept is increasingly being spread in the economy. Managers managing companies often implement its principles in an attempt to achieve competitive advantage. The approach to managing enterprises according to moral principles, respect employees' law, protecting the environment, respecting minorities should reflect into prices of shares of given companies. On capital markets, a similar approach is represented by the idea of Socially Responsible Investing, where investors eliminate from their portfolios the shares of morally questionable companies, polluting the environment, using harmful technologies. On stock exchanges there are indexes created to indicate companies, that respect the CRS principles. An examples such indexes on polish capital market are: Respect Index, that has been present for a long time, and its successor WIG-ESG. Researches suggest, that investment in capital markets, in shares of companies, that respect the CRS principles, give higher return rates, although this is not still certain.(original abstract)
Twórcy
 • WSB University in Poznań
Bibliografia
 • Bazzichi O., 2003, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Społeczeństwo, 3/4.
 • Buczkowska A., 2012, Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 684, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 45, 5-20.
 • Commission of the European Communities, 2001, Green Paper. Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Brussels.
 • Czerwińska T., 2009, Społeczna odpowiedzialność polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 3, 11-27.
 • Czerwonka M., 2013, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Warszawa: Difn.
 • Drucker P.F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Warszawa: WN PWN.
 • Freeman R.E., Velamuri S.R., 2008, A New Approach to CSR: Company Stakeholder Responsibility, SSRN Electronic Journal, DOI: 10.2139/ssrn.1186223.
 • GPW uruchamia indeks WIG-ESG, strefainwestorow.pl/wiadomosci/20190813/gpw-uruchamia- indeks-wig-esg [accessed: 15.06.2020].
 • Hąbek P., 2009, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako koncepcja frmy zorientowanej na interesariuszy, Organizacja i Zarządzanie, 2(6), 69-86.
 • ISO 26000 Guidance on social responsibility, Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności, www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000 [accessed: 15.06.2020].
 • Kietliński K., Reyes V., Oleksyn T., 2005, Etyka w biznesie i zarządzaniu, Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 • Lulewicz-Sas A., 2014, Społecznie odpowiedzialne inwestowanie narzędziem koncepcji społecznie odpowiedzialnego biznesu, Ekonomia i Zarządzanie, 1, 142-156.
 • Paliwoda-Matiolańska A., 2005, Teoria interesariuszy w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, in: H. Brdulak, T. Gołębiowski (eds.), TRANS'05, Wspólna Europa. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, Warszawa: SGH.
 • Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Green Paper, Brussels 2001.
 • Salzmann O., Steger U., Ionescu-Somers A., Baptist F., 2006, Inside the Mind of Stakeholders - Are they Driving Corporate Sustainability?, International Institute for Management Development, http://www.imd.ch/research/publications/upload/CSM_Salzmann_Steger_Ionescu_Somers_ Baptist_WP_2006_22.pdf [accessed: 12.02.2009].
 • UNIDO, 2002, Corporate Social Responsibility, Implications for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, Wien: United Nations Industrial Development Organization.
 • www.bankier.pl/inwestowanie/profle/quote.html?symbol=RESPECT [accessed: 15.06.2020].
 • www.bankier.pl/inwestowanie/profle/quote.html?symbol=WIG20 [accessed: 15.06.2020].
 • www.respectindex.pl [accessed: 15.06.2020].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.