PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 7--20
Tytuł artykułu

Problematyka aksjologicznego nadużycia kompetencji w kontekście tzw. uchwał "anty-LGBT" : rozważania na kanwie aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych

Autorzy
Warianty tytułu
The Issue of the Axiological Abuse of Powers in the Context of the So-Called 'Anti-LGBT' Resolutions : Considerations Based on the Current Case-Law of the Administrative Courts
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problematyka "uchwał anty-LGBT" ostatnimi czasy jest jednym z wiodących i bardziej kontrowersyjnych zarazem tematów społecznych. Omawiana problematyka - wbrew pozorom - jest niezwykle istotna, dotyczy ona bowiem kolizji zakresu kompetencji uchwałodawczych poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz konstytucyjnych praw i wolności obywateli. W artykule autor podejmuje próbę analizy tej kwestii z punktu widzenia dorobku doktryny prawa i postępowania administracyjnego: wpierw rozważa kwestię kompetencji uchwałodawczych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz dopuszczalności kontroli sądowoadministracyjnej tego rodzaju uchwał. Dalej przedstawia zagadnienie nadużycia prawa (kompetencji) w prawie publicznym w ogólności. Kolejno kluczową częścią wywodu jest przeniesienie powyższych teoretycznych rozważań na grunt omawianej problematyki uchwał "anty-LGBT" i dojście do konkluzji, że stanowią one przykład aksjologicznego nadużycia kompetencji, co powinno skutkować stwierdzeniem ich nieważności. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of 'anti-LGBT resolutions' has recently been one of the leading and more controversial social topics. Despite appearances, this issue is extremely important, as it applies to the conflict between the scope of legislative powers of individual territorial self-government units and the constitutional rights and freedoms of citizens. In the article, the author attempts to analyse this issue from the point of view of the achievements of the doctrine of the law and administrative proceedings. He first considers the issue of the legislative powers of the decision-making bodies of territorial self-government units and the admissibility of administrative court control of such resolutions. He then presents the matter of the abuse of rights (powers) in public law in general. Another key part of the argument is the application of the above theoretical considerations to the problem of the 'anti-LGBT' resolutions, as well as drawing the conclusion that they are an example of an axiological abuse of powers, which should result in their annulment. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, aplikant
Bibliografia
 • Augustyniak M., Moll T., Komentarz do art. 18 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, LEX 2018.
 • Gajewski D.J., Grzybowski T., Nadużycie prawa w podatku od wartości dodanej, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2018/5.
 • Hadel M., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016/5.
 • Jakimowicz W., Normatywne uwarunkowania realizacji kompetencji prawodawczych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2015/3.
 • Krawczyk M., Nadużycie władztwa administracyjnego, "Państwo i Prawo" 2018/10.
 • Łętowska E., Głos w dyskusji [w:] Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1 marca 2002 r., red. H. Izdebski, A. Stępkowski, Warszawa 2003.
 • Nadużycie prawa. Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1 marca 2002 r., red. H. Izdebski, A. Stępkowski, Warszawa 2002.
 • Niżnik-Dobosz I., Współczesne ujęcie państwowej teorii samorządu terytorialnego w Polsce, "Acta Universitatis Carolinae-Iuridica" 2010/1.
 • Nowicki H., Sankcje administracyjne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 7, Prawo administracyjne materialne, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012.
 • Parchomiuk J., Nadużycie prawa w prawie administracyjnym, Warszawa 2018 Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2005.
 • Skrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007.
 • Wlaźlak K., Komentarz do art. 18 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, LEX 2013.
 • Zimmermann J., Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.
 • Zimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610947

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.