PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2020 | Innowacyjny rozwój. Inteligentne organizacje | 11--25
Tytuł artykułu

Efektywność i bezpieczeństwo energetyczne Polski w świetle wybranych wskaźników ekonomicznych

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polityka energetyczna Polski nie jest autonomiczna ze względu na fakt członkostwa w Unii Europejskiej od 2004 r. Członkostwo to daje wymierne efekty gospodarcze i cywilizacyjne, ale z drugiej strony zobowiązuje Polskę do równania do standardów unijnych, także w zakresie energetyki zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju [Maltby, 2013]. Unia stawia sobie bo-wiem za cel ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, poprawę efektywności energetycznej oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym, co będzie pociągać za sobą wysokie koszty modernizacji polskiej energetyki oraz zapewne ograniczanie zużycia paliw stałych [Chevalier, 2009, s. 16]. Wszystko to powoduje, iż bezpieczeństwo energetyczne Polski staje pod znakiem zapytania, chociaż-by ze względu na przyjmowanie określonych kierunków działań, nie zawsze dla Polski optymalnych, czy zawirowania na światowych rynkach nośników energii(abstrakt oryginalny)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Chevalier J. (2009), The New Energy Crisis [w:] J. Chevalier, P. Geoffron (eds.), The New Energy Crisis: Climate, Economics and Geopolitics, Palgrave Macmillan, Basingstoke, s. 1-52.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego użytkowania energii i usług energetycznych, Dz.Urz. UE L 114/64.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca Dyrektywę 2003/54/WE, Dz.Urz. UE L 211/55.
 • EBI (2008), Analiza rynku gazu w Polsce do roku 2035, Europejski Bank Inwestycyjny. Filipović S., Verbič M., Radovanović M. (2015), Determinants of Energy Intensity in the European Union: A Panel Data Analysis, "Energy", Vol. 92, s. 547-555.
 • GUS (2011), Efektywność wykorzystania energii w latach 1999-2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • GUS (2016), Efektywność wykorzystania energii w latach 2004-2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Hughes L., Lipscy P.Y. (2013), The Politics of Energy, "Annual Review of Political Science", Vol. 16, s. 449-469.
 • Kamiński J. (2009), Metody szacowania siły rynkowej w sektorze energetycznym, "Polityka Energetyczna", t. 12, z. 2/2, s. 229-241.
 • Liu M. (2016), Przyczyny drastycznych spadków cen ropy i ich wpływ na światową gospodarkę, Paszport do Wall Street, 18 lutego, https://www.paszport.ws/przyczyny -drastycznych-spadk%c3%b3w-cen-ropy-i-ich-wp%c5%82yw-na-%c5%9bwiatow %c4%85-gospodark%c4%99 (dostęp: 5.05.2018).
 • Luszniewicz A., Słaby T. (2003), Statystyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Maltby T. (2013), European Union Energy Policy Integration: A Case of European Commission Policy Entrepreneurship and Increasing Supranationalism, "Energy Policy", Vol. 55, s. 435-444.
 • Mesjasz-Lech A. (2009), Koncentracja rynku energii elektrycznej w Polsce [w:] R. Żelazny (red.), Koniunktura gospodarcza a funkcjonowanie rynków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, s. 149-161.
 • MG (2010), Polska 2010 - Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • MG (2015), Polska 2015 - Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Mikucki O. (2005), Energochłonność jako czynnik nowoczesnej gospodarki, "Czysta Energia", nr 8, s. 3.
 • URE (2006), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 3(47), Urząd Regulacji Energetyki.
 • URE (2007), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 3(53), Urząd Regulacji Energetyki.
 • URE (2008a), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 3(59), Urząd Regulacji Energetyki.
 • URE (2008b), Komunikat 6/2008 w sprawie konsolidacji przedsiębiorstw energetycznych w sektorze Elektroenergetycznym, http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/497/3033/
 • Komunikat_62008_w_sprawie_konsolidacji_przedsiebiorstw_energetycznych_ w_sektorze.html (dostęp: 7.05.2018).
 • URE (2009), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 3(65), Urząd Regulacji Energetyki.
 • URE (2011), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 2(76), Urząd Regulacji Energetyki.
 • URE (2013), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 2(84), Urząd Regulacji Energetyki.
 • URE (2014), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 2(88), Urząd Regulacji Energetyki.
 • URE (2016), "Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki", nr 2(96), Urząd Regulacji Energetyki.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. z 2011 r., nr 94, poz. 551.
 • Wąsikiewicz-Rusnak U. (2005), Zmiany i przeobrażenia poziomu energochłonności produktu krajowego brutto w Polsce w okresie reform społeczno-gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 668, s. 25-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611001

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.