PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 58--70
Tytuł artykułu

Postulaty de lege ferenda w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych przez gminy

Warianty tytułu
De lege ferenda Postulates Regarding the Financing of Volunteer Fire Brigades by Municipalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem publikacji jest wskazanie zmian, jakie powinny zostać wprowadzone w zakresie finansowania ochotniczych straży pożarnych, w szczególności w obszarze wypłaty ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych (OSP) za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, przekazywania dotacji dla OSP oraz finansowania remiz strażackich. Regulacje te od wielu lat nie ulegają zmianie pomimo zmieniającego się życia społecznego i rozwoju ochotniczych straży pożarnych oraz ich współpracy z samorządami gminnymi. Tytułem wstępu opisano model istnienia i funkcjonowania OSP w systemie instytucjonalnym państwa i samorządu terytorialnego. Na podstawie wskazanych trudności, jakie pojawiają się w praktyce finansowania OSP przez samorządy gminne, zaproponowano kierunki zmian prawa w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, stanowiące receptę na zażegnanie opisanych problemów. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the publication is to specify the changes that should be introduced in the financing of the volunteer fire brigades, in particular regarding the payment of an allowance to members of volunteer fire brigades for participating in rescue operations and fire training, the transfer of subsidies to the volunteer fire brigades and the financing of fire stations. These regulations have not changed for many years, despite the changing social life and the development of volunteer fire brigades and their cooperation with municipal self-governments. The introduction contains a description of the model of the existence and functioning of the volunteer fire brigades in the institutional system of the state and territorial self-government. Directions of change in the Fire Protection Act, which constitute a recipe for resolving the problems described, were proposed on the basis of specified difficulties that arise in the practice of municipal self-governments financing volunteer fire brigades. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
58--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Bibliografia
 • Błażewski M., Obowiązki gminy wobec członka ochotniczej straży pożarnej [w:] Ochotnicze straże pożarne. Zadania, samorząd, bezpieczeństwo. Raport z badań, red. T. Kocowski, M. Błażewski, Wrocław 2018.
 • Czachowski N., Przekazywanie środków finansowych ochotniczym strażom pożarnym przez gminy [w:] Ochotnicze straże pożarne. Zadania, samorząd, bezpieczeństwo. Raport z badań, red. T. Kocowski, M. Błażewski, Wrocław 2018.
 • Czarnocki G., Dotowanie ochotniczych straży pożarnych [w:] Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (poradnik ze wzorami uchwał i dokumentów), Warszawa 2011.
 • Finansowanie ochotniczych straży pożarnych przez samorządy - w pytaniach i odpowiedziach, red. B. Fabin i in. Słomniki 2012.
 • Kała D.P., Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, Zielonka 2015.
 • Kała D.P., Ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Gdańsk 2018.
 • Kała D.P., Ekwiwalent w rozstrzygnięciach nadzorczych wojewodów, "Strażak" 2016/3.
 • Kała D.P., Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 4.11.2011 r., II SA/Sz 848/11, "Samorząd Terytorialny" 2013/1-2.
 • Kała D.P., Słuszna linia orzecznicza RIO w zakresie dotacji dla ochotniczej straży pożarnej, https://www.lexfire.pl/okiem-redaktora/item/1325-sluszna-linia-orzecznicza-rio-w-zakresie-dotacji-dla-ochotniczej-strazy-pozarnej.
 • Kała D.P., Sto pytań do prawnika o ochotnicze straże pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1, Gdańsk 2012 i t. 2, Gdańsk 2014.
 • Kała D.P., System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce, Gdańsk 2020.
 • Kała D.P., Sowa K., Glosa do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 24.11.2015 r., II SAB/Sz 135/15, OSP 2016/10.
 • Ochotnicze straże pożarne - tradycja - samorząd - bezpieczeństwo, red. T. Kocowski, M. Błażewski, W. Małecki, "Acta Universitatis Wratislavientis. Prawo" 2018/3861.
 • Krzysztofowicz D., Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych, "Wspólnota" 2013/9.
 • Kuczyński J., Wybrane przepisy przeciwpożarowe dla ochotniczych straży pożarnych, Warszawa 1970.
 • Kurzępa B., Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z komentarzem, Kraków 2010 Miazga K.M., O finansowaniu działalności OSP (według stanu prawnego obowiązującego od 25 września 2008 r.), "Strażak" 2009/1.
 • Michalec A., Finansowanie ochotniczej straży pożarnej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, www.ekspertbeck.pl
 • Nowacki J., "Odpowiednie" stosowanie przepisów prawa, "Państwo i Prawo" 1964/3.
 • Legutko M., Dotacje dla Ochotniczej Straży Pożarnej, www.ekspertbeck.pl
 • Raport NIK, Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, LPO.430.006.2018, 3.06.2019 r., https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo/osp-osp-nierowna.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610957

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.