PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 45--57
Tytuł artykułu

Skuteczna kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Warianty tytułu
Effective Management Control in a Public Finance Sector Unit
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem kontroli zarządczej w procesie zarządzania jest doprowadzenie do sytuacji, w której cele założone przez najwyższe kierownictwo urzędu będą skutecznie realizowane. Kontrola zarządcza jest ściśle powiązana z systemem procedur i zasad stosowanym w danej jednostce. System wyznaczania celów i zadań oraz ich monitorowania za pomocą mierników jest skutecznym narzędziem pomiaru efektywności funkcjonowania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Priorytetowym działaniem każdego urzędu powinno być dążenie do eliminowania bądź ograniczania ryzyka. Upowszechnienie wiedzy oraz praktycznych rozwiązań może uświadomić kierownikom jednostek, jakie mogą zostać osiągnięte korzyści poprzez odpowiednie wdrożenie kontroli zarządczej. W artykule autor odpowiada na pytanie, jak technologia teleinformatyczna wspiera funkcjonowanie współczesnej administracji w obszarze kontroli zarządczej. Przedstawia także założenia dotyczące rozwoju e-administracji zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej i powiązane z nimi priorytetowe założenia programów krajowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The fundamental objective of management control in the management process is to bring about a situation where the objectives set by the top management of the office are effectively achieved. Management control is closely related to the system of procedures and rules applied in the given entity. The system of setting objectives and tasks and monitoring them with gauges is an effective tool for measuring the effectiveness of every territorial self-government unit. The priority action of every office should be to aim to eliminate or reduce risk. The dissemination of knowledge and practical solutions may make the managers of the units aware of what benefits and values should be achieved through the appropriate implementation of management control. In the article, the author answers the question of how ICT supports the functioning of contemporary administration in the area of management control. He also presents the assumptions regarding the development of e-administration contained in the strategic documents of the European Union and the related strategic assumptions of national programmes. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--57
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki, doktorant
Bibliografia
  • Bilewicz G., Administracja w gospodarce elektronicznej [w:] Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Warszawa 2007.
  • Bogucki D., eGovernment w Unii Europejskiej, "Elektroniczna Administracja" 2005/1.
  • Chojna-Duch E., Audyt wewnętrzny w systemie sektora finansów publicznych - aktualne problemy, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia" 2012/53.
  • Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, "Zarządzanie Publiczne" 2007/1.
  • Małecka-Łyszczek M., Wprowadzenie do problematyki kontroli zarządczej [w:] Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, red. M. Ćwiklicki, Kraków 2015.
  • Matysek M., Projektowanie modelu systemu kontroli zarządczej, "Kontrola Państwowa" 2011/2.
  • Mazurek A, Knedler K., Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne, Warszawa 2010.
  • Szpor A., Kontrola zarządcza a mediacja w administracji publicznej, "Kontrola Państwowa" 2011/5.
  • Waligórski M.A., Kontrola zarządcza w administracji publicznej [w:] Teoria instytucji prawa administracyjnego. Księga pamiątkowa Profesora Jerzego Stefana Langroda, red. J. Niczyporuk, Paryż 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610955

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.