PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Warianty tytułu
Przyczyny społecznych dysfunkcji samorządu terytorialnego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
O turbulentności uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce świadczy szereg dysfunkcji zidentyfikowanych i szczegółowo scharakteryzowanych w literaturze przedmiotu. Choć pogłębiona analiza funkcjonowania wszystkich szczebli samorządu terytorialnego w Polsce pozwala na rozszerzenie listy tych dysfunkcji, wielu badaczy podkreśla konieczność wskazania przyczyn tej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. W artykule zwrócono uwagę na jedną z możliwych interpretacji zagadnienia, biorąc pod uwagę kluczowe ustalenia z zakresu nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomii i finansów, pogłębiając tym samym determinanty dysfunkcji społecznych JST, m.in. autokratyczną, biurokratyczną, niedoskonałej społeczności. W pracy wskazano, że to bezpieczeństwo ontologiczne (pracowników samorządowych szczególnie), a także świadomość dyskursywna, mogą być jednym z istotnych źródeł większości dysfunkcji samorządu lokalnego w Polsce. Podkreślono także, że udział obywateli na każdym szczeblu życia społeczności lokalnej, w tym na szczeblu samorządowym, jest czynnikiem m.in. dynamizującym działalność samorządu terytorialnego. W zakończeniu zaproponowano szereg sposobów wzmacniania demokracji samorządowej, korespondujących z częścią teoretyczną badania, w tym na podstawie drabiny partycypacji obywatelskiej Arnsteina. Praca ta jest komplementarna wobec współczesnych badań nad samorządnością terytorialną, a wypływające z niej konkluzje stanowią obszerny zbiór dla przyszłych analiz w oparciu o dane pierwotne.(abstrakt oryginalny)
EN
Turbulent conditions in which local government units in Poland operate are manifested in the form of several dysfunctions identified broadly in the literature. Although an in-depth analysis of all levels of local government in Poland makes it possible to extend the list of its dysfunctions, many researchers recognise the need to identify causes of this socio-economic reality. The article focuses on one possible interpretation of the issue, taking into account critical findings in the field of socio-economics, thus deepening the determinants of social dysfunctions of local government units, including: autocratic, bureaucratic, imperfect community. The survey points out that ontological security in decision-making processes, as well as in the context of discursive consciousness, could be responsible for most dysfunctions to the local self-government in Poland. The author states that the participation of citizens at all levels of the local community life, including those at the local government level, is a significant factor dynamizing the activity of local government itself. Therefore in conclusions the author presented several alternatives to strengthen local government democracy, corresponding to the theoretical part of the study, including the Arenstein's Ladder of Citizen Participation. Hence, this work is complementary to contemporary research on local self-governance, and its conclusions could have been a foundation for future analyzes based on primary data.(original abstract)
Twórcy
 • University of Szczecin
Bibliografia
 • Arnstein S.R., 1969, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.
 • Babbie E., 2007, Badania społeczne w praktyce, Warszawa: WN PWN.
 • Bartłomiejski R., Klimek J., 2009, Badania społeczne w konsultacjach społecznych. Aspekty postrzegania ryzyka - studium przypadku, Szczecin: Economicus.
 • Bober J., Hausner J., Izdebski H., Lachiewicz W., Mazur S., Nelicki A., Nowotarski B., Puzyna W., Surówka K., Zachariasz I., Zawicki M., 2013, Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 • Feliksiak M., 2015, Oceny instytucji publicznych. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • Giddens A., 2003, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań: Zysk i S-ka.
 • Giddens A., 2007, Nowoczesność i tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa: WN PWN.
 • Goffman E., 2006, Rytuał interakcyjny, Warszawa: WN PWN.
 • Hipsz N., 2015, 25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządności terytorialnej. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • Integrated Social Diagnosis Database, 2015, www.diagnoza.com [accessed: 2.11.2019].
 • Krajowe Biuro Wyborcze, 2019, https://pkw.gov.pl [accessed: 2.11.2019].
 • Nowak S., 2008, Metodologia badań społecznych, Warszawa: WN PWN.
 • Omyła-Rudzka M., 2015, Rozliczenia podatkowe i kwota wolna od podatku. Komunikat z badań, Warszawa: CBOS.
 • Rousseau J.J., 2007, Umowa społeczna, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.
 • TNS OBOP, 2012, Polacy o samorządzie władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań, Warszawa.
 • Turner J.H., 2006, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa: WN PWN.
 • Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Warszawa: WN PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610923

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.