PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 11 | 8--18
Tytuł artykułu

Deliberacyjne metody współdecydowania i niedeliberacyjne metody zasięgania opinii mieszkańców : ujęcie praktyczne

Warianty tytułu
Deliberative Joint Decision-Making Methods and Nondeliberative Methods of Consulting Residents : a Practical Approach
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przybliżone zostały instytucjonalne, prawne oraz proceduralne uwarunkowania funkcjonowania deliberacji w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu lokalnego. Autorzy dokonali przeglądowej analizy wybranych instytucji deliberacyjnych (zorientowanych na inicjowanie współdecydowania), a także podobnych do nich metod zasięgania opinii mieszańców - choć niecharakteryzujących się deliberacyjnym charakterem. W tekście wykorzystano przykłady praktyk z polskich oraz zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego celem wskazania dobrych praktyk - rozwiązań innowacyjnych, możliwie uniwersalnych i charakteryzujących się potencjałem aplikacyjnym. Następnie przywołano istotną barierę w rozwoju deliberacji, jaką jest niski poziom zaangażowania obywatelskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the institutional, legal and procedural conditions for the functioning of deliberation in public space, with particular emphasis on the local level. The authors analysed selected deliberative institutions (focused on initiating joint decision-making), as well as similar methods of consulting residents - despite not being of a deliberative nature. The article gives examples of practices from Polish and foreign territorial self-government units to indicate good practices - innovative solutions that are as universal as possible with application potential. A significant barrier to the development of deliberation, namely the low level of civic commitment, is then mentioned. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
8--18
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliografia
 • Brown M., Survey Article: Citizen Panels and the Concept of Representation, "The Journal of Political Philosophy" 2006/2.
 • Ferens A., Kondas R., Matysiak I., Rzeźnik G., Szyrski M., Jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządach? Zasady i najlepsze praktyki współpracy samorządów z przedstawicielami społeczności lokalnych. Przewodnik dla samorządów, Warszawa 2010.
 • Fishkin J.S., Democracy and Deliberation: New Directions for Democratic Reform, Yale 1991.
 • Fishkin J.S., The Voice of the People: Public Opinion and Democracy, Yale 1997.
 • Gallup G., Public Opinion in a Democracy, Princeton 1939.
 • Gerwin M., Panele obywatelskie. Przewodnik po demokracji, która działa, Kraków 2018.
 • Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005.
 • Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1 i 2, Warszawa 2002.
 • Kubiak A., Krzewińska A., Sondaż deliberatywny - Inwentarz Problemów, "Przegląd Socjologiczny" 2012/1.
 • Luskin R.C., Fishkin J.S., Jowell R., Considered Opinions: Deliberative Polling in Britain, "British Journal of Political Sciences" 2002/3.
 • Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016.
 • Młynarkiewicz Ł., Regulacje samorządowe oraz przykłady dobrych praktyk w obszarze konsultacji społecznych w Polsce i za granicą [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Podgórska-Rykała J., Konsultacje społeczne na szczeblu lokalnym - praktyczne aspekty planowania procesu konsultacji [w:] Partycypacja w samorządzie terytorialnym, red. M. Gurdek, Sosnowiec 2016.
 • Podgórska-Rykała J., Panele obywatelskie jako metoda deliberacji decyzyjnej, Warszawa 2020.
 • Przybylska A., Jaką przyszłość mają w Polsce deliberatywne formy konsultacji społecznych? [w:] Partycypacja obywatelska. Od teorii do praktyki społecznej, red. A. Przybylska, A. Giza, Warszawa 2014.
 • Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 • Rawls J., A theory of justice, Harvard 2005.
 • Rawls J., Liberalizm polityczny, Warszawa 1998.
 • Rawls J., The Idea of Public Reason Revisited, "The University of Chicago Law Review" 1997/3.
 • Sone Y., Nuclear Energy Policy and the National Deliberative Poll, "Public Policy Studies" 2014/14.
 • Sroka J., Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka, Wrocław 2009.
 • Steiner J., Jaramillo M.C., Mameli S., Deliberation Across Deeply Divided Societies. Transformative Moments, Cambridge 2017.
 • Verba S., Scholzman K.L., Brady H.E., Voice and Inequality. Civic Voluntarism in American Politics, Cambridge 1995.
 • Walzer M., Deliberation, and What Else? [w:] Deliberative Politics. Essay on "Democracy and Disagreement", red. S. Macedo, New York-Oxford 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610925

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.