PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 7 | nr 1 | 47--63
Tytuł artykułu

Podstawy modelu pracowniczych stanowisk wykonawczych dla potrzeb identyfikacji źródeł kosztów "ukrytej fabryki"

Autorzy
Warianty tytułu
Basics of Workstations Model in Identifying Sources of Costs of the "Hidden Factory"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przede wszystkim specyfikacja bazowych determinant kosztów ukrytych. Autor zdaje sobie jednocześnie sprawę z tego, że opisywane zjawisko ma charakter wielowymiarowy i - uwzględniając założenia analizy systemowej - trudno jest uwzględnić wszystkie czynniki warunkujące sprawność i poprawność identyfikacji potencjalnych źródeł kosztów ukrytych. Co więcej, celem opracowania jest przedstawienie autorskiego podejścia - bazującego jednakże na założeniach procesowej orientacji przedsiębiorstw i analizy systemowej - do formalizacji zależności pomiędzy determinantami tego zjawiska. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej z nich opisana jest specyfika zjawiska kosztów "ukrytej fabryki" (KUF). W drugiej natomiast następuje koncentracja na charakterze stanowisk wykonawczych i ich roli w procesach zarządzania skalą i zakresem zjawiska kosztów ukrytych. Sprecyzowane są również podstawowe założenia modelu identyfikacji i analizy potencjalnych źródeł kosztów ukrytych na poziomie stanowisk wykonawczych. Opracowanie ma charakter teoretyczno-koncepcyjny. Stanowi bowiem z jednej strony specyfikację założeń teoretycznych dla aktualnie poruszanych w nauce kwestii związanych z orientacją procesową i systemową w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi, jak również zawiera autorskie ujęcie formalizacji zjawiska, stawiając w centrum zainteresowania poziom stanowisk wykonawczych. Nie należy bowiem zapominać, że to właśnie pracownicy szczebla operacyjnego determinują specyfikę mechanizmów wewnętrznych w przedsiębiorstwie. Istota problemu ujęta jest w słowach H. Kellehera. Marginalizowanie roli i znaczenia stanowisk wykonawczych może być bowiem źródłem wielu problemów natury organizacyjno-zarządczej, również w obszarze analizy źródeł zjawiska kosztów "ukrytej fabryki". O potencjale przedsiębiorstwa nie stanowi przecież wyłącznie poziom kierowniczy - o czym, niestety, nierzadko zapomina się w praktyce biznesowej. (fragment tekstu)
EN
The goal of the article is the specification of the catalogue of various determinants of the hidden costs phenomenon and the presentation of authors approach - based on assumptions of the process orientation and system analysis - to the formalization of the relationship between determinants of the "hidden factory" costs phenomenon. An article consists of two parts. In the first one, there is detailed the specifics of the "hidden factory" costs phenomenon. The second part is focused on the nature of workstations and their role in processes of management of the scale and scope of the phenomenon of hidden costs. What more, there are also precized basic assumptions of the model for the Identification and analysis of potential sources of hidden costs at the level of workstations in the second part of the paper. This elaboration has the theoretical and conceptual nature. An article provides the compilation of theoretical assumptions of the currently developed in the science issues related to the process and system orientation in the organizational management, as well it contains the authors approach to formalization of the discussed phenomenon, putting in the spotlight the level of workstations. (original abstract)
Rocznik
Tom
7
Numer
Strony
47--63
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Bibliografia
 • Baranowska-Szczepańska M., Gołaszewski M. (eds.), Modern Research Trends: current status, problems and prospects, Wyd. Maiuscula oraz Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, Poznań 2012.
 • Bitkowska A., Kolterman K., Wójcik G., Wójcik K., Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin, Warszawa 2011.
 • Bowen B.R., Holistyczny sposób oceny i wynagradzania pracownika, Seria Biznes. T. 5, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2007.
 • Cierniak-Emerych A., Partycypacja pracownicza w zarządzaniu procesami, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podejście procesowe w organizacjach", 169/2011.
 • Glinka B., Hensel P., Projektowanie organizacji, WZ UW, Warszawa 2006.
 • Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
 • Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006.
 • Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 • Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
 • Harry M., Schroeder R., Six sigma - wykorzystanie programu jakości do poprawy wyników finansowych, OE, Kraków 2005.
 • Jones D., Organizacja produkcji bez strat, Seria Biznes. T. 1, Zarządzanie firmą. Cz. 1, PWN, Warszawa 2007.
 • Krzepicka A.K. (red.), Wybrane aspekty marketingu relacji, WAT, Warszawa 2007.
 • Lendzion J.P. (ed.), The Organizational Change Management, Technical University of Lodź, Lodź 2011.
 • Łunarski J., Inżynieria systemów i analiza systemowa, OW PRz, Rzeszów 2010.
 • Mazur K., Postawa pracownika jako zasób strategiczny organizacji, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. T. 17. Metody badań problemów zarządzania strategicznego", 1/2012.
 • Międła K., Przesłanki stosowania orientacji procesowej w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podejście procesowe w organizacjach", 169/2011.
 • Mintzberg H., Structure in fives: designing effective organizations, Prentice-Hail International Editions, 1983.
 • Nowosielski S., Orientacja procesowa w organizacjach. Rozważania nad skutecznością wprowadzania, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podejście procesowe w organizacjach", 169/2011.
 • Oyrzanowski B., Koszty jakości. Mała Encyklopedia jakości, PWE, Warszawa 1984.
 • Padzik K., Leksykon HRM, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Piwowar-Sulej K., Rola działu personalnego a zarządzanie personelem w ujęciu procesowym, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Podejście procesowe w organizacjach", 169/2011.
 • Przygotowanie i stosowanie opisów stanowiska pracy, Seria Biznes. T. 5, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2007.
 • Seria Biznes. T. 10, Słownik pojęć ekonomicznych. P-Ż, PWN, Warszawa 2007.
 • Szczepańska K., Koszty jakości, Placet, Warszawa 2009.
 • Szczepańska K., TQM w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Poltext, Warszawa 2010.
 • Szuster M., Fabryka błędów, http://www.logistyczny.com/artykul_ogo.php?id=388 (09.09.2011).
 • Więcek J. (red.), Zintegrowane zarządzanie jakością, UŁ, Łódź 2007.
 • Woźniak J., Model źródeł zjawiska kosztów "ukrytej fabryki" - perspektywa kadry kierowniczej, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Contemporary Organization 2012. Organizacja wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania", 26-28 września 2012, Łomża, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży.
 • Woźniak J., Zaskórski P., Mapa ryzyka w projektowaniu organizacji procesowej "Studia Bezpieczeństwa Narodowego", 2/2011.
 • Woźniak J., Źródła zjawiska kosztów "ukrytej fabryki" z perspektywy stanowisk wykonawczych - podstawy modelu, Konferencja Naukowa: "Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach" 10-11 września 2012, Szczecin.
 • Zaskórski P., Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, WAT, Warszawa 2012.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171610997

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.