PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 21--34
Tytuł artykułu

Zmiany regulacji prawnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi a jego efektywność ekonomiczna

Autorzy
Warianty tytułu
Amendments to the Legal Regulations Regarding the Municipal Waste Management System and Its Economic Efficiency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy przyjęty przez ustawodawcę kierunek zmian regulacji prawnych w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi sprzyja efektywności ekonomicznej. System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien być ekonomicznie uzasadniony, czyli zakładany cel powinien być osiągnięty jak najmniejszym kosztem. W opracowaniu analizie poddano w szczególności zmiany regulacji prawnych dotyczące sytuacji prawnej gminy i podmiotów niepowiązanych z gminą na rynku usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Przeanalizowano także skutki tych zmian dla właścicieli nieruchomości jako wytwórców odpadów komunalnych. W artykule poruszono kwestię udzielenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zamówienia in-house własnej spółce komunalnej i jego wpływu na rynek usług odbierania odpadów komunalnych. Ponadto w opracowaniu autorka wskazuje na dwa warianty współpracy gminy w zakresie zagospodarowania odpadów, tj. z innymi gminami lub podmiotami prywatnymi niepowiązanymi z gminą. Podstawą decyzji gminy w przedmiotowym zakresie powinna być analiza ekonomiczna i prawna. Regulacje prawne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, umożliwiające wyeliminowanie konkurencji i tworzenie monopolu w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz gmin i związków międzygminnych, nie sprzyjają niestety efektywności ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the article is to answer the question of whether the direction of change in the legal regulations in the municipal waste management system adopted by the lawmakers favours economic efficiency. The municipal waste management system should be economically justified, or in other words, the objective pursued should be achieved at the lowest possible cost. In particular, the article analyses the changes in the provisions of the law regarding the legal situation of the municipality and entities not related to the municipality on the market of municipal waste collection and management services. It also analyses the consequences of these changes for property owners as producers of municipal waste. The article discusses the issue of the mayor giving an in-house order to his own municipal company and its influence on the market of municipal waste collection services. Furthermore, the author indicates two variants of cooperation of the municipality on waste management, i.e. with other municipalities and with private entities not related to the municipality. The basis of the municipality's decision on this should be an economic and legal analysis. Unfortunately, the legal regulations on municipal waste management, which enable the elimination of competition and the creation of a monopoly in municipal waste collection and management for the municipalities and inter-municipal associations, do not favour economic efficiency. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
21--34
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Albin A., Gmina w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, Wrocław 2018.
 • Błaś A., Prywatyzacja zadań samorządu terytorialnego [w:] Studia nad samorządem terytorialnym, red. A. Błaś, Wrocław 2002.
 • Borkowski A., Działalność gospodarcza regulowana (kilka uwag na tle reglamentacyjnej funkcji państwa [w:] 25 lat fundamentów wolności działalności gospodarczej. Tendencje rozwojowe, red. J. Grabowski, K. Pokryszka, A. Hołda-Wydrzyńska, Katowice 2013.
 • Chełmoński A., Ciąg działań prawnych w gospodarce państwowej jako przedmiot badań-propozycja metodologiczna, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" 1972/XXXVIII.
 • Chełmoński A., Nadzór policyjny i reglamentacyjny w administracyjnym prawie gospodarczym [w:] Administracyjne prawo gospodarcze, red. L. Kieres, Wrocław 2005.
 • Dmowska J., Odpowiedzialność prawa za gospodarowanie odpadami [w:] Prawo o odpadach. Wybrane problemy, red. B. Rakoczy, Warszawa 2019.
 • Goździńska A., Gmina a lokalny rynek usług odbierania odpadów komunalnych [w:] Nowe problemy badawcze w teorii publicznego prawa gospodarczego (z uwzględnieniem samorządu terytorialnego), red. L. Kieres, Wrocław 2010.
 • Goździńska A., System gospodarowania odpadami komunalnymi, "Samorząd Terytorialny" 2009/3.
 • Horubski K., Wykonywanie zadań własnych przez jednostki samorządu terytorialnego a stosowanie przepisów o udzielaniu zamówień publicznych w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, "Samorząd Terytorialny" 2006/10.
 • Jeżewski J., Funkcje administracji - zagadnienia wstępne, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" 1985/CXLIII.
 • Kiczka K., Struktura prawna jako przedmiot badań. Propozycja metodologiczna, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji" 2000/XLIII.
 • Kieres L., Związki i porozumienia międzygminne, "Samorząd Terytorialny" 1991/10.
 • Kocowski T., Reglamentacja działalności gospodarczej w polskim administracyjnym prawie gospodarczym, Wrocław 2009.
 • Lang W., Struktura odpowiedzialności prawnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Prawo" 1968/VIII.
 • Lisowski P., Relacje strukturalne w polskim samorządzie terytorialnym, Wrocław 2013.
 • Mazur-Wierzbicka E., Ochrona środowiska a integracja europejska. Doświadczenia polskie, Warszawa 2012.
 • Supernat J., Prakseologiczne zasady nauki administracji a normy prawne, "Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo" 1985/CXLIII.
 • Szewczyk M., Nadzór w materialnym prawie administracyjnym, Poznań 1995.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1965.
 • Szydło M., Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji, Warszawa 2020.
 • Szydło M., Swoboda działalności gospodarczej, Warszawa 2005.
 • Wereśniak-Masri I., Wybrane problemy administracyjnych kar pieniężnych w ustawie o odpadach [w:] Prawo o odpadach. Wybrane problemy, red. B. Rakoczy, Warszawa 2019.
 • Żurowski M., Hierarchia postępowania z odpadami [w:] Prawo o odpadach. Wybrane problemy, red. B. Rakoczy, Warszawa 2019.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.