PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 1 | 83--98
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność organów spółki kapitałowej za upadłość przedsiębiorstwa

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Responsibility of the Governing Bodies of the Limited Company for the Bankruptcy.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej to zarówno prestiż, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Każda osoba pełniąca określoną funkcję we władzach spółki kapitałowej musi być świadoma swojej odpowiedzialności zarówno wobec spółki, jak i stron trzecich, aby podejmować działa, które nie narażają wierzycieli, ale również pracowników spółki na straty. Reprezentanci przedsiębiorstwa powinni być świadomi sankcji, które im grożą za doprowadzenie spółki do upadłości oraz co mogą zrobić, żeby ograniczyć ryzyko odpowiadania swoim majątkiem za długi przedsiębiorstwa. Przepisy prawa nakładają na osoby pełniące funkcję członków zarządu tak surową odpowiedzialność w celu ochrony wierzycieli przed niepożądanymi działaniami władz spółki, które celowo mogłyby doprowadzić do utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa. W ostatnim czasie regulacje dotyczące odpowiedzialności menedżerów za podejmowane przez nich decyzje oraz ich finansowych konsekwencji są szeroko omawiane w celu utworzenia m. in. regulacji antykryzysowych. Dlatego też zostały podjęte działania przez Komisję Europejską w celu bardziej precyzyjnego powiązania premii i/lub bonusów dla menedżerów z długoterminowymi wynikami spółki. (abstrakt oryginalny)
EN
To be a board member in a limited company means both prestige and responsibility. Every person holding a specific function in the governing bodies of a limited company must be aware of his/her liability both to the company and third parties in order to undertake activities that do not expose the creditors as well as employees to losses. Management board should be aware of the sanctions for bringing the company into bankruptcy as well as possibilities to reduce the risk of being liable for the company's debts. The law imposes on the persons holding the function of board members such a strict reguation to protect the creditors against undesirable actions of the company's authorities, which could intentionally lead to the loss of financial liquidity of the company. Recently, regulations regarding managers' responsibility for their decisions and their financial consequences are widely discussed in order to create, among others, anti-crisis regulations. Therefore, actions have been taken by the European Commission to more precisely link bonuses for managers with long-term company results. (original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Antonowicz P., Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2015.
 • Borysewicz A., Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ODDK Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2016.
 • Dec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016.
 • Kidyba A., Prawo spółek, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Morawska S., Przedsiębiorca w obliczu upadłości. Diagnoza i propozycje zmian systemu instytucjonalnego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 • Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.0, red. A. Hrycaj, P. Filipiak, M. Geronim, B. Groele. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Wyrzykowska A., Czekański Ł., Odpowiedzialność organów spółek kapitałowych, Difin SA, Warszawa 2016.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (DzU 2000, rr 94 poz. 1037).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (DzU 2003, nr 60, poz.. 535, z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (DzU 2015, poz. 978).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (DzU 1997, nr 88, poz. 553).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 marca 2015 roku (sygn. II FSK 249/13).
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 roku (sygn. I ACA 462/11).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2013 roku (III KK 117/12, OSNC 2013, Nr 3, poz. 25).
 • Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2008 roku (IV KK 206/08).
 • http://www.coig.com.pl/ (dostęp 01.05.2018)
 • https://isws.ms.gov.pl (dostęp 01.05.2018)
 • Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła więcej kar na firmy www.businessinseider.pl (29.04.2018)
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego za lata 2012-2017.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171611025

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.