PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | nr 12 | 84--95
Tytuł artykułu

Problemy ze skutecznością powiadomień o wysokości opłaty za udostępnienie informacji publicznej : glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 grudnia 2019 r. (I OSK 530/18)

Warianty tytułu
Problems with the Effectiveness of Notifications about the Level of the Fee for Providing Public Information - Approving Commentary Regarding the Judgment of the Supreme Administrative Court of 5 December 2019 (I OSK 530/18)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Glosa dotyczy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5.12.2019 r. (I OSK 530/18) w sprawie sposobu i warunków skuteczności ustalania opłaty za dostęp do informacji publicznej. Wyrok doprecyzowuje wymagania, jakie należy spełnić przy ustalaniu tej opłaty, w szczególności przez jej powiązanie z rzeczywiście poniesionymi, realnymi kosztami udostępnienia informacji. Wysokość opłaty ustala się w odformalizowanym postępowaniu, do którego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a wyłącznie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zarazem powiadomienie o wysokości opłaty podlega zaskarżeniu do wojewódzkiego sądu administracyjnego jako akt lub czynność z zakresu administracji publicznej, dotycząca uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
The commentary applies to the judgment of the Supreme Administrative Court of 5 December 2019 (I OSK 530/18) on the manner and conditions of effectiveness of setting the fee for access to public information. The judgment specifies the requirements to be satisfied when setting that fee, in particular by linking it to the actual, real costs of providing access to information. The amount of the fee is determined in de-formalized proceedings, to which the provisions of the Act on Access to Public Information and not the Administrative Procedures Code apply. Simultaneously, an appeal may be filed against the notification of the level of the fee with the voivodship administrative court as an act or activity of public administration regarding rights or obligations arising from the provisions of the law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
84--95
Opis fizyczny
Twórcy
  • Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku
Bibliografia
  • Bidziński M., Chmaj M., Szustakiewicz P., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2018.
  • Czarnik Z., Prawotwórcza rola sądu a dyskrecjonalność sędziowska [w:] Dyskrecjonalna władza sędziego. Zagadnienia teorii i praktyki, red. M. Dębiński, R. Pewlewcz, T. Rakoczy, Tarnobrzeg 2012.
  • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016.
  • Szustakiewicz P., Praktyka udostępniania informacji przez sądy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001.
  • roku o dostępie do informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" 2017/4.
  • Szuster S., Komentarz do art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, LEX 2003.
  • Ziemski K., Jędrzejczak M., Pojęcie dyskrecjonalności a pojęcie luzów decyzyjnych [w:] Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym, red. K. Ziemski, M. Jędrzejczak, Poznań 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.