PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 11 | 79--89
Tytuł artykułu

Zasady przyjęć do samorządowego żłobka a obowiązek szczepień ochronnych

Autorzy
Warianty tytułu
Principles of Admission to a Territorial Self-government Creche and the Vaccination Obligation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich miesiącach w praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego zauważalna jest tendencja wprowadzania regulacji wiążących przyjęcie do samorządowych żłobków z zaszczepieniem kandydatów. Legalność takiego rozwiązania legislacyjnego spotkała się ze zróżnicowaną oceną organów nadzorczych oraz sądów administracyjnych. W artykule przeprowadzona została analiza dopuszczalności wprowadzania rzeczonych rozwiązań legislacyjnych z perspektywy granic upoważnienia prawodawczego wyznaczonych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisów o ochronie danych wrażliwych, do których zalicza się informacja o szczepieniach, jakim poddane zostało dziecko. Rozważania wskazują na zasadność wyrażanych wątpliwości co do zgodności z prawem odmowy przyjęcia do żłobka osób niezaszczepionych. Wynika to z braku dostatecznych podstaw prawnych do wprowadzania takiej regulacji w drodze aktu prawa miejscowego; sporne jest również, czy przetwarzanie danych dotyczących zdrowia dla celów rekrutacji do żłobka mieści się w zakresie któregoś z wyjątków od zawartego w art. 9 unijnego rozporządzenia o ochronie danych zakazu przetwarzania danych wrażliwych. (abstrakt oryginalny)
EN
There has been a noticeable tendency in the practice of the functioning of territorial self-government in recent months to introduce regulations relating admission to self-government crèches with the vaccination of the candidates. The legality of such a legislative solution has encountered a mixed assessment of the supervisory authorities and administrative courts. The article analyses the admissibility of introducing these legislative solutions from the point of view of the limits of legislative authorization specified in the Act on the care of children up to the age of 3 and the provisions on the protection of sensitive data, which include information on vaccinations administered to a child. The considerations refer to the legitimacy of the doubts expressed as to the compliance with the law of the refusal to admit unvaccinated people to the crèche. This arises from the lack of sufficient legal grounds for introducing such a regulation by an act of local law; it is also disputable as to whether the processing of health data for the purpose of recruitment to a crèche falls within the scope of one of the exceptions to the prohibition to process sensitive data contained in Article 9 of the EU Data Protection Regulation. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
79--89
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, student
Bibliografia
 • Cianciara D., Zgliczyński W.S., Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży w Polsce - wybrane zagadnienia, "Analizy BAS" 2015/2.
 • Dąbek D., Komentarz do art. 94 [w:] Konstytucja RP. Komentarz, red. L. Bosek, M. Safjan, Warszawa 2016.
 • Fiutak A., Odpowiedzialność przedstawiciela ustawowego za niewykonanie szczepienia obowiązkowego, "Medyczna Wokanda" 2017/9.
 • Garlicki L., Zubik M., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 1, Warszawa 2016.
 • Jakubowski A., Komentarz do art. 11 [w:] Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2014.
 • Marchewka A.K., Majewska A., Młynarczyk G., Działalność ruchu antyszczepionkowego, rola środków masowego komunikowania oraz wpływ poglądów religijnych na postawę wobec szczepień ochronnych, "Postępy Mikrobiologii" 2015/2.
 • Mrożek-Budzyn D., Ewolucja polskiego programu szczepień ochronnych na przestrzeni ostatnich 10 lat, "Przegląd Epidemiologiczny" 2012/1.
 • Olszewski A., Komentarz do art. 8 [w:] Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech. Komentarz, red. A. Olszewski, Warszawa 2019.
 • Piwoński K., Poddanie się obowiązkowym szczepieniom ochronnym jako kryterium rekrutacji do publicznego przedszkola, "Przegląd Prawa Publicznego" 2020/9.
 • Radziewicz P., Komentarz do art. 94 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
 • Sidorowska-Ciesielska A., Komentarz do art. 40 ustawy o samorządzie gminnym [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.